Žmogus

Human - Žmogus - Guild Wars 2

„Mes kovojame už savo namus, mūsų Dievus ir už mūsų Karalienę. Ir niekas negali palaužti mūsų dvasios.“

Tyrijos žmonės – kovinga rasė. Per paskutinius tris šimtus metų jie prarado didesnę dalį savo teritorijos. Seni priešai ir naujos rasės grasina žmonių žemėms iš visų pusių. Ir visgi, žmonės išgyveno, gindami savo likusias žemes ir neprarasdami savo dvasios, taip kaip jie darė per amžius. Didingas jų miestas Divinity’s Reach, šviečia Kritos žmonėms kaip švyturys, kaip viltis, taip pat ir tiems, kurie dar ir dabar gyvena Charr‘ų teritorijoje. Žmonių legendos įamžintos visų Tyrijos rasių širdyse, ar tai būtų priešai ar draugai.

Tai jų istorija.

Istorija

Tyrijos žmonės į šią pasaulio dalį atvyko iš pietų. Netrukus jie paplito po Orr karalystę, Kritą ir Asceloną, išstumdami kitas tautas, tokias kaip  kentaurai ir Charr‘ai. Vidinės išdavystės ir karai susilpnino žmogišką naciją iki tokio lygio, kad jie negalėjo apsiginti savęs, kai Charr‘ai įsibrovė į Asceloną. Ascelonas krito prieš Ugnies legiono magiją. Vietoje to, kad pasiduotų Charr‘ams, karalius Alderbernas pažadino Foefire, galingą užkeikimą, kuris pavertė jo žmones amžinai budinčiais vaiduokliais. Orr išnyko po vandeniu, kad vėl pakiltų praėjus keliems metams kaip mirusiųjų karalystė su valdovu Baisiuoju Drakonu Zaitanu (Zhaitan). Lion’s Arch buvo sugriautas ir po to atgimė kaip miestas, susidedantis iš daug rasių. Kritos karalystė pasinėrė į pilietinį karą ir išgyveno tik drąsiųjų herojų veiksmų dėka.

Ir visgi, nežiūrint į visą tai, žmonija išsilaikė, gindama geriausias savo savybes ir istorijas. Problemų apsuptyje, susidūrę su grėsmėmis viduje, taip pat ir iš išorės, rasės išgyveno ir klesti pasaulyje, kuris tampa diena iš dienos vis pavojingesnis.

Divinity’s Reach

Divinity’s Reach pats didingiausias žmonijos miestas, įkurtas po Lion’s Arch paskandinimo. Pastatytas ant senovinių Kritos kapų ir uolos, miestas tapo stipriu šitame pavojingame pasaulyje. Išgyvenę žmonės iš kitų žmonijos karalysčių ir pabėgėliai iš kitų šalių atvyko į  Divinity’s Reach, prisiekė ištikimybe karūnai ir įkūrė miestą, nuostabų miestą.

Miestas pastatytas žiedine architektūra su šešiais „stipinais“. „Stipinai“ – tai keliai, kurie jungia vidines sienas su „Centrine Aikšte“. Būtent, čia išsidėliojęs didysis planetariumas po dideliu kupolu iš vario ir stiklo, būtent, čia veda debatus ministrai ir būtent, čia karalienė Džena (Jennah) valdo tvirta savo ranka.

Grėsmė viduje ir išorėje

Divinity’s Reach turi ilgas valdžios rankas, kurios turi galią aplinkiniams kalnams ir fermoms, siūlo apsaugą fermeriams ir Kritos gyventojams. Šie žmonės visąlaik randasi kentauru apgultyje, kurie atėjo iš kalnų. Galinga kentaurų gentis Modniir, įvedė savo valdžią silpnesniosiose gentyse Tamini ir Harathi ir dabar kviečia jas pulti žmonių gyvenvietes visoje Kritoje. Šie reidai yra laikomu bandymu užkariauti, ir kartas nuo karto nusidriekia iki pačiu Divinity’s Reach vartų.

Bet ne visi priešai yra ne žmonės. Banditų gaujos atsirasdavo rajonuose, kur įstatymai nepajėgdavo pasiekti, ir dabar didelė dalis organizuotų grupių medžioja vietinius piliečius. Serafimoje iškelta misija, kurios tikslas apginti žmones nuo didelio priešų kiekio, jos veiksmingumas pasireiškia labai ribotai.

Be to, Kritoje klesti dar ir vidaus nesantaikos. Karaliene Džena yra savo tautos numylėtinė, o dvarininkų nemėgiama dėl įvestos tvarkos ir paliaubų, kurias ji sudarė su Charr legionu. Ministrų rūmai – intrigų ir sąmokslų židinys, kurio centras yra Caudecus the Wise, kurį daug kas laiko karalienės konkurentu.

Žmonių paveldas

Po Avadono griūties žmonių dievai paliko Tyriją. Jie neatsisakė nuo savo pasekėjų, bet jie pasitraukė iš jų kasdieninio gyvenimo. Kaip tėvai moko vaiką vaikščioti, taip jie leidžia žmonijai eiti savarankiškai ir patiems atsikelti po didelio nuopuolio.

Žmonės iš Divinity’s Reach supranta tai ir žino, kad dievai nori, kad jie patys atsistotų ant kojų. Būtent, Šešeri Dievai (Šešeri žmonijos dievai, taip juos vadina kitos rasės) skamba kiekvieno pasekėjo lūpose, ir iki dabar egzistuoja šventyklos ir dvasininkai. Žmonės nejaučia, kad juos paliko dievai, jie jaučia, kad juos jie išbando. Ir jie atsisako pasiduoti.

Ilgą laiką kitos rasės žmoniją laikė trapia, senoviška ir konservatyvia, o ištikrųjų jie daug ko nebijo. Atsiradus kitoms rasės, jie siekia adaptacijos ir konkurencijos su jomis. Juos domina Asuros technologijos ir Charų ginklai. Žmonės, tai amatininkų ir darbininkų tauta; išradėjai, tokie, kaip Uzolan the Artist padeda įgyvendinti ir praplėsti jų technines žinias.

Pats didingiausias žmonijos palikimas, tai heroizmas. Netgi jaunieji Silvari žino apie Tyrijos legendines figūras. Būtent jų pėdomis turi sekti kitos rasės.

Straipsniai

Personažai žaidime Guild Wars 2 – žmonių sukūrimas
Už sienos – Žmonija žaidime Guild Wars 2

Krita, paskutinė žmonijos gimtinė

[jwplayer config=”lone” mediaid=”1599″]

Vaizdai