Žaidime Guild Wars 2 yra nuostabi PvE sistema ir kvapą gniaužiantis PvP turnyrinis žaidimas, be viso šito, mes pristatome jums, atvirą mūšio lauką — serveris prieš serverį, kurio jūs dar niekada nematėte. Mes tai vadinam pasaulis prieš pasaulį (Worldvs. World), arba WvW.

Sveiki visi aš esu Mike Ferguson, vienas iš ArenaNet sistemų kūrėjų. Aš ruošiuosi jums papasakoti apie vieną iš labiausiai laukiamų aspektų GuildWars 2: pasaulis prieš pasaulį! Tai didelė žaidimo dalis ir pasakojimas tapo ilgas, taip kad įsitaisykite patogiai.

Karas plačiu mastu

Pirmosiomis kūrimo stadijos dienomis mes jau žinojome, ką norime parodyti Guild Wars 2 žaidimo didelio masto PvP mūšiuose, bet kaip tai viskas atrodys? Mes iškarto supratome, kad norimas rezultatas yra trys komandos, kurios kovos viena priešais kitą dideliame Rūko žemėlapyje (Mists) (tai mūsų žemėlapis kuris naudojamas wvw režime), ir tai kad komandą turi sudaryti visas serveris žaidėjų. Iš karto trijų jėgų susidūrimas, tapo nuostabiu balansiniu faktoriumi, kuris neduoda vienai komandai tapti stipriausia ir sugadinti žaidimo balansą. Dvi komandos gali susijungti, kad galėtų pasipriešinti trečiai dominuojančiai komandai, kuri negalės atlaikyti dviejų frakcijų iškarto.

Mes svajojome apie žaidimą, kuriame žaidėjai galėtų dirbti kartu, užimdami karštus taškus mūšio lauke, tokius kaip tvirtoves ir bokštus, kuriuose įsitvirtins savo gildijas ir sutirpins jas, kad apgintų nuo puolančios priešų ordos. Turint tris serverius žaidėjų, kurie kovoja vienas su kitu, mes supratome, kad mus reikalinga daug apskričių, už kurias jie galėtų kovoti, o taip pat mes norėjome, kad reikalingas pakankamas kiekis vietų, kurios būtų užimtos įvairių dydžių gildijų. Šiuo tikslu mes sukūrėme visą eilę brangių tikslų, kuriuos reikia užpulti ir užimti didelėmis grupėmis, mažomis grupėmis, o taip pat ir kelių žaidėjų.

Kad pateiktumėme daug taikinių dėl šių užduočių, o taip pat didelę įvairovę vietovių, mums prireikė padaryti tikrai didelius žemėlapius — keturis vienetus.


„Tai yra patys didžiausi žemėlapiai, kuriuos mes galėjome padaryti žaidime Guild Wars 2 … “


Mes kiekvienam duodame namų žemėlapį, kuris vadinasi Pasienis (Borderlands), kuriuose jie kaip šeimininkai, turės kaip kokias privilegijas. Taip pat mes sukūrėme ketvirtą centrinį žemėlapį,  kurį pavadinom amžini mūšio laukai (Eternal Battlegrounds), kuris turi savo unikalius sugebėjimus, įskaitant ir tai kad ten yra didžiulė tvirtovė. Tai patys didžiausi žemėlapiai, kuriuos mes tik sugebėjome padaryti žaidime Guild Wars 2, ir mes naudojame tiek daug vietų, kiek tik įmanoma, kad išsitektų didelis būrys žmonių iš kiekvieno serverio, kurie kovos vienas su kitu visose keturiose žemėlapiuose.

Kiekvienas taikinys žemėlapyje atneša taškus tai komandai, kuri tą taikinį užims. Mes periodiškai suskaičiuojame bendra kiekvieno severio taškų skaičių ir pridedam juos prie Karo Taškų (War Score), kurie kaupiasi visą dviejų savaičių kovos periodą.

Kiekvienas serveris žaidime Guild Wars 2 dalyvaus šiame Rūko mūšio lauk.

Po kiekvienos kovos komanda gaus naują vietą reitinge. Po to kaip pasibaigia kova, ir atsinaujina komandų reitingai, serveriai pasikirsto pagal reitingus ir pradeda naują kovą. Pertrauka tarp šitų epinių kovų trunka tik pora minučių – tik dėl to, kad paskaičiuoti taškus, atnaujinti serverių reitingus ir sukurti naujas kovas, taip kad mūšis Rūke vyksta nepertraukiamai.

