Profesorius Omaldas, Sinergetikos koledžo Garbės Direktorius, budriai įtempė ausį, laukdamas, kol prabus silvari moteris. Ji keletą dienų įnirtingai blaškėsi izoliaciniame modulyje, šūkčiodama nerišlius žodžius ir dejuodama iš … skausmo? Ekstazės? Omaldas nebuvo įsitikinęs. Netgi jo lygio genijus galėjo tik spėlioti, kas dedasi šios žaliais lapais dengtos galvos viduje.

Omaldas sugniaužė kumštį, spausdamas ausį iki tol, kol iš akių ištryško ašaros. Daugiausiai žadanti studentė, kokią jis kada nors buvo regėjęs, svarbiausias eksperimentas jo ilgoje ir legendinėje karjeroje, bet viskas, ką jis galėjo dabar padaryti – tik stovėti ir jaudintis.

Professor-Omadd-1

Moteris giliai atsiduso ir krūptelėjo dar kartą. Po to ji pašoko, nusiplėšdama nuo savęs diržus, kuriais prie aparato buvo pririštos jos rankos ir galva.

“Seara?” Omaldas uždėjo ranką ant silvari peties ir šūktelėjo. Jos oda liečiant buvo karšta, o švelnus auksinis švytėjimas aplink jos žaizdą tapo ryškiai avietinis.

Ji lėtai atsuko savo veidą į jį, žvilgsnis buvo aštrus ir susikaupęs.

“Seara! Tu mane girdi? Ką tu matei?”

Silvari moteris pakėlė ranką ir išskėtė pirštus. Plona erškėčio šakelė iššliaužė iš jos rankovės ir ėmė vyniotis apie pirštus.

“Skarlet”, tarė ji. “Dabar mano vardas Skarlet. Skarlet Briar.” (past. — Raudonoji Erškėtrožė)

“Gerai, Skarlet”, pertraukė jis. “Prašau, pasakyk, ką tu matei?”

Maži raudoni spygliai išlindo iš šakelės tarp Skarlet pirštų. Ji nusišypsojo.

“Viską”, atsakė ji.


Seara išsivadavo iš Miego ir žengė pirmyn, mėgaudamasi šlapia Girios žole po savo kojomis. Stovėdama su vis dar užmerktomis akimis, ji alsavo, prisipildydama šviežio aromato iš aplink ją esančių gyvų būtybių.

“Sveikas atvykęs, daigeli.” Balsas buvo geras, o tonas švelnus. “Aš — Žiniuonis Serimonas. Čia tu esi saugi.”

“Tssss. Aš galvoju.” Seara atmerkė akis pasauliui, pilnam ryškių spalvų — žalumos, aukso ir rusvos žemės. Saulės šviesa skverbėsi pro lapus, maitindama milžiniškus medžius ir šildydama žemės augaliją. Viskas aplink, visų formų ir dydžių būtybės, bendravo vieni su kitais, tyrinėjo, vaikėsi, užpuldinėjo ir visą laiką dalyvavo judėjime.

Scarlet-Serimon-2

Seara sumirksėjo, nustebinta viso to. Pasaulis yra žaviai sudėtinga sistema, susidedanti iš smulkesnių sistemų, veikiančių viena kitą nenutrūkstamame, amžinai besikeičiančiame šokyje. Tai buvo labiau nei žavu: tai buvo pats gyvenimas, ir dabar ji tapo jo dalimi.

“Daigelis?” tarė Serimonas. “Aš esu čia, kad padėčiau tau aklimatizuotis. Kad padėčiau suvokti tau tavo vietą šiame pasaulyje ir nustatyti misiją, kokią tavo Blyškioji Motina suteikė tau.”

Ji žvilgsniu tebesekė sudėtingą miško gyvenimo šokį. “Aš pati susirasiu savo vietą, labai dėkoju. Ir vargu ar tai yra „mano“ tikslas, jei jį man suteikė kažkas kitas.”

