Aš esu Davidas Vilsonas (David Wilson). Aš esu žaidimo Guild Wars 2 komandos redaktorius ir rašytojas. Mes dedame daug pastangų į Tyrijos pasaulio gyvybingumą, stengiamės padaryti taip, kad jums atrodytų, jog ten iš tikro gyvena žmonės. Mes norime įsitikinti, kad kiekviena Tyrijos rasė bus juntama gyva, turinti savas šaknis ir istoriją. Gali pasirodyti, kad iš visų rasių nornai galėtų likti nepakeisti, bet, kaip ir kitų, jų kultūra išaugo kartu su laiko tėkme.

Praėjo du šimtai penkiasdešimt metų nuo Guild Wars laikų: Eye of the North, ir,nors nornai, galbūt, nepatyrė tokio pralaimėjimo kaip žmonija, jie turi savų problemų. Jormagas  (Jormag), Ledinis Drakonas išgujo nornus iš jų žemių prieš šimtą šešiasdešimt metų.

Patys ryškiausi jų herojai bandė nužudyti Jormagą, bet niekam nepavyko. Nornai būtų tebekovoję su Jormagu iki paskutiniojo iš jų mirties, jeigu Laukinės Gamtos Dvasios nebūtų jų išvedę į pietus, link Šiaurinių Šiverpikų. Būtent, ten herojus Asgeiras (Asgeir) pastatė didžiulį medžiotojų namą Hiolbraką, centre padėdamas Jormago dantį. Hiolbrakas tapo ta vieta, kur buvo galima atsikvėpti ir prisiminti priešą, su kuriuo jiems teko susidurti.

Vieta, kurią galima vadinti namais

Hoelbrak — tai nedidelis medžiotojų namas, esantis stovyklos, išaugusios aplink jį per ilgus metus, centre. Einant per stovyklą, galima išgirsti kalbant apie kasdieninį gyvenimą. Dabar, valdant Asgeiro anūkui Knutui Baltajam Lokiui (Knut Whitebear), Hoelbrak tapo pačia saugiausia vieta žmonėms, kur galima pasiruošti medžioklei, susitikti su draugais, arba tiesiog išgerti.  Jis tapo nornų ir visų norinčių prisidėti prie jų, veiklos centru.

Hoelbrak gyvenimas
Hoelbrak gyvenimas

Kai kiti kviečia

Persikėlę į pietus, Nornai susipažino su kitomis rasėmis ir pradėjo artimiau su jomis bendrauti.

  • Jie gerbia charr‘us už jų jėgą ir karinę šlovę.
  • Jie priima žmones, silpnus ir švelnius, tokius, kokiais jie yra.
  • Asuros galia įrodė, kad dydis nėra lemiamas jėgos faktorius.
  • O Silvary – tai iki šiolei neįminta mįslė; jie protingi ir smalsūs, bet kartais jie tiesiog beprasmiški.

Pažintis su potencialiais sąjungininkais tapo būtina, nes atsirado naujų grėsmių. Ir nors nornai yra nepriklausomi ir savarankiški, netgi jie supranta bendro darbo naudą.

Geriau, nei tikėtasi
Geriau, nei tikėtasi

Jėga aukščiau visko

Kodėl gi nornai ėmė bendradarbiauti su kitais? Todėl, kad jie patyrė savo kailiu, kad kai kurie priešai yra pernelyg stiprūs, kad galėtum kautis su jais atskirai, o kartais nėra laiko sustiprėti iki mūšio pradžios. Nornai išdidūs, bet jie nėra kvaili. Jie neina paskui lyderius, bet jie eis paskui herojus, ir netgi herojui kartais reikalinga pagalba.

Asgeiras, vienas iš ryškiausių herojų nornų istorijoje, išmušė vieną Jormago dantį, tačiau ir jis nebuvo pakankamai stiprus, kad nugalėtų Drakoną.  Taigi, nornai tapo tokiais stipriais, kokiais tik galėjo, ir apsupo save kitais, tokiais pat stipriais, arba stipresniais. Stiprūs nusipelno pagarbos, o silpni – nenaudingi.

Nornų jėga
Nornų jėga

Jėgos kaina

Tačiau jėga dėl jėgos gali turėti aukštą kainą. Atsirado nornų, perėjusių pas Jormagą dėl valdžios, atsisakiusių Laukinės Gamtos Dvasių. Jie mano, kad Jormagas, tai pagrindinis plėšrūnas, kad jis pats stipriausias, ir dėlto reikia jam nusilenkti. Šie nornai prisimena legendą apie Svanirą (Svanir), sugadintą Norną-Lokį (Nornbear), ir apie „dovaną“, kurią jis gavo iš drakono.

Jie pasivadino Svaniro Sūnumis jo garbei, ir jie trokšta įgyti tuos gebėjimus, kuriuos kažkada turėjo jis. Gabumai, kuriuos jie gauna, daro juos agresyvesnius ir pavojingesnius, tačiau, būti Svaniro Sūnų nariu nereiškia, kad jūs – blogis. Dauguma nornų toleruoja kitus požiūrius, todėl Svaniro Sūnūs priimami ramiai, aišku, tik iki tol, kol nekelia grėsmės.

Nekelk nemalonumų
Nekelk nemalonumų

Laukiniai ir priklausantys gamtai

Kelias į tikrą jėgą – tai nepriklausomybė, o ne mainai, kaip mano Svaniro Sūnūs. Laukinės Gamtos Dvasios visada buvo aplinkui, palaikydamos nornus, ir nors dvasios retai siūlo tiesioginę pagalbą, jos visuomet stengiasi padėti. Jei niekas neprašė jų pagalbos, tai, aišku, ji buvo nereikalinga. Niekas negali tapti stipresniu, pasikliaudamas kitais, tik sunkumai ir problemos, kova su jomis užgrūdina medžiotoją.

Sniego Pantera
Sniego Pantera

Iš ko sudarytos legendos

Nepaisant visko — vien tik jėgos nepakanka. Pats stipriausias žmogus, nepriklausomai nuo rasės, bus su laiku užmirštas, jei jis nebus atlikęs žygdarbio. Nemari legenda reikalauja kilnaus žygdarbio, didžiulės dvasios jėgos ir heroizmo. Bet ir to nepakanka, jeigu niekas apie tai neišgirs. Nornai, kaip taisyklė, labai mėgsta pasakoti apie savo reikalus, suteikdami svarbos ir sudėtingumo net patiems kasdieniškiausiems veiksmams. Mažai kam rūpi, ką apie juos prisimins, svarbiausia, kad prisimins. Iki tol, kol kažkas pasakos legendą – jie bus nemirtingi.

Padaryti atžymą
Padaryti atžymą

Paveldo reikšmė

Nornai gali pasirodyti esantys apsėsti savo jėgos ir dabarties statuso, tačiau iš tikrųjų tai reiškia susirūpinimą paveldu, kurį jie palieka – prisimindami tuos, kas buvo prieš juos, jie bando gyventi kaip protėviai. Jie tobulėja ir siekia pagarbos, pralenkdami tuos, kuriuos jie prisimena, kad galėtų tapti tais, ką prisimins kiti. Jie nori, kad juos gerbtų, kad jų paveldas būtų respektabilus. Jie giriasi ir pešasi, ir jie praleidžia savo gyvenimą taip, tarsi visi tai prisimins, nes jie tikisi, kad taip ir bus. Jie nori tapti legenda, kad įkvėptų tuos, kas gyvens po jų.