910b3Living-Story-StarsPastaba: šis borto žurnalo puslapis buvo išneštas, be abejonės, savavališkai, iš Zefiro Šventyklos, o 1326 metais jis pateko į Durmand Priory rankas. Autorius nežinomas, šio įrašo teisingumas ir tikrumas nepatikrintas. Pasikliaukite savo baime ir rizika.

09, Sciono sezonas, 1320

Išsekimas ir karštis gali nužudyti mus iki mums pasiekiant tikslą, jeigu, žinoma, smulkesnės problemos to nepadarys dar anksčiau. Dykumos vėjai visur įpučia smėlį. Smiltelės primena erkes, palindusias po drabužiais, įsisiurbusias į skalpą ir besitrinančias tarp kojų pirštų.

Mano palydovai visos kelionės metu buvo ne itin kalbūs, o kai mes atvykome į kovos lauką, mes apskritai liovėmės kalbėję apie tai, kas nebuvo susiję su mūsų išlikimu. Mes perdaug pavargome, kad galėtume kažką daryti, tačiau mes vis dar tęsiame kelionę pirmyn.

Toks jausmas, kad vėjas, saulė ir oras susimokė mus užlaikyti. Aš pradedu suvokti, kodėl kai kas, suinteresuotas saugumu, galėjo čia padaryti jos guolį.

10, Sciono sezonas, 1320

Mūsų kelionė į Krištolinę Dykumą užtruko daug daugiau savaičių, nei mes tikėjomės. Oras buvo nenuspėjamas, bet mes pagaliau atvykome į galutinį tašką.

Aš rašau šias eilutes ant kalvos, nuo kurios atsiveria vaizdas į kovos lauką. Iškilmingumas bangomis kyla į viršų, kaip įkaitęs oras, ir apsunkina kvėpavimą. Būtent čia Destiny’s Edge susidūrė su krištoliniu drakonu, būtent čia mūsų gynėjas žuvo, gindamas mus nuo Vyresniųjų giminės. Man atrodo, kad iš čia aš galiu matyti jos kūno krištolinius palaikus. Rytoj mes sužinosime …

11, Sciono sezonas, 1320

Mūsų pirmtakai, Brolybės nykštukai, žinojo, kad ji buvo kitokia. Jie sudarė su ja aljansą ir įsileido ją į savo protus. Jie saugojo jos palaikus taip ilgai, kiek galėjo, bet, deja, jai nebuvo lemta gyventi amžinai. Likimas pasitvarkė kitaip, ir fakelą perėmė mano protėviai. Mes slapstėmės daug metų, padėdami jai, kiek leido jėgos, ir saugodami jos paslaptis. Man skauda širdį, kad mes nebuvome su ja paskutinėmis minutėmis. Ji pragyveno tūkstančius metų, ir išėjo akimirksniu.

Mes atėjome čia, kad pasiimtume viską, kas liko iš jos magiško kūno, kad šventi kaulai nepatektų į svetimas rankas. Drakonai absorbuoja magiją, bet jos nesunaikina. Jie sulaiko ją savyje taip, kaip kempinė susiurbia vandenį. Aš tiktai tikiuosi, kad mes atėjome greičiau už maitėdas arba galios siurbėjus, kurie gali pasinaudoti jos kūnu savo egoistiškų ir piktų planų sustiprinimui.

Dabar aš žinau, kokie svarbūs buvo jos krištoliniai palaikai. Laikydamas jos gabalėlį savo rankose, aš galėjau eiti oru, pabalnoti žaibą arba priversti saulę paklusti man. Mes pasiimsime ją ir pastatysime naują šventyklą, kur pakilsime virš pasaulio, pilno prievartos. Ten mes padėsime stiprinti pasaulį ir auginsime kristalus, sukurtus su jos magijos pagalba, kad ir kiti taip pat galėtų prisijungti prie jos palikimo.

Aš tikrai galiu pasakyti, kad tada, kai mes paliksime šį pamirštą dykumos peizažą, aš daugiau niekada čia negrįšiu. Čia viešpatauja viskas, ko nėra pas mus: nesvetingumas, mirtis ir žiaurumas. Mes nunešime ją į poilsio vietą, kur gaivūs vėjai ir švelni saulė. Ji to nusipelnė.

Ji buvo tokia pat sena, kaip ir Šiverpikai, senesnė už dievus. Niekas ir niekada daugiau neišgirs jos tikrojo vardo, ištarto teisingai. Ir todėl mes prisiminsime ją tiktai kaip Glint, pirmą ir vienintelį drakoną, kuris kovojo prieš viso pasaulio sunaikinimą. Kol mes gyvi – bus gyvas jos prisiminimas.