Pirma dalis: sugebėjimai

Guild Wars 2 умения

Pagrindai

Guild Wars 2 - уменияLabas! Aš esu Erikas Flenumas, vedantysis Guild Wars 2dizaineris. Per ateinančius mėnesius mes jums papasakosime apie profesijas, rases, žaidimo Guild Wars 2 sistemą ir jo koncepciją, o taip pat apie mūsų mintis ir filosofiją, kuriant žaidimą. Pirmasis straipsnis – kovos sistema!

Mes esame susiplanavę visko daug puikaus Guild Wars 2 kovos sistemoje, ir aš pasistengsiu atskleisti jums kuo daugiau smulkmenų, kol man neužčiaupė burnos. Pradėkime nuo pagrindų.

Vienu iš mūsų prioritetų Guild Wars 2 kūrime buvo paprastas personažo judėjimo ir sąveikos su pasauliu aktas, kuris suteiktų malonumo mūsų žaidėjams. Šia sąvoka mes dažnai pavadiname „judėjimo malonumą“ žaidime.  Tai reiškia galimybę laisvai šokinėti ir plaukioti. Tačiau tai reiškia ir kautynes.

Kad žaidime sustiprėtų judėjimo reikšmingumas, mes norime, kad  jūsų personažo pozicija mūšyje iš tikrųjų turėtų reikšmę. Žaidime Guild Wars 2 jūs pamatysite daugybę atakų, vienaip ar kitaip pastūmėjančių žaidėjus link taktinio judėjimo ir pozicijų pasirinkimo mūšio lauke, ir už tai jūs sulauksite atlygio, turėdami prioritetą kautynėse.


Kad būtų pademonstruota tai, apie ką aš kalbu, aš pateiksiu pavyzdį: teko stebėti dviejų mūsų dizainerių – Džono ir Isaako žaidimą. Džonas naudoja skydą, kad galėtų atremti ugninį dreiko (drake) alsavimą, o tuo metu Isaakas stovi už jo nugaros, ir naudojasi gebėjimu, kuris vadinasi  Devastating Hammer (Griaunantis Kūjis), gražiai nuskraidindamas monstrą. Dreikas nuskrieja virš Džono galvos, kuris nedelsiant atsigręžia ir naudojasi gebėjimu  Savage Leap (Pasiutęs Šuolis), kad galėtų perverti ir pribaigti dreiKą, kai tik jis prilies žemę. Šių spėriai vykstančių ir natūraliai atrodančių įvykių eiliškumas atrodė kietai (ir ne mažiau efektingai!), ir tai leido įsivaizduoti, kaip veikia kovos sistema žaidime Guild Wars 2.


„Mes norime, kad mūšiai žaidime Guild Wars 2 būtų vizualiai patrauklūs“


Mes norime, kad mūšiai žaidime Guild Wars 2 būtų vizualiai patrauklūs. Mes norime, kad jūs iš pirmo žvilgsnio galėtumėte atpažinti gebėjimus ir įsivaizduotumėte, kokią paskirtį turi kiekvienas gebėjimas. Ar turi gebėjimas ploto žalą? Ar jis padaro žalos? Ir jeigu padaro žalos, tai kokia bus toji žala? Mūsų uždavinys  – vizualiai unikalių gebėjimų sukūrimas ir jų pateikimas be ypač sudėtingų aprašymų. Visa tai leistų stebėti įspūdingus sugebėjimų efektus žaidime. Netgi toks paprastas gebėjimas, kaip ugnies rutulys susprogs taip efektingai, kad jūs iškart pajusite, kokią teritoriją apims sprogimas. Be banalių ugnies rutulių ir žaibų smūgių, jūs pamatysite gebėjimus, kurie sukuria milžiniškas akmenines rankas, griaunančias viską aplinkui; gebėjimus, įsukančius jus į didžiulius tornadus; gebėjimus, sukviečiančius piktų plėšrių paukščių pulkus (ypač mėgstamas daugelio žaidėjų gebėjimas po to, kai jie pamato, kaip jis veikia).

Gebėjimų Sistema

Guild Wars 2 - уменияKaip ir pirmame Guild Wars, gebėjimų skalė Guild Wars 2 yra apribota gebėjimų pasirinkimo skaičiaus. Mes duodame žaidėjams didžiulę įvairovę gebėjimų, panašiai kaip kolekcinių kortų žaidime, iš kurių jie gali išsirinkti gebėjimus, kurie geriausiai tinka jų žaidimo stiliui. Pavyzdžiui, vienas karys žaidime Guild Wars 2 gali nuspręsti sukurti bildą, kuris privers pasrūti krauju savo priešininkus, kai tuo tarpu kitas žaidėjas-karys gali išversti savo priešus iš kojų ir kontroliuoti jų judėjimą lėtomis, bet ypač galingomis atakomis. Abu kariai gali išsirinkti gebėjimus, kurie geriausiai bus pritaikomi pagal jų žaidimo stilių. Mums svarbu, kad mūsų sistema būtų paprasta naudoti, o ne atbaidytų žaidėjus. Visos šios kombinacijos daro mūsų gebėjimų sistemą truputį kitokią, negu žaidėjai paprastai ją kituose mato MMO projektuose.

