Kaip mes ir anonsavome gruodžio mėnesį, iki dabartinės gyvojo pasaulio istorijos beliko iš viso keturi relizai. Pirmasis iš šių keturių relizų jau arti, ir mes norėtume pažvelgti atgal, į esminius momentus, atvedusius mus į dabartinį tašką — tam, kad atgaivintume jūsų atmintį iki didžiojo finalo pradžios:

Pačioje 2013 metų pradžioje bėda atėjo iš gelmių, kai dredžai (dredge) ir Ugnies Legionas (Flame Legion) pradėjo kurti magišką garso ginklą požemio laboratorijoje. Iškart po jų nugalėjimo, pačioje Liūtų Arkos (Lion’s Arch) širdyje iškilo kita grėsmė — negailestingi dangaus piratai, valdomi Mai Trin  (Mai Trin), pasivadinę Eterio Durklais (Aetherblades) nužudė Kapitonų Tarybos narį, tikėdamiesi užimti jo vietą ir įvykdyti savo niekingus planus. Tirdami nužudymą, mes aptikome, kad Eterio Durklai naudoja Kvotėjų (Inquest) hologramų technologijas ir jų pažangiausius inžinerinius išradimus, norėdami sukurti oro laivyną tiesiog pačios Liūtų Arkos viduje! Ir nors Eterio Durklų planai buvo sužlugdyti, iškilo klausimas — ar tik nestovi kažkas už šio chaoso, apėmusio Tyriją? Kas galėjo priversti paklusti juos visus, vargu ar linkusius taip paprastai, savo valia, tapti sąjungininkais? Tuo momentu mes nežinojome, kokiu tikslu  kaupiamas tas garsinis ginklas ir oro laivynas, ir šis klausimas jaudino visų Tyrijos gyventojų protus..

Atsakymas į šiuos klausimus atsirado, kai Skarlet Briar (Scarlet Briar) sugadino Karalienės Dženos (Queen Jennah) jubiliejų, užgrobusi karalienės asmens mechaninių gynėjų kontrolę ir pavertusi juos sava mechaninių kareivių armija. Ji prijungė juos prie savo įvairaus plauko armijos ir pradėjo iki šiol tebesitęsiančią Tyrijos tautos ataką, išbandydama jų gynybą ir stebėdama, kaip jie reaguoja į stambias atakas. Ir nors Divinity Rič (Divinity’s Reach) buvo išgelbėtas, pačiai Skarlet pavyko išnykti. Mus pasiekdavo gandai apie Skarlet kilmę, apie tai, kaip giliai ji pažvelgė į amžinąją alchemiją, ignoruodama Blyškiojo Medžio perspėjimus, ir pamatė kažką, kas amžiams ją pakeitė, iškreipė ir pavertė tuo, kuo ji dabar yra.

3455bAetherblade

Bandydami surasti, kur ji pabėgo iš Diviniti Rič, mes aptikome Eterio Durklų karinę bazę, paslėptą Košmaro Svitos (Nightmare Court)  Twilight Arbor (Nightmare Court), kur buvo kaupiama ginkluotė ir treniruojami kareiviai. Tačiau kuo gi tai baigėsi? Tuojau po to Skarlet ir jos svita sugebėjo papirkti žiaurius ir sergančius ksenofobija kreitus (krait), sugundžiusi juos legendinėmis obelisko nuolaužomis, kad jie padėtų išauginti milžinišką nuodingą bokštą-augalą Kessex Hills, kuris galų gale padengė nuodingu debesiu visą žemę aplinkui. Ir nors mes sugebėjome sunaikinti šį masyvų statinį, panašu, kad Skarlet suspėjo gauti iš jo tas žinias, kurių ji norėjo. Ką gi jai davė šis košmarų bokštas ir galingas toksinas?

Fraktale  Thaumanova reactor mes sužinojome, kad Skarlet ir jos pakalikai iš Kvotėjų atrado tam tikras jėgos linijas, magišką energiją, persmelkiančią visą pasaulį, kuri, panašu, kad buvo studijuojama šiame reaktoriuje.  Tačiau ką reiškia šios linijos?

0bf0bToN

Na, ir pagaliau, kai prasidėjo Žiemos Dienos (Wintersday) šventė, visame pasaulyje ėmė atsirasti vis nauji zondai su užrašu „neliesti“. Jie buvo sukurti naudojant technologijas, gautas iš dredžų Išlydytojo Aljanso, (Molten Alliance) ir Ugnies Legiono, ir dabar mes žinome, kas būtent padėjo sukurti jų aljansą … tačiau išlieka klausimas: ką turi surasti šie zondai?

Žvelgiant į 2014 metus ir atsisukus atgal į 2013 metų istoriją, mums išlieka dar daugybė klausimų: Kokiu tikslu Skarlet sujungė visas šias grupes? Ką gi ji pamatė, pasinėrusi į amžinąją alchemiją, ir kaip tai pakeitė ją? Ką ji mėgina padaryti?  Ar tai ji yra viso to priežastimi, ar vyksta dar kažkas, žymiai grėsmingesnis? Kaip visi šie momentai iš 2013 metų bus susieti tarpusavyje?

Atsakymai į visus šiuos klausimus laukia jūsų artimiausiuose 2014 metų relizuose, ir visi jie atves į finalinį įvykį, kuris visiems laikams pakeis Tyrijos veidą.