Создание расы ЧаррTai Scott McGough, Guild Wars 2 dizainerių komandos atstovas. Aš papasakosiu jums paskutines naujienas iš pačių tolimiausių charr‘ų imperijos kampelių, nes kažkas turi parengti jus dalykui, kurio aš nekantriai laukiu labiau už viską: tam, kad blogieji vaikinukai iš Guild Wars taps Guild Wars 2 žaidimo rase.

Dorybės ir ydos

Mūsų pasaulio dizaineriai ir scenaristai žvelgia į charr‘us su tam tikru pasitenkinimo jausmu. Galų gale – tiesiog įdomu rašyti apie blogus vaikinukus, ypač kai jūs galite tyrinėti jų pačių požiūrį, pagal kurį jie laiko save geriečiais. Mes žinome, kad kai kurie žmonės papildomai jaus seną nuoskaudą charr‘ams kartu su džiugiu laukimu pabūti jų kailyje, todėl mūsų pagrindinis principas kuriant juos buvo toks – įsigilinti į kai kurias neištirtas cha‘rr‘ų dorybes (промышленность, disciplina, drąsa) kartu su gerai žinomomis jų ydomis  (agresija, kraujo troškimas ir žiaurumas). Gerųjų ir grėsmingųjų bruožų balansas leis pateikti pilnesnį charr‘ų paveikslą, neatmetus jų žiaurios istorijos.

Dorybės ir ydos
Dorybės ir įdos

Niekinga pergalė – vis tiek yra pergalė.

Mūsų karingosios kačių tautos reikalai palyginus einasi neblogai nuo tada, kai mes juos matėme paskutinį kartą. Po to, kai Kalo Ugnies Durklo (Kalla Scorchrazor) sukilimas sunaikino Ugnies Legiono šamanų galybę, Geležies, Pelenų ir Kraujo legionai atkūrė savo viešpatavimą, ir charr‘ų tauta iškovojo seriją išskirtinių pergalių.  Iki Guild Wars 2 pradžios charr‘ai beveik visiškai išstūmė žmones iš vietos, kažkada vadintos Askalonu, sėkmingai pastatė tvirtovę-sostinę ant Rin griuvėsių ir įtvirtino savo valdžią užkariautose žemėse, toliau plėsdami savo teritorijas. Tai neturėtų kelti nuostabos, nes pergalė buvo charr‘ams turėjo didžiulę vertę. Jiems, asmenybės ir visuomenei požiūriu, kaip ir anksčiau beveik nesvarbios priemonės, ypač kai pabaigoje jų laukia pergalė.

Niekinga pergalė – vis tiek yra pergalė
Niekinga pergalė – visi tiek yra pergalė

Trys legionai – viena tauta.

Charr Hellbringer

Tačiau jų įžymieji laimėjimai nėra taip lengvai pasiekiami.
Pirmoji kliūtis, kurią turėjo įveikti legionai, buvo jų tarpusavio rungtyniavimas. Visi legionai – Geležies, Pelenų ir Kraujo – pretendavo į  Khan-Ur – vyriausiojo charr‘ų tautos kariuomenės vado sostą. Tačiau be Khan-Ur Nago (Claw of the Khan-Ur), galingojo totemo, simbolizuojančio teisę į valdžią, nė vienas legionas neturėjo pakankamos paramos, reikalingos užimti sostą.  Geležies Legionas turi  didžiausias galimybes užimti valdžią, užėmęs Askaloną ir pastatęs citadelę ant Rin griuvėsių. Tačiau jų imperatorius, Smoduras Nenugalimasis (Smodur the Unflinching), iki šiol nepavertė šių pergalių į rimtą paramą užimant Khan-Ur sostą.