Tikslai, už kuriuos verta kovoti

Pakalbame apie tikslų tipus, už kuriuos kovos žaidėjai rėžime pasaulis prieš pasaulį (WvW).

Pirma kartą papuolę į pasienio žemes, jūs pastebėsite keletą didelių tvirtovių, kurios bus išdėliotos žemėlapyje. Veržiantis per senų pastatų likučius, kad užimti tvirtovę, pastatyta ant griuvėsių, repečkojant ant stataus kalno, stengiantis pasiekti bokštą, kuris pakibęs ant kalno viršūnės, arba panaudoję savo Įgūdžius povandeninėje tvirtovės apgultyje, kuri randasi saloje ir pilna blogio sutvėrimų, jūs sutiksite, kad tos tvirtoves tikrai epiniai statiniai, kurie garantuoja jums rimtus, kvapą gniaužiančius mūšius.

Užimti tvirtove ne taip jau ir parasta. Stiprūs NPC saugo storomis sienomis apsuptą tvirtovę. Jūs turite pralaužti didelius tvirtovės vartus, prieš tai kaip gausite šansą nugalėti lordą, kuris saugoje tvirtovę. O jeigu tvirtovę saugoja realus priešas, tada tai tampa dar sudėtingiau.

Visa laimė tame, kad jūs galėsite naudoti apgulties ginklus, lengvesniam prasiveržimui per sienas ir vartus, apie tai mes paklabėsime šiek tiek vėliau. Kaip lordas bus nugalėtas, jums teks išlaikyti pilį trumpam laikui, prieš tai kol ji bus patvirtinta jūsų serveriui. Po to, kaip tvirtovė yra užimta, šieno ir vartai atsistato, taip kad nesijaudinkite apie sienas ir vartus kurie buvo sugadinti šturmo metu. Sugriaukite viską, viską ką reikia, kad papultumėte į vidų.

Jeigu jūsų nepakanką pilies apgulčiai, tai dėl jūsų yra nemažai bokštų, kurie išdėstyti aplik kaimą. Šie mažiau tvirtesni pastai idealiai tinka dėl, mažo kiekio puolančių ir ginančių grupių. Bet, kaip ir didelėse tvirtovėse, bokštuose yra gynyba, su kuria jūs turėsite kovoti, įskaitant ir NPC-sargybinius ir vartus ir sienas.

Patys mažiausi taikiniai rėžime pasaulis prieš pasaulį, tai resursų stovyklos, tokios kaip akmens kasyklos ir medienos . Resursų stovyklos yra apsaugotos daug silpniau negu tvirtoves ir bokštai, juos saugoja keletas sargų be jokių sienų ir vartų, o tai juos daro nuostabiu taikiniu kėliems susijungusiems žaidėjams.

Resursų stovyklos gamina universalius resursus, pavadinimu „Atsargos“ (supply) kuriuos periodiškai siunčia karavanais, kurie gabena juos į artimiausią sąjungininkų tvirtovė arba bokštą. Šias atsargas galima panaudoti gaminant apgulties ginklus, sienų remontui arba skirtingų pagerinimų pirkimui. Ganėtinai daug kaip vienos rūšies resursui! Jūs vienareikšmiškai panorėsite, kad jūsų poreikiams visąlaik būtų šiek tiek atsargų. Kiekvienas objektas turi tam tikrą vietą, sandėlį, kur bus saugojamos atsargos. Jūs galėsite imti atsargas iš ten tada kada jums prireiks, bet tik tuo atveju, jeigu jie yra pas jus. Jei sandėlyje atsargų nėra, reiškiasi jums reikia palaukti karavano, kuris papildys jūsų sandėlį arba užkariauti resursų stovyklą, taip kai kiekviena stovykla atstato atsargas per tam tikrą laiką.

Karo ginklai

Mano požiūriu, pats geriausias būdas išnaudoti gautus resursus yra, statymas apgulties ginklus.

Žaidime Guild Wars 2 kas tik nori gali pasigaminti apgulties ginklus. Jie nereikalauja jokių specialių įgūdžių, viskas ko jums reikia, tai šablonas, mažas kiekis atsargų, maža draugų pagalba ir noras padaryti rimtą žalą.

Pažiūrėkime, kokius apgulties ginklus galima pasatyti rėžime WvW.

