Anksčiau Džon Piters pasakojo apie pagrindinę PvP struktūrą žaidime Guild Wars 2. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie pirmą žemėlapį, kurį mes parodysime — the Battle of Kyhlo – kuriame jūs galėsite pažaisti būsimose gamescom ir PAX parodose. Išnagrinėkime šį žemėlapį, pagrindinę taktiką, strategiją, ir tai, kaip kiekviena klasė gali padėti savo komandai.

Raktinės žemėlapio lokacijos

Užkariaujamieji taškai

Abi komandos kausis dėl trijų užkariaujamųjų taškų kontrolės:
– Vėjo malūnas šiaurėje;
– Bokštas su laikrodžiu centre;
– Vila pietuose.

Kas dvi sekundes komanda gaus po vieną tašką už kiekvieną iš kontroliuojamų jų užkariaujamųjų taškų. Išlaikydami šių sričių kontrolę ir trukdydami priešui užgrobti jas, jūs didinate savo sąskaitą, sumažindami priešininko sąskaitą. Žaidimas bus baigtas, kai viena iš komandų surinks 500 taškų.

Komandų bazės

Raudonoji komanda atsidurs vakarų bazėje, o mėlynoji – rytų. Čia jūs pradėsite žaidimą ir čia jūs atsidursite šalia mirties, jeigu niekas iš sąjungininkų jūsų neatgaivins.

Trebušetas

Visuose PvP žemėlapiuose žaidime Guild Wars 2 bus tai, ką mes vadiname „pagalbinė mechanika“. Battle of Kyhlo tai bus trebušetas. Kiekviena komanda turės trebušetą, kuriuo galima bombarduoti priešą bet kokiame žemėlapio taške, įskaitant užgrobiamuosius taškus. Trebušeto ataka apima didelę sritį ir kerta priešus iš kojų, todėl šio mechanizmo išstudijavimas gali turėti didelę reikšmę pergalei. Trebušetas gali būti sunaikintas, ir jeigu tai atsitiktų, atsirastų remonto komplektas.

Remonto komplektai

Jeigu jūsų komandos trebušetas yra sunaikintas, jūs galite gauti remonto komplektą, priskirti jį prie trebušeto ir panaudoti jo pataisymui. Jūs negalite sunaikinti kitos komandos trebušeto arba juo pasinaudoti, tačiau jūs galite terorizuoti priešus, kurie jį neša. Žaidėjui, nešančiam remonto komplektą, atjungiami visi gebėjimai ir ginklai, todėl žmogų, nešantį jūsų komandos komplektą, būtina saugoti.

Trebušeto svarba

Artilerijos galia

Trebušetas turi didžiulę griovimo zoną, ir jo ataka verčia iš kojų priešus. Jį galima panaudoti tam, kad būtų sutrukdyta priešams pribaigti jūsų sąjungininkus arba prikelti saviškius. Trebušetas gali lengvai pakeisti mūšio eigą, kuriame jūsų sąjungininkams grėsė pralaimėjimas.

Trebušeto kontrolė

Jums reikia sunaikinti jūsų priešo trebušetą ir apginti nuosavą. Jeigu kuris nors iš jų sunaikinamas, tuomet atsiranda remonto komplektas, kurį reikia pasiimti iš tam tikros vietos žemėlapyje ir atgabenti prie suniokoto trebušeto. Apginkite žmogų, nešantį jūsų remonto komplektą arba trukdykite suremontuoti priešininko trebušetą.

Strategija žemėlapyje

Siauros vietos
Žemėlapyje yra daugybė vartų ir tiesių praėjimų. Jeigu jūs turite personažą, turintį galingų tam tikros srities sugebėjimų, pasistenkite pagauti keletą priešų tokiose vietose. Tai pakels jūsų efektyvumą, ir jūs atgausite išeikvotas jėgas.

Matymo kampas
Stenkitės pasislėpti nuo priešų, pasitraukdami iš tiesioginio matymo zonos. Jūs galite pasinaudoti įvairiomis struktūromis dėl savo interesų, sėlindami link priešo, esančio už sienos.  Tai itin naudinga, kai jūs bandote užgrobti tašką: vietoje tiesioginės atakos sėlinkite prie taško, ir jūs galėsite užklupti priešą netikėtai.

