Eilinio beta-savaitgalio belaukiant, patys nekantriausi žaidėjai pradėjo rakinėti žaidimo klientą. Reddit vartotojai sugebėjo iškleisti .dat žaidimo bylą (tai pagrindinė žaidimo byla ~24 gb) ir išgavo iš jos šiokios tokios įdomios informacijos. Pirmiausia tai smulkūs rinkiniai — albumas 1 ir ginklai – albumas 2 , monstrai ir NPC. Be šito, jie sugebėjo ištraukti art ir music.

Pažiūrėkite į gana keistus ir įdomius dalykus kuriuos ištraukė žaidėjai:
Žuvis-žmogus — aš jau bijau susitikti tokią būtybę po vandeniu :).
Plakatas ant Askalono nuolaužos, joje parašyta „NO PEACE WITH BEASTS!“ (Taikos nebus su pabaisomis!)

Jeigu jums kilo noras patiems panagrinėti kliento bylas, jūs galite pasinaudoti programa Gw2Browser. Perspėjimas — tai darysite prisiimdami visa riziką sau 🙂