Trebušetas – buvau ankščiau aprašęs, kaip yra stipria apsaugotos tvirtovės ir bokštai – kaip išvis galima tikėtis pramušti tokią stiprią gynybą? Siūlau jums paleisti didelius, karštus viską griaunančius kamuolius iš jūsų asmeninio trabušeto? Tai tolimos kovos mirties nešėjas, kurie dažnai traukia priešininkų dėmesį, todėl jums reiks gerai apsaugoti savo trabušetą.

Automatiškai šaudantis vežimėlis (ArrowCarts) – šis mirtį nešantis įrenginys gali apšaudyti nedidelį plotą, lengvai perverdami priešų kūnus, bet jie visiškai neveiksnus prieš sienas ir vartus.

Katapultos – geras pasirinkimas jei norite sugriauti sienas ar iškaušti vartus, katapultos pažeidžia didelę vietovę, skirtingai negi šaudantys vežimėliai, taip kad juos galima panaudoti ir dideliam priešų būriui

Balistos – šis įrenginys paleidžia gigantiškas ietis, kurios taikinį pramuša kiaurai, darydamos didelę žalą žaidėjams, vartams ir taip pat sienoms.

Apgultie golemai – jums reikia „išnešti vartus? Mano drauge, tau reikalingas apgulties golemas. Visą laiką – rėžime pasaulis prieš pasaulį žaidime Guild Wars 2, jūs galėsite pastatyti savo asmeninį asuros golemą, negailestingą robotą, kuris sunaikins viską, ką tik reiks, už visus – nors tai darys neskubėdamas. Kad priverstumėte judėti tai kas yra labai įspūdinga, reikalingas didelis kiekis energijos, todėl golemai negali judėti greitai. Pas juos praktiškai nėra tolimos kovos sugebėjimų, tačiau kaip tik golemas prieina pakankamai arti, kad pradėtų daužyti duris – reiškiasi durys yra didelėje bėdoje.

Jeigu jūs norite pasivyti apgulties ginklus, pradėkite nuo apsilankymo pas Apgulties Meistrą ir nusipirkite pas jį šabloną. Kada jūs du kart paspausite ant šablono, jūsų įgūdžių panelė pasikeis, joje atsiras statymo įgūdžiai, taip kad jūs galėsite pasirinkti vietą, kur pastatyti jūsų statomo ginklo gamybos aikštelę. Gamybos aikštelė atsiras ten, kur jūs pasirinksite. Jūsų turimas šablonas išnyks, kaip tik jūs pradėsite gamybą statybą, taip kad pasirinkite vietą atidžiai!

Kada gamybos aikštelė yra jau atsiradus, žaidėjams yra būtina pridėti atsargų tam kad būtų baigta statyba. Bet kuris žaidėjas iš jūsų komandos gali padėti jums statant ginklą, pridėti savo atsargas į gamybos aikštelę. Atsargų kiekis reikalingas žymiai didesnis, negu gali nešti vienas žaidėjas. Pasiimkite su savimi draugus, kurie jums padės gintis aikštelėje kol nebus užbaigtas ginklo statymas, kitu atveju gali prarasti visus pinigus kuriuos išleidote šablono pirkimui – neapsaugota gamybos aikštelė tai lengvas grobis jūsų priešams!

Jeigu jūs saugojate tvirtovę arba bokštą, nereikia stovėti ir laukti, kol priešai ateis laužti vartų. Patikrinkite sienas – ten gali būti patrankos, puodai su verdančia derva, kurie tik ir laukia, kada jie bus užmesti ant priešų! Jums nereikia pirkti šablonų šiems stacionariems tvirtovių ginklams, bet jums bus reikalingos atsargos, kad pasatyti juos. Tikiuosi, kad pas jus bus kam, apginti karavanus, kurie teikia atsargas į jūsų tvirtovę, kitu atveju jūs ilgai neatsilaikysite prieš puolančius!

Mokėkite už pagerinimus

Kaip ir minėjau ankščiau, kiekvienas objektas turi eilę pagerinimų, kuriuos galima gauti jei turite atsargų, bet kaip tai viskas veikia? Egzistuoja du pagrindiniai pagerinimo tipai — statinių ir pagerinimai personalui. Kiekvienas pagerinimas reikalauja tam tikro kiekio atsargų, kiekvieną kartą skirtingo kiekio, priklausomai nuo pagerinimo tipo, kuriuos jūs perkate.