Serimono veidas persikreipė, bet jis tebetęsė raminančiu tonu. “Tu prabudai su dideliu kiekiu pasitikėjimo savimi,” tarė jis. “Tačiau nedera leisti sau pernelyg daug. Visi mes gyvenime darome pasirinkimą, bet dažniausiai pasirinkimą padaro už mus. Ypač tai liečia mus, Blyškiojo Medžio vaikus. Tai yra normalu.”

“Normalu?” Seara nusišypsojo. Serimono pasaulis buvo taip aiškiai sustyguotas. Jis niekada nenorėtų susikauti su juo, išbandyti jį, niekada neieškotų galimybės peržiūrėti jį.

Ji linksmai nusijuokė ir pasakė — “Ačiū už tai, kad saugojai mano prabudimą, žiniuoni. Bet tai yra mano gyvenimas, ir aš rinksiuosi pati.”


Praėjus aštuoneriems mokymų metams Girioje, Seara sužinojo viską, ką galėjo sužinoti iš savo padidėjusios šeimos. Jos tauta studijavo daug dalykų, bet nė vienas iš jų negalėjo suteikti gilių žinių, kurių ji taip troško. Ji troško sukurti sistemą tokią pat sudėtingą, kaip ir tos, kurias ji matė gamtoje, sukurti mašinas, tokias pat tobulas, kaip ir gyvi organizmai, kuriuos ji matė kiekvieną dieną. Didžiausias džiaugsmas jos studijų laikais buvo tokių sistemų testavimas ir radimas trūkumų, kurie padėtų pagerinti jos pačios kūrinius.

Ji daug ko išmoko iš savo tautos meistrų-inžinierių, bet visa tai buvo paprasti patiekalai, kurie negalėjo numalšinti jos alkio. Ir Seara nusprendė leistis į pasaulį, ir surasti tai, kas galės tai padaryti.

Pirmasis jos sustojimas buvo Hiolbreko kalvės: jei ji nori kurti mašinas, tai ji turi išmanyti metalus. Ji įkvėpė savo smalsumu ir energija senąjį žilą lokį-norną Beigartą, su juo ji praleido ilgą žiemą kaip mokinė, pameistrys ir kalvis. Atėjus pavasariui ji pareiškė, kad nori keliauti toliau, nes jau sužinojo viską, ko jai reikėjo. Beigartas pabandė ją atkalbėti, norėdamas, kad tokia daug žadanti studentė pabaigtų visą mokymo kursą, bet ji paliko jį, pamojavusi ranka ir nusišypsojusi jam. Jai visiškai nereikėjo tapti kalvystės meistru, kad sukurtų tai, ką buvo suplanavusi.

Scarlet-Charr-1

Paskui ji praleido dvejus metus su gladijume Asagaji iš Geležies Legiono. Geriausia snaiperė ir sprogdintoja Asagaji galėjo nežiūrėdama nustatyti, kad ginklas surinktas neteisingai ir ištaisyti ginklo defektus, nustačiusi juos pagal šūvio garsą. Kai Seara išgavo visas vienišos karės paslaptis ir pranešė jai, kad ruošiasi pratęsti mokslus kitoje vietoje, veteranė charr prakeikė ją ir grasino paleisti jai žarnas surūdijusiu peiliu. Seara puikiai išvengė laukinių Asagaji išpuolių ir pagarbiai atsisveikino su ja. Šaunamieji ginklai ir artilerija buvo įdomūs, tačiau pernelyg paprasti. Suvokdama, kad yra vienintelė vieta, kur ji galėtų išplėsti savo žinias taip greitai, kaip jai reikia, ji iškeliavo į Rata Sum.


Ji suprato, kad sudėtingiausia yra įtikinti tris didžiuosius koledžus leisti jai mokytis. Greta jiems būdingo nusistatymo prieš ne asuras, jų nedžiugino pati galimybė to, kad silvari su savo mokymosi manija „sujauks“ ir „užterš“ jų studentų smegenis. Kai Seara be jokių pastangų sukūrė visiškai darbingą golemitą, panaudojusi mažą energetinį kristalą, saują žalios rūdos ir porą tam tikrų užkeikimų, Slaptoji Taryba nenoriai, bet vis tik suteikė jai laikiną Dinamikos koledžo studentės statusą.

