Sveiki visi, tai Jon Peters su apžvalga, apie taip kaip yra nustatomi personažų bruožai ir atributika žaidime Guild Wars 2 . Paprasčiau kalbant — atributai, tai charakteristikos, kurias žaidėjai gali keisti taškų sąskaita. Pas mus yra keturi pagrindiniai atributai – jėga, gyvybingumas, tikslumas ir tvirtumas.

Žaidimo metu, mano draugai dizaineriai ir aš padarėme išvadas dėl to, ką galime mes duoti žaidėjams iš galimybių nusistatyti – kokiu būdu jūsų personažai galės daryti žalą. Du iš pagrindinių keturių atributų – tvirtumas ir jėga, turi dvi paskirtis. Tvirtumas sustiprina gydymą, o jėga padidina žalos darymą, priklausomai nuo esamos būsenos. Tai davė mums tik du puolamuosius stilius: arba paprastai darytį žalą laiko atžvilgiu, arba daryti kritinius smūgius ir reguoti į jų poveikį.

Tai būtų nelabai gerai. Mes norėjom, kad žaidime būtų keturi puolamieji stiliai, o taip pat didelė įvairovė skritingų bildų, todėl mes pridėjome keletą skirtingų artikulų. Šie artikulai skiriasi nuo esamų keturių pagrindinių tuo, kad juos galima gauti tik, įdedant taškus į Treitų juostas, o taip pat ir su daiktų pagalba (šarvų arba ginklų). Keturis pagrindinius atributus – jėgą, gyvybingumą, tikslumą ir tvirtumą, galima padidintu Treitu ir daiktų pagalba, o taip pat jie automatiškai yra pakeliami kartu su jūsų lygiu.

Atributai

Pažiūrėkime į naujuosius atributus ir pabandykime išsiaiškinti ką jie duoda. Mes juos išskirstysime į puolamuosius, palaikymo atributus ir profesijos atributus.

Puolamieji atributai

Prowess (Narsumas): Padidina žalos darymą kritinio smūgio metu.
Malice (Pagieža): Padidina žalos darymą priklausomai nuo būsenų, tokių kaip degimas, nuodai, apsvaigimas ir kraujavimas.
Expertise (Meistriškumas): Padidina veikimo laiką visos būsenoms, kuriuos padarė personažas.

Palaikymo Atributai

Concentration (Koncentracija): Padidina veikimo laiką visų naudingų atributų, kuriuos naudoja personažas.
Compassion (Užuojauta): Padidina gydomąsias galias, įskaitant ir savęs gydymą.

Profesijos atributai

Kiekvienas personažas turi tam tikrus atributus, kurie prideda kažką unikalaus kiekvienai profesijai.

Brawn (Raumenys), karys — Padidina sprogstamųjų įgūdžių daromą žalą.
Willpower (Valios jėga), sargas — Sumažina perkrovos laiką visų panaudotų pastiprinimų.
Cunning (Gudrumas), vagis —
Sumažina perkrovos laiką vogimo įgūdžių.
Empathy (Empatija), reindžeris — Padidina gyvūnų atributus.
Ingenuity (Išradingumas), inžinierius — Sumažina perkrovos laiką visų instrumento diržo įgūdžių.
Guile (Apgavystė), mesmer — Sumažina perkrovos laiką visų Shatter įgūdžių.
Intelligence (Intelektas), elementalistas —Sumažina perkrovos laiką visų stichijų.
Hunger (Alkis), nekromantas — Padidina leidžiamą  atsargų kiekį gyvybės-jėgai.

Kovinės formulės

Kol mes atsirinkinėjom su tikslumo ir galingumo atributais, kiek šie nauji atributai yra naudingesni, mes aptikome, kad galios atributas būtų daug geriau vietoje bet kokio kito atributo. Rodikliai būtų eksponentiniai, taip kaip žaidėjas surenka maksimalią jėgą, taip kad 200 jėgos tampa lygūs 500 tikslumui. Mes sukoregavome jėgą, padarydami jos išsivystymą kuris gaunamas linijos pavidalu, o tada pakėlėme visiems bazinį žalos darymą, priklausomą nuo ginklo. Tai davė galimybe žaidėjams rinktis tarp bildų, kurie duoda stiprų kritinį smūgį, stiprią būseną, staigius kritinius efektus, arba klasikinį smūgį kuris darys įprastą žalą, prie to įsaugodami sugebėjimus konkuruoti vienam su kitu.

Taip pat mes pridėjome naują atributą Healing (Gydymas), kad pašalinti apkrovimą nuo atributo tvirtumas, kuris buvo pats svarbiausias gynybinis atributas, ir kad tai būtų galima pasirinkti žaidėjam papildomai, kurie nori atlikti palaikymo vaidmenį. Šie nauji atributai nepasigerina kylant jūsų lygiui, o skaitosi treitų sistemos dalimi, o taip pat ir daiktų.