Sugriaunamieji objektai
Egzistuoja daugybė pastatų ir elementų, kurie gali būti susprogdinti. Dideli elementai (pastatai ir masyvūs vamzdžiai su vandeniu) gali būti sunaikinti tiktai trebušeto šūviu, tačiau tokius nedidelius elementus, kaip statinės ir dėžės, gali susprogdinti žaidėjų gebėjimai. Keliai, uždaryti žaidimo pradžioje, gali atsiverti rungtynių eigoje, todėl visada ieškokite naujų kelių.

Mobilumas
Kai kurie gebėjimai gali jums suteikti palaiminimą, kuris vadinasi „greitis“, laikinai pagreitinantį jūsų judėjimą. Kiti gebėjimai leidžia jums šoktelėti pirmyn, ir jie taip pat gali būti panaudoti tam, kad padėtų jums greičiau judėti žemėlapiu.

„Jūs turite žinoti, kada juos sulaikyti, žinoti, kada juos atakuoti, žinoti, kada atsitraukti, ir žinoti, kada bėgti“, — nemirtingasis Kenny Rogers.

Ataka iš flangų
Neatakuokite vieni dviejų arba trijų priešininkų vien tik todėl, kad jie laiko tašką, kurį jūs norite paimti.  Geriau atsitraukite ir eikite prie kito taško, arba palaukite pastiprinimo prieš ataką. Stenkitės  apeiti priešą iš flango, jeigu jis yra naudingoje pozicijoje, ir nepamirškite pasinaudoti savo persvara, jeigu jūs kiekiu viršijate juos šioje lokacijoje.

Profesijos

Dabar, kai mes išsinagrinėjome bendrą žemėlapio taktiką, išsityrinėkime kiekvieną profesiją ir pažiūrėkime, kaip jos gali panaudoti savo unikalius įgūdžius tam, kad galėtų kuo geriau padėti savo komandai pasiekti pergalę.

Karys
Kariai ypatingai stiprūs puolant užgrobiamuosius taškus ir ilgai užsitęsusiuose mūšiuose. Jie gali mūšio metu sukaupti adrenaliną ir panaudoti jį, norėdami pasiekti didžiausią efektą. Skydo pagalba jie gali padidinti savo gyvybingumą mūšyje, o taip pat jie gali panaudoti gausybę utilitarinių įgūdžių, leidžiančių jiems naikinti būseną ir žalą. Antra vertus, kariai gali susikaupti atakai, pasiimdami du ginklus ir panaudodami gebėjimus, padidinančius jų žalą.
Patarimas: jūs galite kombinuoti utilitarinius gebėjimus Fear Me ir Bull’s Charge tam, kad atbaidytumėte ką nors nuo savęs ir paskui atakuotumėte juos antru gebėjimu iš užnugario, išversdami priešą iš kojų!

Sargas
Sargai pirmauja teikdami pagalbą sąjungininkams – ypač sunkiai pasiekiamose vietose, o taip pat gerai gina pozicijas. Sargai turi daug gynybinių gebėjimų, kurie leidžia jiems sulėtinti gaunamą žalą, atmušti sprogmenis, arba išvengti jų.  Nors jūs, žinoma, galite vaikščioti po žemėlapį ir ieškoti priešininkų, tačiau būtų geriau pasirinkti vieną poziciją ir padėti sąjungininkams šioje srityje, nes jūsų gynybiniai gebėjimai prarandami dėl judėjimo greičio.
Patarimas: aršiame mūšyje jūs galite aktyvuoti savo geradarius, suteikdami sau ir artimiausiems sąjungininkams apsaugą, regeneraciją arba galimybę padegti priešininkus. Po to jūs galėsite perkrauti savo geradarius, panaudodami utilitarų gebėjimą Meditacija.

Vagis
Vagys gali mėgautis, suteikdami žalą individualiai, tačiau jie nemėgsta būti įtraukiami į dideles kautynes. Vietoj to jie mėgsta slapstytis, sėlinti žemėlapiu ir ieškoti priešų, judančių nuo vienos lokacijos prie kitos.  Naudodamas slapumo gebėjimą, vagis gali persekioti ir atakuoti priešus, stoti į mūšį: jis gali įšokti į priešo komandą, užmušti svarbiausią arba sužeistą personažą, ir išeiti iš mūšio, negaudamas žalos. Tačiau turėkite omenyje: vagis nėra toks stiprus, kaip kitos klasės, ilgi mūšiai gali būti rizikingi.
Patarimas: Jūs galite panaudoti gydomąjį gebėjimą Withdraw ir utilitarų įgūdį Roll for Initiative tam, kad galėtumėte judėti žemėlapiu, atsukdami nugarą reikiama kryptimi ir „atsitraukdami“. Tačiau nebandykite to daryti, jeigu jus svaigina!

