Watchwork_SprocketO tuo tarpu puslapyje, skirtam Karalienės Kalbai, apsireiškė vandalai. O puslapyje guildwars2guru.com atsirado paslaptingi užrašai…

Paslaptingas žmogus pasibeldė man į duris ir įteikė laišką. O štai kas buvo viduje:

Tick tock goes the clock (Tik-Tak laikas eina)
It’s almost time for time to stop (
Atėjo laikas jam sustoti)
Something you all must understand (
Jūs visi turite kai ką suprasti)
Your world is built on fog and sand (
Jūsų pasaulis pastyptas iš smėlio ir rūko)

You’re out of time, your jig is done (Jūsų laikas baigėsi, jūsų žaidimas baigtas)
It’s time for Scarlet to have her fun (
Dabar Scarlet laikas linksmybės)
She has some hard lessons to teach (
Ji duos kelias pamokas)
To the people of Divinity’s Reach (
Žmonėms iš Divinity’s Reach)

So mark the date in permanent ink (Taip, kad pažymėkite šią datą amžinu rašalu)
The hour is later than you think (
Viena valanda vėliau, negu jūs manote)
On the twentieth day she’ll start her games (
Dvidešimtą dieną ji pradės savo žaidimą)
And warm her hands over Kryta’s flames! (
Ir pasišildys rankas Krytos ugnyje)