Asura

Asura - Asura  - Guild Wars 2

„Protas, o ne raumenys pakeis pasaulį“

Miniatiūriški Asuros – patys protingiausi sutvėrimai Tyrijos žemėje. Paprasčiausiai paklauskite jų, apie ką norite, ir jie jums atsakys. Kažkada jie buvo nenuginčijami meistrai iš galingos požemių civilizacijos, bet buvo iš ten išvyti  Didžiojo Griovėjo, Baisiojo Drakono Primarduso pranašo.

Nuo tada kai, jie pasirodė viršuje, ši ausuotoji rasė klestėjo. Pirmiausia jie prisiglaudė tarp griuvėsių pakrantėje, tačiau jų slaptos žinios leido jiems pergrupuoti, perstatyti ir sutramdyti ši naują, laukinį pasaulį. Dabar jų technologijas galima surasti visame kontinente, o kitos rasės žiūri į Asurą su pagarba, kurios, kaip mano patys Asuriečiai, jie yra verti. Nors jie ir lenkia visus, jų pasiekimams gresia vidiniai konfliktai, asmeninė puikybė, godumas ir savanaudiškumas.

Istorija

Pradžioje Asura buvo požeminė rasė, prisitaikiusi prie savo namų-olų giliai po žeme. Pas juos labai gerai išvystyti jausmai – jų ilgos ir plačios ausys, fluorescencinės akys nieko nepraleidžia, o aštrūs dantys pritaikyti įvairiai mitybai. Jie buvo stipriai išsivystę, kaip tauta, analizuodami, spręsdami ir naudodami pačią gamtos magiją. Naudodami šią jėgą, jie paplito po visą Tyriją, surišdami atskiras vietoves Asuros Vartais ir statydami didžiules požemines citadeles tose vietose, kur susikaupę slaptosios jėgos.

Jų siaubui ir nuostabai, viena iš tokių vietų pasitaikė čempiono Vyriausiojo Drakono guolis. Didysis Griovėjas – legendinė figūra tarp gnomų – buvo sutrukdytas. Naudodamas portalus, kuriuos Asuriečiai pastatė greta jo guolio, jis paskleidė savo pasekėjus po visą požemių pasaulį, sunaikinęs didesnę dalį Asuriečių ir privertęs likusiuosius bėgti į pavojingą ir nežinomą pasaulį paviršiuje.

Iš Asuros nieko būtų ir nelikę, jeigu ne jų išradingumas. Apsiginklavę žiniomis, kurias jiems pavyko išgelbėti, ir palaiminti dideliu kiekiu genijų išradėjų, greitu laiku jie dominavo visoje pakrantėje. Jų Golemai praplatino džiungles. Jų levitacijos burtai pastatė miestus virš pavojingų vietovių. O jų perdaryti vartai leido jiems laisvai keliauti per naują pasaulį, pilną drakonų ir svetimų rasių. Išradingumas ir organizuotumas davė jiems jėgų, reikalingų tam, kad pasiektų pergalę.

Asuros visuomenė sukurta iš įgulų (krewes) – nepriklausomų išradėjų organizacijų, kuriai paprastai vadovauja vienas garsus narys. Stipriai motyvuotos ir konkurencingos, jos tyrinėja magijos paslaptis, stengdamosi atstatyti prarastas žinias, surasti naujus mokymosi būdus ir rasti visus atsakymus visatos filosofijoje, kurią jie vadina Amžina Alchemija (Eternal Alchemy).

Stebuklingų novatorių ir mistinių išradėjų rasė, Asura per amžius klesti nuo to momento kai tik atsirado paviršiuje. Naudingos rasės buvo paverstos į sąjungininkus, o mažiau naudingos – užvaldytos. Tada ir atsivėrė nauji horizontai, o senos žinios buvo atstatytos.

Rata Sum

Pats didžiausias fizinis magiško Asurų meistriškumo pavyzdys, yra jų galingas miestas, Rata Sum. Pradėję nuo griuvėsių, priklausančių kažkada egzistavusiai rasei, Asuriečiai parodė savo sugebėjimus. Rata sum, tai didžiulis, ore plaukiojantis kubas, dominuojantis virš apylinkių, suvarpytas vidiniais praėjimais, o jo viršūnė yra padalinta į mažesnius kubus. Pačioje viršūnėje išsidėlioja laboratorijos ir Slaptųjų Tarybų konferencinės salės, kurios valdo šią rasę. Gilumoje šio didelio kubo iki dabar gaminami neužmiegantys tarnai – Golemai.

Asuriečiai laiko save individualistais, pavydžiai ginančiais savo teritoriją, tačiau, egzistuoja kelios organizacijos, kurios suriša rasę. Pati svarbiausia iš jų yra Slapta Taryba, kuri, teoriškai, laikoma pačia protingiausia Asuriečių organizacija, stebinčia tautos įstatymus. O iš tikro, ši grupė yra sudaryta iš tų, kurie nepakankamai gudrūs, kad paliktų ją tada, kai daugumas Asuriečių jau bus geriau pasiruošę siekti jų pačių kūrybinių tikslų, negu kad pasilikti su vidine graužatimi ir biurokratija.

