Naujas sąrašas šefo receptų pridėtas teritorijoje kartu su Gates of Maguuma atnaujinimu. Kur gauti receptus? Receptus rasite pas pardavėją teritorijoje Dry Top šalia Entry Waypoint. Jums reikia Tier 3 pardavėjo, kad matytumėte visą sąrašą receptų. Tačiau turite atminti jeigu pardavėjas yra Tier 4, receptai bus daug pigesni.

 • Kad įsigyti receptus jums reikia Geodes, kuriuos galite gauti dalyvaudami eventuose Dry Top teritorijoje, taip pat iš gyvosios istorijos (Living story) apdovanojimų dėžučių.

gw2-dry-top-food-vendors Iš kur gauti Nople ir Prickly Pear?

 • Juos galite gauti iš Cactus, kurie yra Dry Top teritorijoje. Taip pat galite nusipirkti TP arba gauti iš gyvosios istorijos apdovanojimų dėžučių.

Maistas yra Account bound.

 • Maistas yra account bound, atminkite tai. Jūs negalėsite jų parduoti..
Food Stats Recipe
Loaf of Candy Cactus Cornbread
[&AgHfAwEA]
 • Duration: 30m
 • +70 Toughness,
 • +20% Boon Duration
 • +10% Experience from kills
Bowl of Prickly Pear Sorbet[&AgHrAwEAAA==]
 • Duration: 30m
 • +80 Ferocity
 • 28% Chance to cause might on critical
 • +10% Experience from kills
Prickly Pear Pie[&AgHqAwEAAA==]
 • Duration: 30m
 • +40% Condition Duration
 • 33% Chance to steal life on critical
 • +10% Experience from kills
Prickly Pear Stuffed Nopale[&AgHeAwEAAA==]
 • Duration: 30m
 • +70 Power
 • +40% Condition Duration
 • +10% Experience from kills
Bowl of Cactus Soup[&AgHjAwEAAA==]
This one can be discovered
 • Duration: 30m
 • Gain health every second
 • +70 Toughness
 • +10% Experience from kills
Bowl of Nopalitos Saute[&AgHiAwEAAA==]
 • Duration: 1 hr
 • +70 Toughness
 • +20% Boon Duration
 • +10% Experience from kills
 • 10 Nopale
 • 5 Tomato
 • 10 Head of Garlic
 • 5 Onion
Plate of Roasted Cactus[&AgHoAwEAAA==]
 • Duration: 1 hr
 • +100 Ferocity
 • 33% chance to cause might on critical
 • +10% Experience from kills
 • 10 Prickly Pear
 • 10 Stick of Butter
 • 30 Cinnamon Stick
 • 5 Lemon
Bowl of Black Pepper Cactus Salad[&AgHhAwEAAA==]
 • Duration: 1 hr
 • Gain health every second
 • +70 Toughness
 • +10% Experience from kills
Bowl of Sweet and Spicy Beans
[&AgHgAwEAAA==]
 • Duration: 1 hr
 • +70 Power
 • +40% Condition Duration
 • +10% Experience from kills
Bowl of Cactus Fruit Salad[&AgHbAwEAAA==]
 • Duration: 1 hr
 • +40% Condition duration
 • 33% chance to steal life on critical
 • 10% Experience from kills