O dabar prie Treitus…

Treitai

Kaip mes primą kartą pristatėme treitų sistemą, tai buvo lanksti sistema, leidžianti paskiesti jūsų personažo charakteristikas ir susikurti personažo nustatymus vėlesniam žaidime. Nauja sistema daro tą patį, tačiau daro tai taip, kad visiems būtų aiškiau ir turėtų didesnį poveikį personažui.

Treitų taškai
Nuo 11 iki 80 lygio gausite po vietą tašką už kiekvieną pakeltą lygį. Tai reiškia, kad kiekvienas 80 lygio personažas turės po 70 taškų kuriuos galės panaudoti nustatinėjant personažo treitus.

Treitų eiliškumas
Kiekvienas personažas turės 5 linijas treitų, į kiekvieną treitų liniją bus galima įdėti 30 taškų. Kiekvienas taškų įdėjimas į tokia liniją pagerins po du personažo atributus. Dviejų atributų pagerinimas priklauso nuo profesijos. Pavyzdžiui, elementalistas, užsidėjęs taškus ant vandens stichijos linijos, pagerins gyvybingumą ir gydymą.

Treitu linijos prie kiekvienos profesijos yra susyjamos taip:

Karys
Strength: Power ir Expertise.
Arms: Precision ir Malice.
Defense: Toughness ir Compassion.
Tactics: Vitality ir Concentration.
Discipline: Prowess ir Brawn.

Sargas
Zeal: Power ir Concentration.
Radiance: Precision ir Expertise.
Valor: Toughness ir Prowess.
Honor: Vitality ir Compassion.
Virtues: Malice ir Willpower.

Vagis
Deadly Arts: Power ir Expertise.
Critical Strikes: Precision ir Prowess.
Shadow Arts: Toughness ir Compassion.
Acrobatics: Vitality ir Concentration.
Trickery: Malice ir Cunning.

Reindžeris
Marksmanship: Power ir Expertise.
Skirmishing: Precision ir Prowess.
Wilderness Survival: Toughness ir Malice.
Nature Magic: Vitality ir Concentration.
Beastmastery: Compassion ir Empathy.

Inžinierius
Explosives: Power ir Expertise.
Firearms: Precision ir Prowess.
Inventions: Toughness ir Compassion.
Alchemy: Vitality ir Concentration.
Tools: Ingenuity ir Malice.

Mesmeras
Domination: Power и Expertise.
Dueling: Precision и Prowess.
Chaos: Toughness и Concentration.
Inspiration: Vitality и Compassion.
Illusions: Malice и Guile.

Elementalistas
Fire Magic: Power ir Expertise.
Air Magic: Precision ir Prowess.
Earth Magic: Toughness ir Malice.
Water Magic: Vitality ir Compassion.
Arcane Power: Concentration ir Intelligence.

Nekromantas
Spite: Power ir Expertise.
Curses: Precision ir Malice.
Death Magic: Toughness ir Concentration.
Blood Magic: Vitality ir Compassion.
Soul Reaping: Prowess ir Hunger.

Mažieji Treitai

Pasiekus 5, 15 ir 25 taškų sumą vienoje linijoje, žaidėjas gaus mažuosius treitus – unikalius bonusus, kurie priklauso nuo taškų kiekio kurį jūs panaudosite konkrečiai treitų linijai. Manykite kad tai yra, tartum  įgūdžių rinkiniai, kurie sukurti tam, kad palaikytų tam tikrą bildą arba žaidimo stilių.

Pavyzdžiui, inžinierius, uždidėjąs 25 taškus į treitų liniją Tools, gaus treitą, kuris duos jam ištvermę kiekvieną kartą kaip tik bus panaudotas įgūdis iš diržo su instrumentais, treitą, kuris perkrauna visus diržo įgūdžius su instrumentais, jei pas personažą yra mažai gyvybės, ir treitų liniją, kuri duoda papildomą žalą kurią gauni kaip yra užpildyta pilnai ištvermės atributas.

Pagrindiniai Treitai

Pasiekus 10, 20 ir 30 taškų sumą vienoje šakoje, atblokuoja pagrindinius žaidėjo treitus. Kiekvienoje juostoje yra 12 pagrindinių treitų, kuriuos galima įsidėti į pagrindinių treitų juostą. Tai yra pagrindiniai pagerinimai sugebėjimams ir jie yra sukurti tam, kad aprūpinti personažą maksimaliais nustatymais.

