Mūsų Guild Wars 2: Heart of Thorns anonse, mes jums papasakojome, что specializacijos, tai mūsų būdas suteikti jau egzistuojančioms profesijoms naujus gebėjimus ir treitus. Iš tikrųjų, specializacijos, tai žymiai didesnis papildymas, kuris turės įtakos ir naujiems, ir jau egzistuojantiems mokėjimams ir treitams. Štai keletas priežasčių, dėl kurių mes itin patenkinti specializacijomis:

 • Jos atskiria charakteristikas nuo treitų, atverdamos galimybę kurti bildus renkantis treitus, o ne pagal charakteristikas.
 • Daugiau galios! Dabar jūs rinksite 9 pagrindinius treitus, o ne septynis, įskaitant tris grandmasterio lygio treitus.
 • Kiekvienas treitas ėmė rodyti daugiau dėmesio, taigi jūsų pasirinkimas stipriau išskirs bildą ir turės didesnę reikšmę.
 • Nauja, tiesesnė atblokavimo sistema tapo draugiškesnė naujiems žaidėjams ir mažiau apkraus naujus žaidėjus su keliais personažais.
 • Šitą sistemą mes galėsime tęsti, plėsti, tačiau išlaikydami balansą.

Pradinis treitų sistemos tikslas buvo greta mokėjimų gerinti ir keisti jūsų personažą.  Su specializacijų sistema mes pasiėmėme viską kas geriausia iš treitų sistemos ir panaikinome tas dalis, kurios, mūsų nuomone, stabdė ją. Ši nauja sistema duoda stabilų pamatą mūsų planams plėsti pasiekiamų treitų ir mokėjimų kiekį ateityje. Taigi, kaip veikia specializacijos?

Pagrindinės specializacijos

Kiekviena profesija turės penkias pagrindines specializacijas, atitinkančias senas treitų grandinėles. Pirmuoju kastomizacijos žingsniu bus trijų iš penkių pagrindinių specializacijų pasirinkimas. Tai nulems kito jūsų bildo pasirinkimą. Pavyzdžiui, elementalistas gali pasirinkti Fire Magic, Earth Magic ir Water Magic specializacijas. Galimybė pasirinkti vieną, dvi, ir galiausiai tris specializacijas, atsivers jūsų personažui pagal išsivystymo laipsnį nuo 1 iki 80 lygio.

HeroPanel_ScreenshotSkillEquip4Treitai

Kiekviena pagrindinė specializacija turės tris jaunesnius (minor) treitus. Jie automatiškai ekipiruojasi kartu su specializacija ir padeda nustatyti konkrečios specializacijos žaidimo stilių. Papildymui, prie kiekvienos specializacijos bus pririšta devyni pagrindiniai (major) treitai. Egzistuoja trys treitų lygiai: adept, master ir grandmaster. Kai specializacija bus ekipiruote, personažas galės rinktis vieną treitą kiekvienam lygiui, kad galėtų priderinti specializaciją. Pririšę treitus prie lygių ir sumažinę jų bendrą kiekį, mes padarėme svarbų kiekvieną pasirinkimą.

Kur dingo charakteristikos už treitus?

Mes apskaičiavome, kad bildo ir charakteristikų atskyrimas duos didesnį bildų lankstumą, taigi jūs daugiau negausite atributų taškų už treitų grandinėlę. Kurgi jie dingo? Štai trumpas aprašymas:

 • Bazinės žaidėjo charakteristikos pakils nuo 926 iki 1000.
 • Bazinis ginkluotės atributų kiekis bus padidintas, taigi visa ginkluotė žaidime duos daugiau charakteristikų, negu anksčiau. Tai leis kompensuoti daugelį trūkstamų taškų.
 • Kiekvienas profesijos atributas bus atnaujintas, pusė jo funkcionalo bus specializacijos dalimi, o kita pusė – profesijos pagrindu. Pavyzdžiui, elementalisto nustatymo ant stichijos perkrovimo bazinis greitis dabar trunka 10 sekundžių, tačiau aktyvuojant arcane specializaciją, šis laikas sutrumpėja iki 8.7 sekundžių.

