The Gates of Maguuma Living World atnaujinimas atidarė mums naujas zonas, naujas gamybos materijas ir žinoma naujus apdovanojimus. Šis gidas Jums padės atsirinkti kas yra kas ir kur visa tai gauti. Atminkite, kad po šio atnaujinimo Jus bet kada galėsite gauti Jums reikiamus daiktus ar receptus, tad galite neskubėti visko pasidaryti iki sekančio atnaujinimo. 

Geode Merchant’as

Dusk ir Kiena yra du pardavėjai kurie randasi Dry Top lokacijoje kurie parduoda receptus, raktus ir kitus daiktus už geodes ir auksą. Kad gauti geodes Jūs galite padaryti achievment’us kurie yra skirti Gate of Maguuma atnaujinimui, vykdyti pasikartojančius event’us Dry Top teritorijoje arba paspaudus du kartus ant 10 piles of silky (iš jų galite gauti arba geode arba Zephyrite Lockpicks). Pas pardavėjus parduodamus receptus taip pat galite gauti atidarynėdami Buried Treasure Chest. Jeigu Jūs norite pirkti visus receptus, juos galite isigyti uz 1,850 Geodu (jeigu teritorijoje yra padarytas Tier 4) .

Buried Treasure Chests

Buried Treasure Chests atsiranda atsitiktin4se vietose Dry Top teritorijoje kai prasideda audra. Šios skrinios atsidaro su Zephyrite Lockpicks kuriuos galite gauti iš pardavėjųs už geodes arba iš apdovanojimų (achievment) skrinių. Iš audros skrinučiu galite gauti:

  • Dragonite Ore
  • 1-3 Geodes
  • Scrolls of Knowledge
  • Gilded Strongboxes
  • Nomad Recipes
  • Adventurer’s Spectacles
  • Adventurer’s Scarf
  • Lump of Raw Ambrite

Adventurer’s Mantle

The Aventurer’s Mantle galima pasigaminti panaudojus Adventurer’s Spectacles ir Adventurer’s gamybos stotelėje. Kad pasigaminti Jums visu pirma reikės reikalingų daiktų (light, medium or heavy) ir gamybos profesijos 400 lygio (tailoring, leatherworking ar armorsmithing). 

Ambrite ir Nomad’s daiktai

Ambrite yra patobulinamas iki Sheets of Ambrite kuris yra naudojamas pagaminti Nomad’s daiktus (Toughness, Healing Power and Vitality). Kad gauti Ambrite jums reikia atidarynėti Buried Treasure Chests arba įvikdyti Gate of Maguuma achievmentu’s. Receptus gamybai galite pirkti iš pardavėjų esančiu Dry Top teritorijoje arba juos galite rasti Buried Treasure Chests skrinutėse.

Nopale ir Prickly Pears

Nopale ir Prickly Pears galima išgauti iš kaktusų Dry Top teritorijoje. Šios dvi materijos reikalingos gamintis maistui kurių receptus galite nusipirkti pas pardavėjus Dry Top teritorijoje.

Ateityje busi apdovanojimai ir daiktai

Yra keletas daiktų ir receptų kurių šiuo metu žaidime kolkas nėra. Šie daiktai greičiausiai bus mums parodyti ateities atnaujinimuose.

Mystic Forge Recipe

Mystic forge kombinacijos šiam receptui kolkas dar nėra užbaigtos. Šiai kombinacijai ateityje Jums reikės 10 Geodes, Ambrite,  Mystic Coin ir Quartz Crystal.

Mini Mystical Dragon ir Mini Llama

Šias dvi miniatiuras galime aptikti Jūsų kolekcijoje, bet kolkas jų gauti galimybės nėra. Šaltinių žiniomis Mini Llama gali būti parduodamas  Gem Store arba galima bus gauti Buried Treasure Chests. Mini Mystical Dragon galima bus gauti iš birthday gifts arba galima bus nusipirkti iš Gem Store.