dragonhunter

Sveiki, draugai. Aš, Karlas Makleinas (Karl McLain), ir šiandien mes pasikalbėsime apie naują elitinę sargybos specializaciją: drakonų medžiotoją (dragonhunter) — nuožmų medžiotoją, kuris specializuojasi tolimajame mūšyje ir paramoje.

Kai mes pradėjome sargybos elitinės specializacijos paieškas, ieškojome sričių, kuriose sargybinis neturėjo pilnavertės rolės. Išaiškėjo, kad šviesos ir dorybių (virtue) kaip jėgos šaltinių panaudojimas, iš tikrųjų nėra toks paprastas, o sargybinio apskaičiavimo gebėjimai apsiriboja artima distancija. Mes susimąstėme apie tai, kaip sargybinis gali kautis tolimoje distancijoje ir kartu paremti sąjungininkus paskutinėse eilėse. Tokiu būdu, mes nusprendėme pridėti sargybiniui daugiau fizinio aspekto, o jo jėgos šviesos valdyme leis jam dar geriau įkūnyti fizinius aspektus realiame pasaulyje ir leisti juos skristi strėlės greičiu.

Dorybingas mūšis

Šių sunkumų Tyrijoje metu drakonų medžiotojai išmoko geriau kontroliuoti savo gebėjimus mūšiuose su mordremotu. Vietoje stiliaus „iššovė ir pamiršo“, mes pateiksime jums siauresnius gebėjimus, kurie leis jums ištiesti pagalbos ranką sąjungininkams mūšio lauke; Dorybės (virtues) taps daugiau fizinės ir pareikalaus iš jūsų kažkokio prisitaikymo. Štai jūsų dorybių (virtue) pokyčių apžvalga.

Spear of Justice —  Virtue of Justice dabar duos jūsų sąjungininkams galimybę padegti priešininkus. Su nauja specializacija jūs pamatysite, kad Virtue of Justice tapo metama ietimi, kuri praskrieja kiaurai per jūsų priešus kelyje, surišdama juos su jumis, kol jie pasilieka veiksmo spindulyje. Jūs siunčiate deginančius impulsus kiekvienam surištam priešininkui, padegdami juos ir garantuodami jiems pačią nemaloniausią patirtį.

Wings-of-Resolve-F2

Wings of Resolve — Jūsų ryžtas auga ne dienomis, bet valandomis. Drakonų medžiotojai pastebės, kad jų Virtue of Resolve daugiau nebegydo akimirksniu — vietoj to jie dabar gali atsiauginti šviesos sparnus ir įšokti į paskirtą sritį, kartu išgydydami sąjungininkus. Tiems, kas labiau mėgsta puolimą — treito pagalba jūs galite papildyti Wings of Resolve ir padaryti žalos nusileidimo vietoje.

Shield of Courage — Vietoje to, kad būtų tiesiog aktyvuota Virtue of Courage ir duotas sąjungininkams aegis, jūs dabar kursite priešais save skydą, kuris blokuoja visas atakas prieš sąjungininkus veiksmo spinduliu. Per valdymą ir pozicionavimą jūs suprasite, kad galite blokuoti žymiai efektyviau, jei stovite veidu į priešininką, nors dėl to jūsų flangai bus atidengti.

Taip pat turėkite omeny, kad mes norime, jog visos naujos dorybės gautų bonusų nuo treitų, kurie turi paveikti jas, pavyzdžiui, Renewed Justice ir Justice is Blind. Kai nebus perkrovime, jų efektai bus pasyvūs, kad jūs galėtumėte tęsti Battle Presence pristatymą ir duoti jūsų sąjungininkams sveikatos taip, kaip ir dabar.

Dar viena strėlė strėlinėje

Kartu su naujomis jėgomis šviesos manipuliacijoje drakonų medžiotojai gaus prieigą prie ilgųjų lankų. Vietoj to, kad sargybinis paprasčiausiai iššautų strėles, jis šaudys dideliais pavieniais sviediniais, skriejančiais beprotišku greičiu. Šis ginklas nesukoncentruotas artimajam mūšiui, tačiau jis turi didelį sąjungininkų paramos potencialą mūšio lauke. Pavyzdžiui, Symbol of Energy simbolis gali būti paleistas į reikiamą sritį, kad, kad būtų sąjungininkams suteiktas vigor. Jeigu priešininkas naudoja tolimą ataką, jūs galite reikiamu laiku iššauti Deflecting Shot priešininko šūvio kelyje, jūsų šūvis sunaikins visus priešo sviedinius savo kelyje.

Glamor-1

Pranašumas per įžvalgumą

Sėkmė mūšyje gali būti nulemta įžvalgumo ir pasirengimo dėka, todėl drakonų medžiotojai galės nustatyti magiškus šviesos spąstus, kurie aktyvuojasi, kai priešininkas pereina per juos. Šie spąstai turės įvairių efektų, ir nė vienas iš jų nebus naudingas patekusiam į juos priešininkui. Ateikite atsargiai Tyrijos priešai … arba jūs tapsite sargybinio ir jo elitinio gebėjimo  Dragon’s Maw auka.

Tikriausiai, jums jau smalsu, todėl — taip, gydantysis drakonų medžiotojo mokėjimas taip pat yra spąstai. Sargybiniai galės iš anksto pripildyti žemę šviesa ir gauti nedidelį gydymą. Kai tik priešininkas aktyvuos spąstus, sargybinis iškvies šviesą iš žemės, apakindamas priešininkus ir atstatydamas didelį sveikatos kiekį.

Postūmis pirmyn

Sargybiniai pastebės, kad nauja jų elitinė specializacija duoda jiems prieigą prie kai kurių būsenų ir funkcionalo, kuris paprastai pasiekiamas daugiau „fizinės“ prigimties profesijoms.  Jie gaus šiek tiek paslankumo, o galimybė uždėti raišumą arba kraujoplūdį taps prieinama per elitinės specializacijos treitus. Vienas iš tokių treitų, tai Rending Light, kuris padarys taip, kad visi sargybinio spąstai dėlios priešininkams kraujoplūdį. Nesvarbu, apie ką eina kalba — apie vieną priešininką ar apie keletą — drakonų medžiotojas – tai plėšrūnas, kurio verta bijoti.

Pagaląskite savo teisingumą. Nupūskite dulkes nuo savo ryžto. Parenkite savo didvyriškumą. Eina sargybiniai — drakonų medžiotojai. Pasimatysime mūšio lauke.