Kaip ir kievianas žmogus turi savo ypatingą dieną. Dieną kaip viskas būna skirta jam ir tik jam. Tai diena – gimtadienis (realiame gyvenime). Nuo šiol branduolį, vadus karininkus ir amatininkus sveikinsime su gimtadieniais viešai. Žmogus kurį mes norime pasveikinti tai Djinė. Ji Evil Squad gildijos vyriausia virėja. Djine sveikiname tave su tavo gerumu ir nuoširdumu ir be abejo su gimtadieniu. Šie žodžiai tau:

Su gimimo diena

Su gimimo diena

Atėjai Tyrijos žemėn žinoma kaip Djinne
Ir kaip Evil Squad narė su mumis klajojai.
Subrendo greit per Tyriją nueiti takai,
Į praeitį pažvelgiam ir daugiau nebegrįžtam.
Teateina tau laimingas ir linksmas gimtadienio vakaras,
Atnešantis daug džiaugsmo ir laimės.
Te išsipildo visos Tavo svajonės ir norai šia proga.
Su gimtadieniu!!!

Tave sveikina visa Lietuviška GW2 bendruomenė, Evil Squad nariai bei branduolys, o taip pat ir visi kiti. Savo asmeninius sveikinimus ir palinkėjimus su gimtadieniu galite rašyti čia pat apačioje.