Askalone visų legionų kariai palaiko Smodurą, norėdami atsikariauti šias pietines charr‘ų teritorijas iš savo priešų – žmonių. Kraujo ir Pelenų legionai sudarė tandemą su Smoduro Geležies Legionu, ir kiekvienas legionas išnaudoja savo stipriąsias puses: Kraujo Legionas, sutelkęs pačius žiauriausius karius, mūšio lauke dominuoja savo žiaurumo ir skaitlingumo pranašumu; Pelenų Legionas praktikuoja subtilumą ir gudrumą, kruopščiai pasirinkdamas savo taikinius, o paskui juos sunaikindamas su žudančiu tikslumu; Geležies Legionas garantuoja aprūpinimą šaudmenimis ir kietą vadovavimą, reikalingą tam, kad ši sprogstamai pavojinga sąjunga nesusisprogdintų į gabalus pati savęs. Khan-Ur sostas tebėra tuščias, bet charr‘ai Askalone išlieka pagrinde vienos karo mašinos vieningomis grandimis Geležies Legiono vadovavimo dėka.

Trys legionai – viena tauta
Trys legionai – viena tauta

Kariškas mąstymas

Žiūrėkit nesuklyskite: gal būt charr‘ai jau nėra ašaka žmonijos gerklėje, kaip kadaise, tačiau jie vis dar didžiulė, gerai ginkluota ir gerai ištreniruota karinė jėga. Visi charr‘ai atlieka tarnybą jei ne kaip kariai, tai kaip materialinė-techninė parama armijai, tiekdami jai maistą, ginklus, transportą ir viską, ko reikia legionams. Tarp charr‘ų yra pirklių, keliautojų  ir netgi mokslininkų, bet nepriklausomai nuo jų profesijų, visi charr‘ai  širdyje yra kareiviai, ir jie sprendžia gyvenimiškas problemas su kariška disciplina ir tikslo siekimu. Tai nereiškia, kad charr‘ai negauna pasitenkinimo iš paprastų kasdieniškų džiaugsmų – mėsos, viskio, kokybiškai pagaminto durklo – tačiau kaip visi gerai disciplinuoti kariai, jie niekada nepamiršta savo pagrindinės misijos.

Kariškas mąstymas
Kariškas mąstymas

Кузня чарр

Apmokymų stovykla jaunimui

Šios kariškos organizacijos šaknys yra farare (fahrar), tai treniruočių stovyklos rūšis, į kurią vyksta jaunieji charr‘ai, kai tik jie išmoksta vaikščioti ir laikyti rankoje durklą. Apmokymai gali būti žiaurūs, ir charr‘ai kaunasi už gyvybę su kitais vaikučiais. Pabaigus pradinį pasirengimą, iš farado absolventų suformuojamas kovinis būrys, tampantis antrąja šeima suaugusiam charr‘ui. Kartais jie netgi prisiima vienodas pavardes, kad įrašytų save į vieno būrio narius. Suaugęs charr‘as labai mažai kontaktuoja su savo tėvais arba su savo palikuoniais, tačiau tėvai ir vaikai kartais stebi vieni kitus, kad galėtų žinoti apie visas pergales ir pralaimėjimus, kurie galėtų turėti įtakos šeimos reputacijai.

Apmokymų stovykla jaunimui
Apmokymų stovykla jaunimui

Gyvenimas dėl miesto

Dabartinė charr‘ų sostinė – Juodoji Citadelė (Black Citadel), buvo pastatyta Geležinio Legiono ant Rin griuvėsių kaip jų generalinis štabas. Tai paminklas jų pergalei prieš Askaloną ir Geležies Legiono viešptavimo simbolis.

Visi trys legionai Juodojoje Citadelėje gyvena kartu su saujele nornų, silvari ir netgi keletu žmonių. Smoduro nurodymu Geležies Legionas leidžia kiekvienam lankytis ir netgi apsigyventi tvirtovėje, kol lankytojas nepridado nemalonumų, bet vadai niekada neleidžia užsimiršti, kieno tai miestas ir tai, kad visi čia tiesiog svečiai jų namuose. Juodosios Citadelės gyventojai gyvena ir tvarko savo reikalus griežtai prižiūrimi Geležies Legiono Adamanto Gvardijos, ir jie praturtina bazę, iš kurios legionai eina į mūšį su jų priešais.

