Luck Catchers [LC] (Laimės medžiotojai) gildijos nariai paskutinę Beta-savaitgalio dieną užsiėmė ganėtinai įdomiu ir naudingu darbu. Būtent — emocijų žaidime testavimu. Rezultatą jūs galite pamatyti video siužete, o žemiau rasite ir patį emocijų sąrašą.

Emocijų sąrašas žaidime Guild Wars 2

/beckon – sušaukti/šaukti pas save
/bow – nusilenkimas
/cheer – palaikyti (kažką)
/cower – išgąstis
/cry – verkti
/kneel – atsiklaupti ant kelių/priklaupti
/laugh – juokas
/no – ne/neigimas
/point – rodyti į…
/ponder – galvoti/užsigalvoti
/salute – sveikinimas
/shrug – traukyti pečiais/personažas išskečia rankas
/sit – atsisėsti
/sleep – miegoti
/surprised – išgąstis
/threaten – grasinimas
/toast – tostas
/wave – pamojuoti ranka
/yes – taip/sutikimasį