Pavyzdžiui, vagis gali aktyvuoti treitą, kuris išbarsto „ežiukus“ aplink save kiekvieno persivertimo metu. Arba kitas treitas, duodantis sąjungininkams tam tikros naudos, kiekvieną kartą, kaip tik vagis panaudoja vagystės įgūdį. Ir netgi tokį treitą, kuris prideda bonusą daromai žalai, jei bus daromas puolimas iš kurios nors pusės (flango).

Vadovėlis (Training Manual)

Būdami 11 lygio jūs gausite „adepto“ vadovėlį, 40 meistro vadovėlį ir 60 – grandmeistro. „Adepto“ vadovėlis leis jums panaudoti treitų taškus, bet juos ribodamas sumoje iki 10 taškų (t.y. bus galima užsidėti max. 10 taškų) , meistro vadovėlis padidins tą kiekį iki 20, o Grand meistro vadovėlis treitų juostą leis užpildyti iki pat pabaigos t.y. 30. Kiekvieną kartą, pasinaudojus vadovėliais, jūsų sudėti taškai nusiima, bet nedingsta, tai leis jums paeksperimentuoti, sudėti taškus nuo pradžios.

Perkonfigūravimas

Jeigu jūs panaudojote visus taškus, jūs galite apsilankyti pas mokytoją, kuris anuliuos visus jūsų taškus ir gražins jums juos už atitinkamą mokestį.

Mes suprantame, kad kuriant personažą svarbi dalis, iš esmės, yra pastovumas. Su šia nauja sistema jūs galėsite pakeisti savo personažą, jei tikrai to panorėsite, tačiau jūs turėsite pajusti, kad jūsų pasirinkimas yra labai svarbus kelionių metu arba žygiuose į požemius. Turnyriniam PvP jūsų treitų rinkinys išsisaugoja atskirai ir gali būti pakeistas nemokamai.

Viskas vienoje vietoje

Pabandykime iš arčiau pažiūrėti į vieną treitų juostelę, kad suprastumėte, ką darys kiekvienas iš punktų.

Kario disciplina – kiekvienas taškas, pridėtas į šią liniją, padidina kritinę žalą ir žalą kurią darys sprogstamieji įgūdžiai.

 • 5 taškai — Mažasis treitas: gaunate adrenalino kai perjungiamas ginklas.
 • 10 taškai — Gaunate pirmą lizdą pagrindinėje treitų linijoje.
 • 15 taškai —Mažasis treitas: sumažėja perkrovos laikas kai yra perjungiamas ginklas.
 • 20 taškai — Gaunate antrą lizdą pagrindinėje treitų linijoje.
 • 25 taškai — Mažasis treitas: personažas gauna Might kai yra perjungiamas ginklas.
 • 30 taškai — Gaunate trečią (paskutinį) lizdą pagrindinėje treitų linijoje.

Pagrindiniai treitai (kiekvienam iš trijų lizdų, karys gali pasirinkti bet kurį iš jų):

 • Gaunate adrenalino kaip nužudote priešą.
 • Sumažinamas banerių perkrovos laikas.
 • Judėjimo įgūdis panaikinantis judėjimo sustabdymo kondiciją.
 • Sumažinamas perkrovos laikas sprogstamiems įgūdžiams.
 • Gaunate adrenalino kaip padarote kritinį smūgį su kirviu.
 • Padidina greitį kaip judate su ginklais skirtais artimam mūšiui.
 • Sumažina adrenalino kainą sprogstamiems įgūdžiams.
 • Šansas atsigauti jei būnate nugalėtas priešo, kaip turite efektą Vengeance (kerštas).
 • Padidina šansą atlikti kritinį smūgį kiekvieną kartą kaip adrenalino stulpelis pasiekia maksimumą.

Šia nauja sistema privertė mane labiau galvoti apie personažo vystymąsi, ir džiugino mane kiekvieną kartą, kaip pakeldavau lygį būdamas 11 lygio.

Pirmą kartą treitai niekuo nepanašūs į paprastą teorinę idėją. Jie jaučiasi kaip sistema, kokia ir turėtų būti – sistema, kuri daro mano karį būtent mano kariu. Ar aš užsidėsiu  30 taškų Apsaugai, 30 į Taktiką ir 10 skirsiu Treniruotėms, kad pilnai pakelčiau gyvybingumą ir pagrindinius treitus? O gal tradicinis bildas – 26 taškai uždėti Jėgai, 26 Meistriškumui ir 18 Treniruotėms – geriausiai tiks mano žaidimo stiliui. Iš tiesų, laikas nuo laiko pasirinkimai stulbins, bet nesijaudinkite, pas jus bus šimtai valandų tokiems pasikeitimams reguliuoti.
Mano vardas Jon Peters. Aš žmogus, kuriantis žaidimą.

Tai mano bildas.