Šiame video, dizaineriai pasakoja apie Guild Wars 2  Scott McGough Konsorciumą,  įtakingą korporaciją, kurios troškimas didelio pelno privedė Southsun Cove pakrantę prie didelių problemų.