Ji pabaigė metinį Dinamikos kursą ir tapo geriausia savo klasės studente. Susinervinę patarėjai suteikė jai tokią pačią galimybę Statikoje. Kai ji pasiekė tokių pačių rezultatų per tokį patį laiką, jiems jau pasidarė įdomu – ar ji sugebės to pasiekti ir Sinergetikoje.

Sinergetika užėmė šiek tiek daugiau laiko, tačiau, Seara pagaliau rado tyrinėjimų sritį, kuri buvo tokia beribė, kaip ir jos interesas. Ji stačia galva pasinėrė į Sinergetiką – mistinių energijų ir slaptų tikimybių miksą, sufokusuotą į chaoso teoriją ir nenumatytų ryšių nustatymą, atskleidžiant paslaptingas žinias ir slaptus mechanizmus, prieinamus kontempliuojant ir pritaikant praktikoje efemeriškumą.  Būtent čia, vadovaujant Direktoriui Omaldui, Seara pirmąkart pasinėrė į Amžinąją Alchemiją. Kuo labiau ji gilinosi į ją, tuo aiškiau suprato, kad asurų minčių viršūnėje turi būti ne metamaginis variklis, arba transcendentinis valdymas, o raktas, kuris leistų gauti prieigą prie pačios pagrindinės realybės materijos.

Nepaisant šimtaprocentinio Omaldo palaikymo, Searos tezė nebuvo labai gerai priimta Slaptojoje Taryboje. “Nepakeliama hipotezė“, kaip jie pavadino ją. “Nepagrįstos pretenzijos, kurios ribojasi su akademine erezija arba, blogiausiu atveju, su nusikaltimu.”

Ji neatkreipė į tai dėmesio: ji nusprendė atsiriboti nuo koledžų sistemos, tikėdamasi rasti tyrimo organizaciją, kuri pagarbiau žiūrėtų į jos idėjas. Ir ji surado ją – pas Kvotėjus (Inquest).


Laikas, kurį Seara praleido su Kvotėjais, buvo trumpas, bet produktyvus: jie išmokė ją tokių dalykų, kokių kiti koledžai net nebūtų ėmę svarstyti, o taip pat atlikti lauko bandymų be tų erzinančių ir nereikalingų atsargumo priemonių.

Viskas baigėsi netikėtai ir blogai — kai Seara ir jos Teijo kumandos draugai įsilaužė į miesto archyvą ir suklastojo keletą darbų, surastų ten. Ji į tai buvo įtraukta pasiteisinant tuo, kad Kvotėjams reikėjo pranašumo būsimosiose varžybose dėl Snaffo Premijos, tačiau Seara pasižymėjo ir keliuose su tuo nesusijusiuose projektuose.

Kai juos užtiko, Teijo teleportavosi į saugią vietą, palikę Searą aiškintis dėl pasekmių. Taryba atėmė iš Searos jos akademinius įgaliojimus, ir Ramybės Saugotojai išvijo ją iš                 Rata Sum. Ji nusijuokė ir, pasišvilpaudama paliko miestą, nepasiėmusi nieko iš savo darbų ir tyrimų.

Keletą mėnesių ji keliavo prieš apsistodama pas Mikotlio genties chailekus, netoli Rata Sum (dėl to jai teko visą laiką vaikščioti su užmaukšlintu ant veido gobtuvu, kad nepastebėtų Ramybės Saugotojai). Chailekų Alchemija buvo įdomi, bet ji laikė ją tik akligatviu savo pasirinktame kelyje.

Scarlet-Hylek-2

Žolių antpilų, nuodų ir eleksyrų maišymas, norint išgauti specialius efektus, buvo panašus į įvairių įrenginių kūrimą, bet tame buvo perdaug sodininkystės ir permažai inžinerijos pagal jos skonį. Jei ji būtų norėjusi visą savo gyvenimą išeikvoti rinkdama žiedadulkes ir distiliuodama ekstraktus iš egzotiškų gėlių, ji niekada nebūtų palikusi Girios.

Laimei, dėl to, kad Rata Sum buvo netoli, Omaldas galėjo ją surasti. Jos globėjas pasiūlė jai dar vieną šansą pastudijuoti Amžinąją Alchemiją. Seara sutiko ir paliko Mikotlio kaimą be jokių pasiaiškinimų.