Inžinierius
Inžinierius turi keletą tam tikros srities gebėjimų, kurie padaro žalos keletui priešininkų. Inžinieriui patiks prikaišioti užgrobiamojoje zonoje minų ir turelių. Su Minų Rinkiniu ir pasiruošimo laiku jūs galėsite nustatyti gerą kontrolinio taško gynybą. Jeigu jūs puolate –  naudokite granatas. Visos jūsų granatos veikia toje srityje, todėl, tiksliai nusitaikę, jūs galėsite pakenkti iš karto keletui priešininkų.
Patarimas: Panaudokite Smelling Salts tam, kad galėtumėte padėti savo sąjungininkams greičiau prisikelti. Taip pat jūs galite panaudoti šį įgūdį tam, kad galėtumėte atsikelti, jei panaudosite jį iki tol, kol parkrisite!

Reindžeris
Reindžeris turi  pranašumą tolimose atakose ir gali greitai šaudyti priešus, naudodamas vidutinio veikimo spindulio ginklą. Gyvūno buvimas šalia leidžia reindžeriui būti pranašesniam mūšiuose vienas prieš vieną, kadangi  gyvūnas leidžia reindžeriui atsitraukti, jeigu jis ims pralaimėti. Taip pat reindžeris gali kontroliuoti užgrobiamus taškus ir siauras vietas, statydamas spąstus šiose svarbiose vietose  ir gaudydamas priešus, pakliuvusius į spąstus. Reindžeris gali pakreipti mūšį savo naudai, įviliodamas priešą į spąstus.
Patarimas: Jūs galite turėti vienu metu keletą „bufų“, ir tai leis jums padidinti žalą. Naudokite utilitarinius gebėjimus  Sharpening Stone ir Lightning Reflexes, kad galėtumėte greitai padaryti maksimumą žalos.  Tačiau būkite atsargūs: jeigu kažkas blokuoja arba reflektuoja jūsų atakas į jus, būtina palaukti, kol priešininkas vėl taps pažeidžiamu, arba jūs rizikuojate tapti liūdnąja panda.

Elementalistas
Elementalistas  – labai lanksti klasė, galinti persijungti tam, kad galėtų prisitaikyti mūšiui. Nors jie pakankamai „švelnūs“, jie gali pasinaudoti daugybe gebėjimų tam, kad galėtų apginti save ir sąjungininkus, atmušti sprogmenis ir sutrukdyti priešų planams. Geriausiai jie pasirodo padėdami sąjungininkams išlaikyti sritį. Arba atakuoti tašką. Be to jie puikūs kautynėse 1 prieš 1. Jie yra silpnoki stambiuose mūšiuose, tačiau būkite budrūs, jeigu nuspręsite apginti tašką nuo keleto priešų-elementalistų.
Patarimas: jūs galite panaudoti žemės gebėjimą Churning Earth, o paskui panaudoti utilitarų gebėjimą Lightning Flash tam, kad sutrumpėtų atstumas iki jūsų tikslo. Jei jūs tai laiku padarysite, tai bus puikus kombo!

Nekromantas
Nekromantas sugeba išgyventi ir nugalėti priešus juos išsekindamas, jei jie turi laiko pasipildyti gyvybines jėgas. Tai jums leis pasinaudoti Mirties įkapių mechanika tam, kad galėtumėte pratęsti savo gyvenimą kovoje. Tačiau būkite atsargūs – jei jūs turite mažai gyvybės energijos, jūs tapsite lengvu grobiu. Stenkitės panaudoti ginklą ir utilitarinius įgūdžius, didinančius jūsų gyvybines galias.
Patarimas: panaudokite gebėjimą Dark Pact su kinžalu pagrindinėje rankoje ir Well of Darkness tuo pačiu metu, ir jūsų oponentas bus suparalyžiuotas viduje akinančio šulinio tris sekundes. Svarbiausia, įsitikinkite, kad jūs jį suparalyžiavote šulinio viduje.