Norn’as

Norn - Norn'as - Guild Wars 2“Jei tu turi nors lašą drąsos, legendos apie tave gyvens amžinai.“

Norn‘ai – drąsių barbarų – vilkolakių rasė. Užsidegantys, turintys didelę valią ir aistringi  Norn‘ai – nepriklausomi žmonės, kurie niekada niekam neprisiekia ištikimybės. Jie klesti savo kalnų tvirtovėje, aštrių savo pojūčių, greito mastymo ir galingų pečių dėka. Šiame pasaulyje jie vadovaujasi Laukinės Gamtos dvasia (Spirits of the Wild) ir leidžia globėjams įsikūnyti į pačius galingiausius žvėris. Jie lengvai supyksta, bet dar lengviau nusišypso ir sutinka kiekvieną mielą dieną, kaip asmeninį iššūkį. Jie geria, švenčia ir medžioja su malonumu ir beveik nieko nebijo. Jie ištikimi sąjungininkai ir galingi priešai.

Istorija

Norn‘ai atvyko iš ledinių Tolimų Šiverpiko kalnų (Far Shiverpeaks), šiauriau nuo žmonijos karalystės. Jų istorija pilna herojų, dvasių ir neįtikėtinų išsipildymų. Norn‘ų karys būna nemirtingas iki tada, kol jį prisimena jo palikuonys, iki tada, kol prie laužo dainuoja apie jį dainas. Taip tęsiasi jau daugelį amžių.

Visa tai pasikeitė, kai atėjo Jormag‘as, Vyriausias ledo drakonas. Ištrauktas iš savo šalto sapno, drakonas įsibrovė į gyvą pasaulį. Norn‘ai iš pradžių stengėsi kovoti, taip kaip įprastai kovojama su priešais – kaip ir priklauso narsiems herojams, stengėsi nugalėti drakoną vieni. Šimtai buvo nužudyta ir Norn‘ai buvo priversti palikti tėvynę.

Laukinės Gamtos dvasios  padėjo Norn‘ams pabėgime. Kai kurios mirė, gindamos juos, o tos, kurios pasiliko kovoti su Jormag‘u buvo prarastos. Kiti, didingiausi iš jų – Vilkas, Meška, varnas Ir sniegų Leopardas – atvedė Norn‘us į saugias žemes, kurios anksčiau priklausė gnomams.

Hoelbrak

Norn‘ai ne miestų gyventojai – jie geriau renkasi paprastą ūkį, kur išgyvenimo sąlygos priklauso nuo jėgos ir sugebėjimų. Vis dėlto, HoelBrak yra laikomas kaip Norn‘ų civilizacijos centras, taip juos čia atvedė didžioji  Asgeiro dvasia į saugią vietą. Po daugelio metų, kai buvo įsisavinta ši vieta, Norn‘ai iš viso Šiverpiko ateina čia, tam kad parduotų, sutiktų, pasigirtų ir išgertų, tik nedaugelis ten gyvena ištisus metus.

Knut‘as Baltoji meška, Asgero anūkas, stebi visą Hoelbrak, bet koks bandymas jį pavadinti vadu, bus pasitiktas su šypsena. Knut‘o titulas – melo meistras. Jis aprūpina Hoelbrak saugumu, kaip ir jo tėvas ir senelis iki jo. Jis išbando jaunus ir pažymi jų pasiekimus dideliu susirinkimu. Vilkais gimę (Wolfborn), kuriuos valdo du jo sūnūs, palaiko taiką tarp nekantrių žmonių.

Penkios didelės struktūros valdo Hoelbrak‘ą. Didelis Namelis yra Knut‘o valdžioje, jo aukštose galerijose ir balkonuose kiekvienas gali surasti didžiuosius šios rasės didvyrius. Kiekvienas iš kitų keturių namelių yra paskirtas vienam iš keturių Laukinės Gamtos dvasių – Vilkui, Lokiui, Varnui, ir Sniego Leopardui. Čia gyvena šamanai, kurie palaiko tikėjimą ir skaldus, pasakojančius seną pasakojimą apie tuos, kas nužengė anksčiau. Būtent čia išlieka Norn‘ų išmintis.

Laukinės Gamtos Dvasios

Norn‘ai neturi dievų. Vietoje to jie pripažįsta laukinės gamtos dvasias: jėgos totemus, galingas laukinių žvėrių dvasias. Kiekviena dvasia turi savo privalumą ir savo pamokas Norn‘ams: Lokys turi jėgą, Vilkas moko vienybės, Varnas išminties, Sniego Leopardas pasakoja apie gudrybes ir slaptumą. Egzistuoja ir kitokios dvasios, kurios neturi pagarbos, o kai kurios prapuolė be žinios.

Norn‘ai moka pasiversti į bet kurios dvasios išvaizdą. Transformacijos metu, jie tampa artimesni su dvasiomis ir puikiai supranta laukinės gamtos jėgą. Norn‘ai naudojasi žemės gerybėmis, bet jos neplėšia, kadangi dvasių išmintis jiems atneša supratimą, grūdinantį juos.

Nauji iššūkiai, seni priešai

Norn‘ai paplito po visą Šeiverpiką, ir jų namus galima sutikti greta geriausių medžioklės plotų ir švariausių upių. Jie nevieniši šitose naujose žemėse, jie turi kovoti už savo namus, kadangi Norn‘ai taip ir norėjo.
Labai seniai nykštukai valdė šias žemes ir kalnus, nuklotus uolomis. Šie maži kariūnai nusileido žemiau, pasikeisti senosios magijos, kad galėtų dirbti su Vyriausių drakonų minionais. Dabar jų sugriautus namus užėmė jų buvę vergai ir tarnai, kurie paskelbė kad viršui esančios žemės priklauso jiems, ir kovoja su Norn‘ais dėl šių žemių viršuje.

Kalnų viršūnės namus atstoja dar vienai rasei – Jotunams (Jotun). Šie gigantai kažkada buvo gudri ir stipri rasė, o jų smukimas buvo ilgas ir sunkus. Dabar jie, panašūs į laukinius, išgyvenusius savo protėvių citadelėse, ir meta Norn‘ams iššūkį.

Tačiau didžiausias pavojus yra Norn‘ams iš šiaurės. Jormag‘so Čempionai ir minionai veržiasi į žemes, gadindami švariausią sniegą ir lydėdami galingą sutvėrimą kvėpuojančiu ledu. Pats blogiausias dalykas, kad tarp pačių Norn‘ų yra tokių, kurie pripažįsta Jormag‘o valdžią. Jie laiko drakoną, kaip dar vieną dvasią, ir kreipiasi į jį dėl žinių ir sugebėjimų. Per vėlai jie aptiko savo klaidą: drakonas moko tik nesantarvės ir mirties.

Norn‘ų jėga

Jormag‘as išvijo juos iš jų tėvynės, bet Norn‘ai nėra pabėgėliai ir jie neieško kažkieno pagalbos. Baisus drakonas yra laikomas, kaip dar vienas iššūkis, kuri reikia nugalėti. Jei ne šiandien, tai greitu laiku. Kol ši diena neateis, kol neatsiras herojus, kuris laimės ir neparodys Norn‘ams kelio namo, Norn‘ai gyvens kiekvieną dieną taip, tarytum ji būtų paskutinė. Gyvas pasaulis, tai pati geriausia vieta jiems, pilnas iššūkių, kovos ir potenciali vieta istorijoms.

Straipsniai

Legendos dvasia
Legendos ir paveldas – Nornai žaidime Guild Wars 2

Šiverpikas, Medžioklė

[jwplayer config=”lone” mediaid=”1601″]

Vaizdai