bad2007-Fractal-RewardsKaip jūs jau žinote iš „game note“ pranešimo, fraktalai buvo perdaryti — pakeistas fraktalų parinkimo būdas ir pridėtas sunkinantis elementas — Mistlock Instabilities. Žemiau jūs rasite truputį smulkiau apie šiuos pakeitimus.

Kokia tvarka dabar bus parenkami fraktalai? Kūrėjai suskirstė juos į tris grupes — nuo lengvesnių iki sunkesnių. Štai tos grupės (kaip kurie fraktalai įeina į kelias grupes iškarto)

 

  • 1 fraktalas: Underwater, Swamp, Urban Battleground, Uncategorized
  • 2 fraktalas: Uncategorized, Snowblind, Urban Battleground, Molten Furnace, Cliffside
  • 3 fraktalas: Aetherblade, Grawl, Thaumanova Reactor, Dredge, Cliffside.
  • Fraktalai su bosais: Jade Maw, Molten Berserker & Dredge Firestorm, Mai Trin & Captain Horrik

Mistlock Instability

Kol kas neviskas yra aišku, koks nestabilumas kuriame lygyje bus taikomas. Už tai yra žinomas visų nestabilumo būsenų sąrašas.

Pavadinimas Paaiškinimas
Critical Miss Jūsų klaidos daro jums žalą
Supportive Power stipriai   sumažinamas, kol esate be boon‘ų.
Barbaric Efektyvu tik su dvirankiu kardu.
Double Tag Team Du žaidėjai turi būti ne kovos režime
Tenderfoot Lytis jums daro žalą
Weak Link Jeigu miršta vienas iš grupės narių — miršta visi
Steadfast Gaunama žala padidėja, kol pas jus žemas endurance lygis
Hardcore Jūs negalite prikelti sąjungininko
Nemesis Tam tikri priešai jums darys didesnę žalą
Carriers Priešai skleidžia nuodus, kai miršta
Finish Them Off Sužeisti priešai   gydosi, jeigu apie juos pamiršote (nedarote jiems žalos)
Paranoid Kovos būsena visada aktyvi. (negalima išeiti iš kovos režimo)
Butterfingers Jūs gaunate žalą, kai keičiate ginklą
Finesse Dvirankis kardas neefektyvus
Dangerously Defiant Bufas unshakeable daro didesnę žalą
Tag Team Vienas žaidėjas turi būti ne kovos būsenoje
Stay Aloft Jums negalima daryti žalos, kai esate ant žemės
Stamina Jūsų daroma žala sumažėja, jeigu pas jus žemas „Stamina“ lygis
Playing Favorites Priešas, kuris yra be taikinio, gauna tik pusę daromos žalos
Keep Them in Line Sužeisti priešai gauna boon‘us, jeigu apie juos pamiršote (nedarote toliau žalos)
Outflanked Priešai daro daugiau žalos, jeigu puola iš nugaros arba iš šono
Mist Stalker Mossman persekioja jus fraktaluose
Conditional Priešams negalima padaryti žalos, jeigu jie yra ne būsenoje (nuodai,….)
Positional Fraktaliniai puolimai neefektyvūs
Last Laugh Priešai sprogsta, kai miršta
Antielitism Elitiniai įgūdžiai iššaukia mirtį
Doctor Death Gydantys įgūdžiai iššaukia mirtį
Enrager Priešai daro papildomą žalą, kai yra sužeisti
No Second Chance Būsena „Downed“ prilyginama mirčiai
Social Issues Kai esate prie sąjunginio jums yra sumažinamas toughness
Malefactor Jūs gaunate žalą, kada duodate boon‘us
Infection Sumažinta Healing power
Broken Mirrors Jūs negalite atremti priešų šūvių
Social Anxiety Jėga (power) sumažinama kai esate prie sąjungininkų
Eye See You Jūs negalite tapti nematomu.
Social Awkwardness Sumažinamas gydymas kai esate šalia sąjungininkų
Losing Control Sumažinamas kontroliavimo efektyvumas (stun‘as, užšaldymas, …)
Impotent Potion Boon‘ų buvimo laikas sumažinamas
Determination Kartais priešai tampa nematomi
No Pain, No Gain Priešai kartais gauna atsitiktinį boon‘ą, kai gauna kritinį smūgį
Reflection Atsitiktine tvarka priešai apsisaugo nuo jūsų šūvių
Sick Day Atsitiktinė būsena užsideda jums, kaip padarote kritinį smūgį
Tepid Toxins Jūsų būsenų daroma žala sumažinama
Resistance Is   Worthwhile Priešai atsitiktine tvarka apsisaugoja nuo jūsų puolimų
Fleeting Precision Jūsų kritinis šansas sumažinamas
Overextended Jūs gaunate žalą, kai darote kritinį smūgį
Sluggish Įgūdžių persikrovimo laikas padidintas
Ill and Chill Poison, chill ir confusion turi nenumatytą efektą.
Soft Thorns Bleeding, immoblize ir cripple turi nenumatytą efektą.
Antigravity Knockdown ir blowout turi nenumatytą efektą.
Injustice Retaliation, might ir stability turi nenumatytą efektą.
Empyrean Suffering Burning, blindness ir fear turi nenumatytą efektą.
Not So Fast Swiftness, fury ir aegis turi nenumatytą efektą.
Ticklish Torment, vulnerability ir weakness turi nenumatytą efektą.
Anticoncussive Daze ir stun turi nenumatytą efektą.
Tainted Renewal Regeneration, protection ir vigor turi nenumatytą efektą.
Agonizing   Expedition Jus dažnai gaunate agoniją
Reaper Jus periodiškai aplanko mirtis
Ensnared Kartai atsiranda spąstai (Spike traps)
Halloween Periodiškai atsiranda kažkas baisaus
Shield Your Eyes Periodiškai puola paukščiai
Black Death Kartai atsiranda liga, kuris skleidžia būsena (nuodus,….)
Tremors Drebulys
Minefield Kartais kažkas susprogsta
Frosty Periodiškai atsiranda užšaldytos vietos
Stormy Weather Periodiškai kerta žaibas
Your Pain Is   Delicious Priešų poliai atima gyvybes
Afflicted Priešai atsitiktinai uždeda būseną
Precise Predators Priešai dažniau daro kritinius smūgius
Wavering Jūs prarandate ištvermę, kai gaunate smūgį
Can’t Kick Back Jūs negalite daryti žalos kai esate „downed“ būsenoje
Staggering Kontroliuojantys efektai yra stipresni
Lethargic Sumažinamas greitis atstatant ištvermę
Thorny Shield Jūs gaunate žalą, kai blokuojate smūgius
Impaired Immunity Būsena, kurią gavote, trunka ilgiau

Šia minutę yra žinoma keli de-bufai kurie naudojami tam tikro lygio fraktaluose:

31 — Mist Stalker
32 — Impaired Immunity
33 — Outflanked
34 — Fleeting Precision
35 — Stormy Weather
36 — Losing Control
39 — Last Laugh

Tiems kurie išbandė kitus fraktalų lygius ir žino koki de-bufai buvo panaudoti rašykite čia: https://guildwars2.lt/forum-2/diskusijos-apie-zaidima/fraktalu-de-bufai/