Po mėnesio trukusio kruopštaus pasiruošimo Omaldo eksperimentas buvo baigtas. Seara turėjo įeiti į izoliacinį modulį, didžiulį spektrą taumechaninių įrengimų, įtaisytų panašioje į karstą kameroje. Pasibaigus aktyvavimui, ji turėjo išsivaduoti iš savo mechaninio apvalkalo ir būtų galėjusi įsigilinti į metafizinius realybės sūkurius, kurių dar niekas nėra matęs.

Jis keletą kartų perspėjo ją apie pavojų gyvybei ir protui. „Tu privalai išgyventi“, kartojo jis jai. “Vienas iš šio modulio trūkumų yra tas, kad jis negali užrašyti tai, ką patiria tavo protas. Jei tu negrįši arba nesugebėsi papasakoti tai, ką sužinojai, viskas bus perniek.”

“Supratau.” Searos veidas buvo šviesus, ji žvelgė plačiai atvertomis, alkanomis akimis. “Nagi, pradėkime.”


Omaldo mašinos viduje visa visata atsiskleidė priešais ją kaip milžiniška žvaigždžių jūra. Ji judėjo per ją, kovodama su srovėmis, plaukdama per jas arba stovėdama sustingusi keistų žiburių ir magiškų energijų apsuptyje.

Ji matė Tyriją — natūralaus dydžio gaublį, kabantį tarp kosminių audrų ir milžiniškų potencialumo debesų. Jai buvo įdomu, ar galės pamatyti save pačią Omaldo laboratorijoje, ir Rata Sum tuoj pat atsirado prieš jos akis, bet ją čia vėl apėmė nekantrumas, nerealumas, gramzdindamas vis tolyn į visatą.

Sustok, mano vaike.

Seara apmirė. Ji jau daug metų negirdėjo Blyškiojo Medžio balso.

Scarlet-Dream-2

Prašau, neik toliau. Siekdama suprasti mus formuojančias jėgas, tu gali išaiškinti jas. Visuomenė nesugebės tai padaryti.

Seara pajuto elektrinį dilgčiojimą ir pagalvojo, kad jos kūnas dabar šypsosi Omaldo laboratorijoje. Specialiai ir su dideliu džiugesiu viduje, Sear pagalvojo – Tssss. Aš galvoju. O paskui metėsi pirmyn.

Greitai priekyje ji išvydo blausią, švytinčią formą. Medis, pagalvojo ji … Blyškusis medis. Jo didžiulis baltas kamienas buvo iškėlęs platų tinklą šakų ir lapų, ten buvo ir silvari. Tūkstančiai jos gentainių kybojo ant šakų, tarsi sunokę vaisiai, pasirengę tuoj-tuoj nukristi ant žemės. Jų kūnai nekrutėjo, bet akys judėjo, stebėdamos tai, kas juos supo.

Kai kurie iš jų krito, tarsi rudeniniai lapai, lėtai leisdamiesi prie šaknų. Ten jie atsistodavo, pasitempdavo ir žingsniuodavo į tuštumą, pradingdami ten. Kai kurie net nepasiekę jos, klupo, krito ir nuvysdavo didžiojo medžio šešėlyje.

Nusivylimas apėmė Searą. Tai ką, viskas? Ar visų silvari gyvybės taip lengvai užgimdavo? Gimimas, kelionė, patirtis, mirtis – visa tai praeidavo vadovaujant juos sukūrusiai sudievintai būtybei?

Ji atsisakė visa tai priimti. Viskas, ką ji sužinojo, bylojo jai, kad nė viena sistema, nepaisant jos svarbumo, negali savęs įamžinti visiems laikams. Tai, kas nesivysto, būtinai sužlugs.

Būtent šiuo momentu Seara išvydo erškėčio šaką. Ji išlindo iš medžio šaknų ir šliaužė į viršų, apsivyniodama aplink kamieną, smeigdama į žievę aštrius spyglius. Žaliai-juodos sultys tekėjo iš žaizdų, o didysis medis tirtėjo.

