Sveiki, tai Angel Li Makkoj, Guild Wars 2 dizainerių komandos žodžių meistras, ir aš ruošiuosi papasakoti jums apie asura sukūrimo procesą. Kiekviena Tyrijos rasė unikali, panaši į snaiges, ir asura patys nestandartiškiausi iš visų – būtent todėl mes juos taip mylime

Sutikite Asura

Asura – miniatiūriniai ryškūs genijai, su čipais vietoje galvų ant pečių.  Pirmą kartą męs susitikome su jais Guild Wars: Eye of the North, bet jų istorija gali nustebinti kai kuriuos žmones. Iki 1078 AE (maždaug prieš 250 metų iki įvykių, vykstančių Guild Wars 2), asura gyveno po žeme, kurdami savo civilizaciją tamsiuose urvuose. Jie retai išlįsdavo į paviršių, ir kitos rasės retai susidurdavo su jais.

Paskui prabudo Primordusas, Vyriausiasis Ugnies Drakonas, ir prižadino piktuosius padarus, gyvenusius dar giliau: griovėjus (destroyers). Kai griovėjai išlindo iš savo šachtų, jie išgujo asura į viršų ir į lauką, į saulės šviesą. Daugelis iš jūsų prisimena, kaip padėjo gelbėti asura Eye of the North.

Ir nors asura džiaugiasi, kad išliko gyvi, jie išgyveno sunkius laikus, kai vyko perėjimas iš požeminio gyvenimo į paviršiaus gyvenimą.  Laimei, jie parodė daugiau atkaklumo, negu etinas (ettin), graužiantis doljako (dolyak) kaulą. Jie nepanoro būti aukomis, ir vietoje to išnaudojo savo stipriąsias puses tam, kad sukurtų naują namą, kuris taptų didesnis ir geresnis už buvusįjį. Jie pastatė Rata Sum — miestą, kurį matant užgniaužia kvapą – ir gludino savo „alchimagiškas“ žinias iki kitoms rasėms nesuvokiamų ribų.
Koncentruotas didybę

Techno-murmėjimas

Daugelis asura naudoja ilgus žodžius (pavyzdžiui „alchimagija“). Dirbant su asura, mums, rašytojams, leidžiama kurti naujus žodžius, derinti juos, kad būtų sukurta kažkas fantastiško, ir naudoti jau egzistuojančius žodžius naujuose, keistuose variantuose. To pasekmėje, mes sukūrėme gilius ryšius mūsų žodynuose ir tezauruose.

Asura kalbasi kaip maži akiplėšos, tokie jie iš tikrųjų yra. Visiškai nepasižymintys romumu, jie demonstruoja savo genialumą kiekviename žingsnyje, netgi perdėdami jį, kai tai įmanoma – galima sakyti, kad jie turi Napoleono kompleksą. Asura niekada nekalba ne profesionalo kalba, išskyrus atvejus, kai tai būtina bendraujant su „žemesnėmis būtybėmis“. Kam gi naudoti trumpus žodžius, jei galima dar kartą įrodyti savo proto pranašumą, naudojant žodžius, kurių jūs negalėsite suprasti?

Techno-murmėjimas

Tarpusavio ryšys

Ar asura turi šeimas?

Žinoma, kad taip. Jie turi vaikus, tėvus, močiutes ir senelius. Jie turi ir bepročius dėdules, apie kuriuos niekas nepasakoja.  Jie turi vyriausią brolį, kuriam negalima suklysti, ir prosenelę, kuri neseniai apkurto. Balta varna šeimoje turi įtakos kiekvieno jos nario reputacijai, taigi įtampa asura šeimose didelė.

Jie savo vaikus meiliai vadina „atžalomis“ arba „palikuonimis“. Tėvai deda dideles viltis į savo palikuonis, ir pasirengę padaryti viską, kad galėtų pamatyti, kaip jų vaikai pranoko savo bendraamžius. Dažnai būna taip, kad asura palikuonys priversti eiti savo tėvų pėdomis, kol įstoja į tą pačią kumandą  kumandą (krewe).

Beje, apie kumandas – ar asura turi darbą? Taip! Asura dirba grupėse, vadinamose „kumandomis“, ir yra lojalios joms. Asura labai pavydūs, ir linkę varžytis, netgi tiek, kad sabotuoja viens kito darbą. Neegzistuoja jokie socialiniai tabu vidiniam kumandiniam šnipinėjimui.

Įsivaizduokite, kaip juokinga rašyti scenas su konkuruojančiais asura! Kandumas, kandumas ir dar kartą kandumas.

Dar daugiau kandumo!

Atsisėskite patogiau, ir stebėkite įžūlumo polėkį! Šalutinis asura intelekto ir pasitikėjimo efektas tame, kad jie yra kandumo meistrai. Jie neužjaučia kvailių ir netiki švelniais jausmais. Darbininkai tikisi sulaukti kandžių savo kumandos boso komentarų, palikuonys laukia to paties iš savo tėvų. Asura paaugliai, be abejo, atsako taip, kaip gali – tai brendimo dalis.

Šie verbaliniai įžeidinėjimai gali atrodyti įžeidžiantys, bet asura jų nepriima tokiu būdu. Jie nepriima jų giliai į širdį. Jų konkurencinga prigimtis stumia juos link didelių pasiekimų. Prisiminkite, kad asura išliko baisiomis sąlygomis, turit omenyje jų mažytį ūgį. Jie nusipelnė teisės į tokią poziciją, ir jų bravūriškumas padeda jiems netapti aukomis. Jie kalba tai, ką mato ir galvoja, savo pašaipiu tonu, ir jeigu jūs to negalite pakęsti – išeikite iš laboratorijos.

Dar daugiau kandumoа

Heroizmas

Nors asura ir egoistiški, jie vis dėlto supranta, kokie pavojingi yra drakonai.  Jie nusprendė, kad išgelbės Tyriją nuo šių monstrų, jei dėl to jiems teks dirbti su kitomis, žemesnėmis rasėmis. Jie suprato, kad neįmanoma gaisro užgesinti vienu lašu vandens, ir kumanda nepasieks tikslo, jei genijui nepadeda asistentų armija.

Be asura didvyrių egzistuoja ir tokie, kurie kovoje su drakonais pasirengę panaudoti bet ką, netgi blogį. Šie asura priklauso Kvotėjams (Inquest) — organizacijai, kuri neturi tokių moralinių nuostatų, kaip didvyriškiausios kumandos. Jie nesustos prieš nieką, jie nueis taip toli, kad net nepasibodės eksperimentuoti su kitomis protingomis rasėmis, kad tik atrastų ginklą, galintį sunaikinti Vyriausius Drakonus.

Grupės saugumas

Jeigu, net turint omenyje jų menką kūno sudėjimą, ilgus žodžius ir dar didesnį egoizmą, jūs vis dar negalite įsivaizduoti, kaip tai nuostabu rašyti apie asura, aš jus dar truputį paerzinsiu. Dviem žodžiais: asura piratai.

Piratai asura

Geriausias!