Rata Sum taip pat laikoma Asuriečių tautos Statistikos, Dinamikos ir sinergetikos kolegijų namais. Kiekviena iš kolegijų turi savo kompleksą, kur gali dirbti, tobulinti savo žinias ir pritraukti labiau ištobulėjus globėjus ir perspektyvius studentus, mokinius ir meistrus, neturinčius savo laboratorijų. Kiekviena iš kolegijų turi savo požiūrį į Amžinąją Alchemiją. Statistikos atstovai linkę matyti fiksuotą pasaulį, susidedantį iš jėgos linijų ir palaikymo, ir ieškoti prarastų žinių praeities pamokose. Dinamikos atstovai mano, kad pasaulis aktyvus ir pastoviai keičiasi, ir tvirtina, kad bet kuris užbaigtas eksperimentas –  tai jau sėkmė. Ir, pagaliau, Sinergetikos atstovai mąsto apie daiktų ryšius. Jie labiausiai mistiškiausi  ir didžiausi teoretikai iš visų atstovų savo rasės.

Rata Sum yra rasės centras, beta Asuriečiai išplėtė savo laboratorijas ir tyrinėjimo centrus po visą pakrantę. Egoistinis charakteris ir noras būti geriausiu savo srityje, dažnai verčia meistrus ir jų komandas pasitraukti į gilumą, kuo toliau nuo svetimų akių ir potencialių konkurentų. Dažnai tai reiškia, kad laboratorijos kuriamos labai nutolusiose arba netgi pavojinguose rajonuose. Jeigu laboratorija bus sunaikinta arba bus užmušti darbininkai, nauji atradimai gali būti visiškai prarasti. Asuriečiai prakeikia panašius įvykius, tačiau kaimyninės rasės nemano, kad tai labai blogai.

Žinojimas – jėga

Asura, kaip tauta, klesti konkurencijos dėka. Kiekvienas Asurietis žiūri į savo išradimus su didele viltimi ir dideliu pasitikėjimu savo asmeniniu intelektu. Jie – išprotėjusių mokslininkų rasė, kiekvienas iš jų stengiasi įrodyti savo išskirtinumą.

Šis konkurencijos jausmas (ir pranašumo) sklinda ir kitose rasėse. Kai kas netgi laikoma potencialiais resursais – tarp tokių, pavyzdžiui, puikiai išmanantys alchemiją hailekai (hylek) arba dredžai (the dredge) su svaiginančia garso technologija. Kiti tampa potencialiais pagalbininkais, kaip žmonės arba Silvari. O kai kurie laikomi kenkėjais, kurie turi būti pašalinti, pavyzdžiui, panašūs į žiurkes skritai (skritt), su kuriais jie labai gerai pažįstamai nuo tų laikų kai gyveno po žeme.

Didžiausias pavojus Asuriečiams, kas iš tikrųjų nėra didelis siurprizas, yra patys asuriečiai. Palikę nuošalyje  dramatiškus, netgi sprogstančius charakterius, savo eksperimentus, asuriečių grupės susijungė, kad galėtų sukurti mega-komandą. Žinoma tokiu pavadinimu mega-komanda Inquest, ji sujungė Asuriečių resursus į didelę organizaciją ir asuriečiai dalinasi žiniomis vienas su kitu – ir niekada su tais, kurie nepriklauso Inquest komandai. Jie aktyviai dalyvauja atskiroje grupės narių veikloje ir mažesniu lygiu suvaržyti moralės normomis, negu kiti Asuriečiai, žengia taip giliai, kad naudoja dvasias kitus gyvus sutvėrimus savo žiauriuose eksperimentuose. Dėl to jie tapo labai efektyvūs, bet labai pavojingi. Jų tikslai nedideli, bet ir nemažesni, kaip dominuoti visoje Tyrijoje, įskaitant Baisiuosius Drakonus, ir jie niekam neleis stoti jiems skersai kelio.

Pavojingas pasididžiavimas

Nuo tada kai jie pasirodė paviršiuje, Asuros istorijai tai reiškė visapusišką pergalę ir triumfą prieš ilgus sunkumus, pastovius pavojus ir kvailą pasaulį. Asuriečiai pastatė geriausią ateitį iš pelenų, paliktų Didžiojo Griovėjo. Tačiau pačiame jų pasisekime slypi ir susinaikinimo sėklos. Asuros suįžūlėjo – kaip pasakytų kai kurie, ir tapo arogantiški – o tauta, didelis protas – ne visada didelė išmintis. O per didelis pasididžiavimas visada priveda prie didelių pralaimėjimų.

Straipsniai

Maži karšti genijiai – Angel MaCcoy apie Asuros kūrimą
Ei Buka! Protingi atsakymai į kvailus klausimus
Didžiulės ambicijos – Met Barrett pasakoja apie Asurų aplinką
Misteris Kibirkštėlė, Apysaka apie Asuras
Matt Barrett apie Asuros dizainą žaidime Guild Wars 2
Heron Prior apie Asuros animaciją
Seno koledžo išbandymai
Kovinio asura kostiumo smulkmenos Guild Wars 2

Rata Sum – Asuros sostinė

[jwplayer config=”lone” mediaid=”2759″]

Vaizdai