Septynmetis Brachamas stovėjo kampe, ir jo širdis daužėsi krūtinėje. Paslėptos už nugaros rankos buvo sugniaužtos į kumščius taip stipriai, kad nagai buvo įsmigę į odą, o akyse tvenkėsi vos sulaikomos ašaros.

Atvykęs šamanas pasilenkė virš lovos, ruošdamas Borche Persekiojantį Saulę, Brachamo tėvą, į jo paskutiniąją kelionę. Tyli šamano daina tai aidėjo, tai tilo į taktą laužo liepsnos traškėjimui. Nuo jo dvelkė šviežumu, o kauliniai karoliai, įpinti į jo barzdą, taukšėjo viens į kitą, kai jis krutino plonas lūpas. „Brachamai“, kimiai ištarė Borche nuo savo lovos ir, suprasdamas jo signalą, šamanas plaukdamas, tarsi rūkas apniukusį rytą, atsitraukė į tolimą kampą.

Brachamas atsitiesė, bet susvyravo. Jis nenorėjo prieiti arčiau, jis nenorėjo matyti tėvo tokioje būklėje, ir bijojo to, ką visa tai reiškė.

Borche pakėlė ranką ir ištiesė storus, sudiržusius pirštus. „Prieik čia“.

9acc5Norn_interior_Back

Tyliai žengdamas basomis kojomis pušinėmis grindimis, Brachamas priėjo prie apdengtos kailiu lovos. Iš visų jėgų stengdamasis, kad jo balsas nedrebėtų, jis ištarė: „Aš čia“. Jis uždėjo savo mažą delną ant tėvo rankos.

Jo oda ryškiai išsiskyrė tamsios tėvo rankos fone. Jam sakydavo, kad jis – šviesaus ir tamsaus mišinys, jo motinos oda buvo balta kaip sniegas, o tėvo oda ruda, kaip lokio. Tai niekada nekėlė Brachamui nerimo, iki šiandien, kai jis labiausiai už viską pasaulyje panorėjo kuo labiau būti panašiu į savo tėvą, būti kaip jis, didžiu kariu, legendiniu didvyriu, dabar gulinčiu sužeistu savo mirties patale. Galbūt tai buvo pirmas kartas, kai Brachamas supyko ant savo motinos, nes ji padarė jį mažiau panašų į tėvą.

b58a8Wolf“Vilkas atėjo manęs“, ištarė Borche. „Ir aš turiu sekti pas jį į Rūką. Tu supranti, ką tai reiškia?“

Barchamui suspaudė gerklę iš skausmo, ir jis galėjo tik linktelėti.

„Tu …“ Kosulio priepuolis supurtė Borche.

Brachamas stipriau suspaudė savo tėvo ranką, tarsi norėdamas pasidalinti su juo septynmečio berniuko jėga.

„Tu pasiliksi čia, Kregstede“, tęsė Borche, kai priepuolis liovėsi. „Rugnaro fermoje jūs su Invi ir Brunhilda būsite saugūs. Tavo tvirta nugara ir aštrūs dantys padės juos apginti. Jie dabar tavo būrys.“

Brachamo kojos kryptelėjo, ir jis sunkiai atsirėmė į lovą.

Borche ištiesė ranką ir pasisodino jį ant lovos šalia savęs. Brachamas atsigulė taip, kaip anksčiau, kai buvo kūdikis, susirietęs savo tėvo glėbyje. Taip ilgai laikytos ašaros dabar upeliais tekėjo į kailį, kur jis slėpė veidą, o Borche stipriau glaudė jį prie savęs.

„Tavo motinos vardas Eir Stegalkin. Įsimink tai, bet aš pasakysiu tau tą patį, ką sakiau Ingvi ir Brunhildai. Niekas neturi pasakyti jūsų motinai nė žodžio apie tai, kad manęs daugiau jau nėra. Aš draudžiu. Ji sutverta didiems darbams, kaip ir jūs. Ir ji neturi iškrypti iš savo kelio. Vilkas eina šalia jos. Bet jums nereikia nerimauti. Jis eina ir šalia jūsų. Niekada to nepamiršk.”

Po šių žodžių stojusi tyla buvo nutraukiama tik laužo traškėjimo ir atsitiktinio šamano karolių taukšėjimo. Brachamas užsnūdo šalia tėvo ir nubudo tik tuomet, kai kažkas jį pakėlė nuo lovos ir išnešė iš ten.

Jo tėvas išėjo su Vilku.