Gebėjimų panelė su dešimčia kišenių

Pirmuosius dešimt gebėjimų žaidėjas talpina į kišenes, esančias panelėje, netiesiogiai. Juos nulemia žaidėjo pasirinktas ginklas ir jo profesija.  Ryšium su tuo, mes galime jus užtikrinti, kad kiekvienas ginklas yra subalansuotas įdomia gebėjimų kombinacija. Pavyzdžiui, karys, apginkluotas kuoka ir skydu, gaus prieigą prie stiprių, bet lėtų gebėjimų, tokių kaip  Obliterate (Sunaikinimas), ir prie tokių pat gerų gynybinių gebėjimų kaip Block (Blokas) ir Shield Bash (Smūgis Skydu). Karys, ginkluotas dideliu kardu, gaus prieigą prie gebėjimų, kurie orientuoti į judėjimą mūšio metu, tokių kaip Rush (Metimas) ir gebėjimų, darančių žalą plotui, pavyzdžiui, 100 Blades (Šimtas Ašmenų). Kiekvienu atveju pirmieji penkeri kario gebėjimai yra nulemti to, ką jis laiko rankose. Ginklo gebėjimai taip pat yra susiję su profesija, taigi, kario, ginkluoto kardu, gebėjimai skirsis nuo kitos profesijos personažo, kuri taip pat leidžia mokėti valdyti kardą.


„Pirmieji penkeri gebėjimai priklauso nuo ginklo ir profesijos.“


Dauguma profesijų gali turėti du skirtingus ginklų rinkinius, kuriuos jie gali lengvai ir greitai persijungti, o tai, savo ruožtu, prideda įvairovės įvairiems deriniams. Pavyzdžiui, karys gali laikyti ilgą lanką arba ginklą, kad atsilaikytų priešams per atstumą, o paskui greitai persijungti į kūjį, kai priešas priartės iki atakos vienas prieš vieną.

Mes pakalbėjome apie penkerius pirmuosius gebėjimus, kurie nulemiami ginklo ir pasirinktos žaidėjo profesijos. O kas dėl kitų penkių gebėjimų? Visus šiuos penkerius gebėjimus žaidėjas pasirenka pagal tai, kokią rasę jis išsirinko ir kokios profesijos personažas jis yra. Kad gebėjimas būtų įdėtas į kišenę, žaidėjas tiesiog spusteli ant šios kišenės, ir veiksmas iškviečia esamų gebėjimų sąrašą, kurie gali būti sudėti į ją. Viena iš jų skirta personažo ir jo sąjungininkų išgydymui, kai tuo tarpu kita susijusi su elitiniais gebėjimais, kurie sukelia labai įspūdingus ir galingus efektus. Nesvarbu, kokia gebėjimo rūšis išsirinkta, svarbu, kad mes duodame žaidėjui įvarius galimybių rinkinius, iš kurių visada galima rinktis, kad būtų sukurtas bildas, kuriuo jam patiks žaisti.

Pavyzdžiui, žmogus Elementalistas gali nuspręsti imti bufą Aura of Restoration (Atstatymo Aurą), kuris gydo jį kiekvieną kartą, kai jis išnaudoja gebėjimą, arba gali nuspręsti paimti Glyph of Healing (Gydymo Glifą), kuris konkrečiai skirtas gydymui. Karys galėtų paimti gebėjimą Frenzy (Įniršis), kuris ryškiai padidins jo adrenalino kiekį. Gebėjimas-šauksmas Fear Me! (Bijok Manęs!), kuris sukelia supantiems priešams silpnumo jausmą arba gebėjimą Banner of Courage (Narsumo Vėliava), kuris įkvepia jo sąjungininkus ir padidina jų žalą mūšyje vienas prieš vieną.

Elitiniai gebėjimai sukurti ne dažnam naudojimui, kadangi tai yra begalinės galybės gebėjimai, kurie iš esmės įtakoja žaidimo eigą. Elementalistas gali pasikviesti vėjo jėgą ir kreiptis į tornadą, kuris išvarto priešus aplinkui ir padaro didelę žalą, kai tuo metu karys gali panaudoti Griovimo jėgą, kad visi jo smūgiai sukeltų milžinišką žalą plotui.

Straipsniai apie Mūšį:

Pirma dalis: sugebėjimai
Antra dalis: ginklai, rasės ir profesios
Treitų Apžvalga
Gydymas ir mirtis