Evonas Gnašbleid, kaip ir kiti jo būrio nariai, stovėjo įsitempęs kaip styga prieš Legionierę Ariją Gnašfeng. Sunki tyla pakibo ore tarp jo ir jo viršininkės.

“Kodėl tu, kary, nepadarei to, ko aš prašiau tavęs?” suurzgė Gnašfeng. “Tu juk supranti mano įsakymus, ar ne?” Ji prisiartino prie Evono, snukis prie snukio taip, kad jie net alsavo tuo pačiu oru.

Buvo sunku kvėpuoti. Evonas pakėlė galvą. „Leiskite kalbėti laisvai, sere.“

“Hmm, tai jau įdomu. Dėl dievo, kalbėk, kaip patinka“.

Evonas pajuto sutartinį kitų būrio narių atsitraukimą. Jis pajuto savo pranašumą – jų atsitraukimas reiškė bailumą. Be to jis tvirtai įsitikino savo nuomone, kurią apmąstė per keletą dienų, nuo tada, kai pirmą kartą išgirdo savo legionierės įsakymus.

Evonas buvo geras karys per visus 20 metų nuo savo gimimo. Jis rodė gerus rezultatus farare, atkreipė dėmesį pačių įtakingiausių Pelenų Legiono karininkų ir niekada neabejojo dėl gautų įsakymų … iki dabar. Jis labai atsargiai rinkosi žodžius.

“Aš nesu įsitikinęs, kad toks požiūris duos tą rezultatą, kokio jūs tikitės, legioniere.”

Gnašfeng suurzgė. “Nesi įsitikinęs? Na, tai leisk įtikinti tave. Jei nepavyks, tai tave įtikins mano durklas. Tu supranti, apie ką aš kalbu?”

“Sere,” Evonas pamėgino dar kartą, kišdamas nosį ne į savo reikalus iki kol Gnašfeng nekirto jam. „Liūtų Arkos gyventojai nesureaguos į grasinimus. Jie turi jausti, kad gauna kažką mainais už savo investicijas. Tai nekvaili fermeriai. Jie yra kilę iš piratų, bet dabar jie – pilnavertė bendruomenė. Jie vertina prekybą ir gudrumą. O jūsų bauginimo strategija nėra veiksminga. Tai nėra Pelenų Legiono metodas“. Jo plaučiuose pritrūko oro, ir jam teko nutilti, kad galėtų atsikvėpti.

Gnašfeng lūpų kamputis kilstelėjo, atidengdamas baltutėlę iltį. “О, jie su malonumu mokės mums už apsaugą, arba mes padarysime taip, kad jie svajotų apie apsaugą. Nešdinkis iš mano akių, kol aš dar neapsigalvojau palikti tave gyvųjų tarpe.“

Veiksmų variantai sukosi ir kirtosi Evono mintyse. Jis galėjo pasinaudoti keletu variantų, vienok neturėjo jokių abejonių. Jis jau nusprendė, kaip reikia veikti toliau.

5cd24Aria-2

Evonas šniurkštelėjo nosimi. “Aš negaliu leisti jums eiti šiuo keliu. Aš nepadėsiu jums reketuoti Liūtų Arkos gyventojų. Tai nėra būdas įsitvirtinti čia.” Kol jis kalbėjo, jo kakle ėmė pulsuoti vena. Jo rankos atsipalaidavo, delnas lengvai lietė kinžalo rankeną. Jo sąmonė nušvito, periferinis matymas prasiplėtė.

Gnašfeng negalėjo nekreipti dėmesio į tokį įžeidimą. Pro sukąstus dantis ji sušnypštė, “Man vis tiek, ką tu ten galvoji, šliužo mėšle.  Tu tik ką išėjai į atsargą. Visiems laikams.”

Įspūdingu rankos mostu Gnašfeng ištraukė savo kardą iš makščių ir smogė Evonui į galvą.

Bet Evonas buvo greitesnis.

Greitu dvigubu žingsniu jis atsidūrė legionierei nepasiekiamoje zonoje ir užblokavo kardo kirtį. Laisva ranka jis pačiupo vieną Gnašfeng ragą, truktelėjo jį žemyn ir sunkiu judesiu atsitraukė per žingsnį. Po to jis įbedė savo kinžalą giliai į Gnašfeng kaklą ir truktelėjo jį išilgai stuburo.

Atsitrenkusio į akmenis krintančio kardo garsas prižadino iš šoko būsenos Gnaš būrį, ir jie visi puolė traukti Evoną nuo savo legionierės.

Evonas žengtelėjo atgal, stebėdamas, kaip jie guldo Gnašfeng ant žemės – jis tiksliai žinojo, kad jau per vėlu bandyti ją išgelbėti. Jis laukė, ir kraujas varvėjo nuo kinžalo, laikomo jo rankoje, ašmenų.

Kai kiti pagaliau atsisuko, jis vis dar stovėjo.

“Dabar aš legionierius,” pareiškė jis. “Jūs darysite tai, ką aš pasakysiu, arba prisijungsite prie Gnašfeng Rūkuose. Yra prieštaravimų?”

Ne visi būrio nariai linktelėjo, tačiau niekas nepareiškė prieštaravimo.

“Gerai. Suruoškite šiandien vakare jai šlovingą laužą. O rytoj mes sukursime Juodojo Liūto Prekybos Kompaniją. Teisingai.”

Būrys pakėlė Gnašfeng kūną ir nunešė jį. Evonas nejudėjo, kol visi nedingo iš akių ir jau negalėjo matyti, kaip jis lėtai nuslydo siena ant grindų.  Jis sutelkė dėmesį į kvėpavimą. Jis jau būtų dabar nebegyvas, jeigu Gnašfeng būtų jį tinkamai įvertinusi. Tačiau jo rizika pasiteisino. Juodojo Liūto Prekybos Kompanija priklausė jam.

2f333Team-Gnashblade