Šie pokyčiai išsaugos bendrą charakteristikų kiekį tame pačiame lygyje, kaip ir anksčiau, tačiau jūs gausite jas iš kitų šaltinių. Be to, papildant šiuos pokyčius, būtinybė atblokuoti mokėjimus ir bruožus bus visiškai išimta iš Player vs režimo, ir jums automatiškai bus prieinamos visos specializacijos, kai jūs esate  PvP.

Kaip atrodo specializacija?

Kad paaiškinti tai tiksliau, aš paimsiu kaip pavyzdį Water Magic šakelę ir papasakosiu, būtent kokius pakeitimus mes atlikome. Turėkite omeny tai, kad viskas dar yra kūrimo stadijoje, todėl dar gali būti kažkokių pakeitimų tarp to, ką aš parodysiu jums dabar ir to, kas bus galutiniame žaidimo variante.

frost-aura

Jaunesnieji (Minor) treitai

Soothing Mist: Jūs ir artimiausi sąjungininkai regeneruojate sveikatą, kol kas jūs nusistatę vandenį. Healing Ripple: Jūs gydote artimiausius sąjungininkus, kai persijungiate vandenį. Aquatic Benevolence: Sąjungininkų gydymas sustiprėja 25%

Pagrindiniai (Major) treitai

Adept:

 1. Soothing Ice: Jūs gaunate regeneraciją ir Frost Aura, gavę kritinį smūgį.
 2. Piercing Shards: Kol jūs nusistatę vandenį, jūsų užkeikimai duoda daugiau žalos pažeidžiamiems (vulnerable) priešams. Pažeidžiamumas (Vulnerability) tęsiasi ilgiau.
 3. Stop, Drop, and Roll: Išvengimas nuima degimą ir atšalimą.

Master:

 1. Soothing Disruption: Ceginantrips duoda jums regeneraciją ir vigor. Perkrovimo greitis Cantrips sumažintas.
 2. Cleansing Wave: Nuima būseną nuo jūsų ir nuo sąjungininkų persijungiant vandenį.
 3. Aquamancer’s Training: Jūs padarote papildomą žalą, kai jūsų sveikata yra virš tam tikro lygio. Sumažina perkrovimo greitį visų vandens ginklo savybių.

Grandmaster:

 1. Cleansing Water: Jūs nusiimate būseną nuo savęs ir nuo sąjungininkų, kai užsidedate regeneraciją.
 2. Powerful Aura: Auros, kurias jūs gaunate iš ginklų mokėjimų, užsideda ir sąjungininkams.
 3. Bountiful Power: Jūs padarote daugiai žalos už kiekvieną buną ant jūsų.

Jeigu daug kas iš to, kas išvardintai, jums jau skamba pažįstamai, tai gerai, specializacijos paėmė daug aspektų iš egzistuojančios sistemos ir pavertė juos į panašią sistemą, kuri tapo suprantamesnė ir paprastesnė naudotis. Kaip matote, treitai buvo sujungti, perkelti, taip pat atsirado naujų, kas leis mums pateikti jums žymiai didesnį treitų pasirinkimą, kurie tikrai pakeis jūsų žaidimo stilių. Nors kai kurie tretai yra pašalinti, mes iš visų jėgų stengiamės, kad išsisaugotų kuo didesnis šiuo momentu pasiekiamų bildų skaičius.

Pagrindiniai mokėjimai

Papildydami pagrindines specializacijas, mes taip pat darome kai kuriuos mokėjimų pakeitimus. Bazinis kai kurių mokėjimų funkcionalas bus pakeistas dėl to, kad galėtų įsitraukti pamestas pašalintų treitų dalis. Pavyzdžiui, visi nekromantų šuliniai taps taikiniais žemėje, o treitas, kuris leido juos padaryti tokius, bus pašalintas. Visi mokėjimai bus paskirti į savo kategoriją, jei jie dar nėra ten. Pavyzdžiui, elitinis inžinieriaus Mortaro mokėjimas taps kitu (kit). Tai reiškia, kad treitai, kuriuos įtakoja kitai, ims veikti ir naudojant šį mokėjimą. Pagrindiniai mokėjimai ir pagrindinės specializacijos priartina mus prie naujos mokėjimų ir treitų atradimo sistemos, smulkiau apie kurią jūs rasite antrame straipsnyje. Mes nekantrai laukiame galimybės duoti jums išbandyti specializacijas, kad jūs patys galėtumėte jas įvertinti!