Struktūrų pagerinimas sustiprina tvirtovių statomąją gynybą, ir tai pasunkina priešininkams lengvai sugriauti sienas ar vartus. Jūs iškarto apmokate pagerinimus auksu, po ko NPC- darbininkai pardės imti iš jūsų sandėlio atsargas ir pradės statyti pagerinimus. Tik darbininkai gali naudoti atsargas daryti pagerinimams , pats pagerinimas bus baigtas tada, kaip bus sunaudotas tam tikras atsargų kiekis.

Personalo pagerinimai jie skirti NPC kurie randasi jūsų objektuose, tai leidžia jums pasamdyti daugiau apsaugos arba padidinti sargybos lygį šiam regione. Jūs iškarto mokate už pagerinimą auksu ir resursais, po to reikalingas tam tikras laiko tarpas dėl pagerinimo užbaigimo.

Bokštuose ir tvirtovėse galima naudoti abiejų tipų pagerinimus, o resursų stovyklose yra galimybe pagerinti tik ten dirbančio personalo.

Širdžių ir proto užkariavimas


„Jūs visada galite pabandyti įtikinti vietinius gyventojus iš Rūko prisijungti prie Jūsų problemų, ir kovoti kartu su Jumis …“


Jums reikalinga pagalba užimti jūsų pasirinktą tikslą? Jūs visąlaik galite įtikinti kaip kuriuos vietinius Rūko gyventojus prisijungti prie jūsų ir kovoti su jumis kartu. Kiekviename žemėlapyje yra samdinių stovyklos, kuriose jūs rasite jaunų Tyrijos rasių atstovus. Šie samdiniai yra pasiruošę jums padėt kovoje, bet tik tada jeigu jūs padėsite jiems.

Pavyzdžiui, jūs galite padėti grupei orgų padėti apsiginti savo stovykla nuo dažnų harpijų išpuolių. Gavę ko norėją nauji jūsų sąjungini padės jums pulti artimiausią  pasirinką jūsų taikinį arba išsiųs patruli kad apgintų jūsų teritoriją. Jie nekariaus už jus amžinai, bet jie gali pakeisti mūšio eigą, juos gudriai panaudojant mūšyje, pagal visas galimybes.

Jėgos orbai

Kada keliausite Rūku, žaidėjai kovos už specialius artefaktus, pavadinimu Jėgos Orbai (OrbsofPower). Kiekvienoje pasienio zonoje yra Jėgos Orbas, kurį žaidėjai gali užvaldyti ir uždėti ant Jėgos Altoriaus (AltarofPower), ko pasakoje visi sąjungininkai, kurie kovoja Rūke, gaus pastiprinimą. Šia Jėgos Altoriai yra kiekvienoje tvirtovėje pasienio zonose.

Kiekvieno Rūke vykstančio mūšio pradžioje, orbas pasienio zonoje priklauso šeimininkų komandai ir saugomas gerai apsaugotoje lokacijoje, pavadinimu Jėgos lopšys (CradleofPower), kurį saugo bebaimis  NPC – Orbo Sargas (KeeperoftheOrb). Nugalėjus Orbo sargą bus galima paimti orbą iš lopšio ir galimybė pabandyti nunešti jį į savo Jėgos altorių. Kaip tik orbas bus išimtas, žaidėjai turės tik kelias minutes, kad padėti jį į altorių, kitu atveju jis persineš atgal į Jėgos lopšį, taip kad jei jums yra noras užgrobti orbą, įsitikinkite kad sugebėsite greitai jį nunešti ir padėti į altorių!

Kovoti su bet kokio lygio personažu

Mes norėjome padaryti WvW linksmu ir lengvai įsisavinančiu, taip kad jums nereikia kelti savo lygio – jūs galėsite paprastai prisijungti į mūšį su savo personažu kuris buvo naudojamas PvE, nepriklausomai nuo jūsų lygio.

Kovodami Rūke, jūs žaisite su savo įprastu PvE personažu su ta pačia ekipiruote, kurią jūs gavote tuo metu kaip keliavote Tyrijos pasaulyje. Rūke visi žaidėjai kovoja būdami vienodo lygio. Bet kuris personažas esantis žemiau negu 80 lygis bus sustiprintas, iki tam tikro lygio ir būtų vienodo lygio ir jėgos su esamais 80 personažais. Tai mūšį daro visiems prieinamą su bet kokiu lygiu!