Gyvenimas dėl miesto
Gyvenimas dėl miesto

Seni priešai

Šiuo metu svarbiausi iš šių priešų yra du užsispyrę reliktai iš praeities, kurie atsisako mirti: Ugnies Legionas ir neramios Askalono žmonių šmėklos, kurios vis dar tebegyvena savo buvusios karalystės griuvėsiuose. Ugnies Legionas buvo sutriuškintas, tačiau iki šiol jis egzistuoja, ir iki šiol ieško galimybės susigrąžinti kažkada turėtą savo valdžią – gudrybių, spąstų ir magijos pagalba. Praeityje Ugnies Legionas garbino košmariškas ir galingas būtybes – titanus už gaunamą iš jų magišką jėgą. Dabar kiti legionai atidžiai stebi Ugnies Legioną, kad jis, trokšdamas valdžios, neskleistų dar didesnių siaubingų dalykų, tačiau tai nesustabdo Ugnies Legiono nuo mėginimų.

Ugnies Legionas tiek prakeiktas, kad vidutinis statistinis charr‘as nepasitiki niekuo, kas naudoja magiją, ir rodo aiškų priešiškumą bet kokios būtybės, vadinamos „dievu“,  garbinimo koncepcijai. Šiuolaikiniams charr‘ams tokios būtybės Grenth, Lyssa ir Melandru viso labo tik paprastos galingos būtybės, bet ne dievai. Charr‘ai gerbia tokių būtybių galias, bet niekada negarbina jų kaip dievų.

Seni priešai
Seni priešai

Askalono šmėklos

Askaono griuvėsiai plyti tiesiog už Juodosios Citadelės vartų. Šį regioną vargina Askalono piliečių ir kareivių šmėklos, žuvusių nuo karaliaus Adelberno priešų rankos. Šios šmėklos įkalintos baimėje ir neapykantoje, kurią jie jautė savo mirties akimirką, jie buvo pasmerkti naspkęsti charr‘ų ir kariauti su jais visą amžinybę. Pagrindinis Geležies Legiono uždavinys – sukurti ginklą, kuris suteiktų šioms šmėkloms amžiną ramybę, kad legionai galėtų efektyviai judėti į naujas teritorijas, kol jų pagrindinė bazė nėra saugi.

Askalono šmėklos
Askalono šmėklos

Ghosts Of Ascalon - Призраки АскалонаCharr‘ų diplomatij

Smoduras Nenugalimasis turi kitokį priėjimą prie gyvų Tyrijos žmonių: sugyvenimas kartu. Smoduras suvokia, kad ir žmonių karalystė ir charr‘ų tauta turi pakankamai problemų ir be prisiminimų apie praėjusį karą (ypač turint omenyje, kad charr‘ai jau laimėjo karą) Karalienės Dženos (Jennah) žmonės taip pat turi kai ką, kas reikalinga Smodurui: Khan-Ur Nagą, kurį rado nuotykių ieškotojų komanda, tarnaujanti jai. Po eilės diplomatinių uvertiūrų Soduras ir Džena susitarė nutraukti ugnį tarp savo tautų ir sukurti detales pilnavertės taikos sutarties sudarymui.  Kai kurios abiejų bendrijų vidaus frakcijos nenori priimti taikos su jų amžinais priešais koncepcijos ir stengiasi padaryti viską, derybos nutrūktų. Jų veiksmai įpila alyvos į dar vis esančio tarp rasių nepasitikėjimo ir neapykantos ugnį, tačiau žmonių pasiaukojimas ir charr‘ų disciplina padeda procesui eiti pirmyn.

Charr‘ų diplomatija
Charr’ų diplomatija

Tarnybai pasirengęs!

Taigi, išsitieskite, pagaląskite savo nagus ir atsistokite į padėtį „ramiai“: charr‘ų legionų karininkai ir kareiviai ieško tų, kas galėtų atimti svetimas gyvybes ir sudaužyti širdis dėl kitos pergalės. Ar jūs susidorosite su šiuo uždaviniu? Tuomet prisijunkite ir pasirenkite veiksmui!

Tarnybai pasirengęs!
Tarnybai pasirengęs!