Paskui Seara pavirto erškėčio šaka, apkabinusia kamieną tarsi nusiminęs įsimylėjėlis. Medis kovėsi su ja – ji turėjo būti jo dalimi, dalyvauti jo didžiajame tiksle. O vietoje to, ji buvo ne daugiau kaip dirgiklis.

Pale-Tree-2

Dabar tu matai? Blyškiojo Medžio balsas buvo silpnas ir tolimas, bet jis skaudžiai sugrąžino Searą atgal, ir ji vėl matė Medį iš atstumo. Jei tu nebūsi tuo, dėl ko buvai pagimdyta, tu prapulsi. Dar blogiau – tu būsi pavojinga.

Pašėlęs džiaugsmas užplūdo Searą. Pavojinga, sakai? Jos mintys dundėjo po visą tuštumą. Tegul bus taip.

Lydima nusivylusio Blyškiojo Medžio šūksnio ir savo kimaus juoko, ji grimzdo toliau, pro didžiojo medžio regėjimo lauką.


Nejudėdamas, išplėtęs akis Omaldas žiūrėjo į savo buvusią studentę.

“Suveikė,” tarė Skarlet. “Manau, kad turiu jums padėkoti už tai, nors, galiu ginčytis, kad aš pati būčiau priėjus prie to galų gale. Tačiau neverta pavydėti nusipelniusiam genijui, tiesa?”

Omaldas neatsakė.

Skarlet sukikeno, pakeldama ranką ir apžiūrėdama raudoną spygliuotą šaką, besivyniojančią aplink jos pirštus. “Dabar daug kas turi reikšmės. Blyškusis Medis, Košmarų Teisėjai, Keitė ir Faolainas … visa tai yra didžiojo sumanymo dalis.“

“Bet aš matau trūkumų šiame plane. Mano tauta neprivalo priimti to, kas jai duodama, arba būti tais, dėl ko mes „gimę būti“. Kaip ir žmonės. Mes galime pakeisti šias taisykles  … na, aš galiu. Ir aš tai padarysiu.“

Omaldas nieko nepasakė.  Jis negalėjo – dulkėtos raudonos erškėčio šakos apvijo jo gerklę, riešus ir kulkšnis. Jis tylėdamas ir nejudėdamas kabojo, įpainiotas erškėčio spąstuose, o kraujas lašėjo į klaną po juo.

Scarlet-Lab-2

“Aš tiek daug sužinojau”, tęsė Skarlet. “Dabar man reikia panaudoti šias žinias. Kyla baisi grėsmė, ir mūsų tauta buvo iškviesta susigrumti su ja. Mūsų Kūrėjas privertė mus.”

“Tačiau aš atmetu šį kvietimą. Aš nesutinku su tuo, kad turiu rinktis arba Svajonę arba pradingti Košmare. Jėgas, stumiančias mus į tą ar kitą pusę, galima perkreipti. Jas galima nukreipti prieš viena kitą, kad būtų pakenktos abi, ir dabar aš žinau, kaip tai padaryti“.

Skarlet mostelėjo ranka ir spygliai aplink Omaldą užsiveržė. Jie aukštai iškėlė jo negyvą kūną ir apsuko taip, kad jis sveikintų kiekvieną, įeinantį į kambarį.

Skarlet balsas stiprėjo, kai ji kalbėjo toliau. “Ateityje aš turėsiu daug darbo. Aš nežinau, į ką pavirs pasaulis, kai aš baigsiu, bet aš labai norėčiau tai žinoti. Imperijos žlugs, kontinentai sudegs, o gaisrui pasibaigus aš uždėsiu štampą ant naujo pasaulio.”

Maniakiškas džiugesys šmėkštelėjo jos akyse, ir ji tarė, „Atleisk, senas drauge. Visi geri mokiniai privalo paveldėti savo dėstytojo mantiją ir dalintis gautomis žiniomis. O aš esu labai gera mokinė.“

Juokdamasi, kupina naujų tikslų, Skarlet nusiuntė Omaldo kūnui oro bučinį ir lengvai sušoko vėsokame vakaro ore.

Scarlet-Badass-4