Taip dar geriau — jūs galėsite gauti patirtį ir naujus daiktus, žaisdami Rūke. Iš žaidėjų, kuriuos jūs užmušate, kirs daiktai visiems, taip pačiai tarytum jūs užmušinėjate monstrus PvE. Žaidėją, kurį užmušė, nepraras savo ekipiruotės, tai jau būtų per daug, jums nereikės jaudintis kad prarasite savo retą mylimiausią ginklą, jeigu jus nužudys WvW rėžime. Taip dar įdomiau — bet kokia ekipiruotė, kuri iškris jums, bus atitinkamo lygio. Jūs kovodami galėsite tobulinti savo personažo šarvus ir ginklus!

Tačiau lygiu korekcijos sistema turi tam tikrus apribojimus. Lygių lyginimo sistema neleis žaidėjui 1 lygio tapti lygiu su 80 lygio žaidėju, kuris turės daug daugiau galimybių į pergalę – 80 lygio personažas turės daug daugiau bonusų šarvams ir turės pilna priėjimą prie utilitarinių ir elitinių įgūdžių, kurių žemo lygio personažas neturės. Tai nereiškia, kad aukšto lygio personažas galės vienu smūgiu nugalėti žemesnio lygio žaidėjus, bet vis tiek jie turės ženklią jėgos persvarą.

Tai ką daryt žemo lygio personažui? Kiekvienas žaidėjas gali statyti, gaminti apgulties ginklus, padėti tvarkyti sienas arba eiti į „pamedžioti“ priešų  galvų, taip kad ir nauji personažai bus naudingi Rūke – iki tol, kol jie kovoja protu. Mūšiuose labai retai kada kovojama vienas prieš vieną, taip kad jei jūs tik ką pradėjote  – susiraskite keletą draugų, su kuriais jūs galėsite kovoti ranka į ranką, todėl kad jėga yra neginčytinai jūsų kiekyje.

Pergalė serveriui

Didelės grupės žaidėjų nesugebės apsaugoti tiek daug vietovių vienu meti ir iškarto, o taip kaip taškai jūsų komandos priklauso nuo to, kiek užimtų vietų jūs kontroliuojate, bėgioti dideliu būriu po visą žemėlapį jūsų pasauliui nepadės tai, geriau padalykite savo visą būrį į keletą grupių ir išdėstykite jas po visas kontroliuojamas vietoves.

Objektų užkariavimas gali duoti naudą visam serveriui, o taip pat ir apdovanojimus jums asmeniškai. Tuo laiku kaip jūsų taškai Karo Taškai padidėja per dviejų savaičių trukmės kovas, jūsų pasaulis gauna prieigą prie papildomų bonusų arba gali sustiprinti jau turimą bonusą. Kiekvienas atneša savo įnašą, kuris saugoja ir išlaiko savo teritoriją, taip kad prisijunkite ir išsaugokite tiek vietų, kiek tik galite!

Ir pabaigai, nors tai ne pabaiga — gildijos atliks labai didelį vaidmenį mūšio metu Rūke. Jos galės tiesiogiai paveikti teritorijas, paskelbdamos kad tai jų zonos, serveriams kurie juos puls. Kaip tik gildija pareiškia  apie savo teises į vietovę, tokia kaip tvirtovės ar bokštas, ji iškarto gauna teisia prisijungti sau bonusus, kurie suteiks sąjungininkams pranašumą, kurie bus toje teritorijoje. Toki bonusai gali padidinti personažo savybes, pridėti sąjungininkams gyvybės arba padidinti maksimalų kiekį atsargų, kurį galės žaidėjai paimti ir nešti šioje vietovėje. Jeigu jūs norite padėti savo pasauliui statyti apgulties ginklus greičiau, tai toks bonusas bus jums kaip tik. Bet atminkite, kad gildija gali vienu metu laikyti tik vieną vietovę, taip kad pasirinkite protingai!

Iki pasimatymo mūšio lauke…

Aš tikiuosi, kad šis straipsnis padėjo jums labiau suprasti, ką reiškia Kovos Rūke. Iš pat pirmų dienų mes kalbėjome, ką mes norime matyti žaidime Guild Wars 2. Mes aptarinėjome, kaip geriau sukurti dideliais kovas, kur šimtai žaidėjų galės kovoti už teritoriją ir turėti tiesiogini poveikį pasauliui. Mes nenorime nieko, išskyrus geriausio masinio PvP, ir tai buvo mūsų tikslas iš pat pirmų dienų.

Ar tai mums pavyko? Aš galvoju taip, paliksime tai jums spręsti. Mes nekantriai laukiame, kada jūs galėsite prisijungti į mūšio lauka. Pasimatysime Rūke!