Vagis

„Atleiskite, kartais tai ne jums priklauso?“

Netikėtumo ir slaptumo meistras, vagis – mirtinai pavojingas kovoje vienas prieš vieną, ypač, jei užkluptas priešas visiškai nepasirengęs kovoti. Jis gali judėti šešėliais, ištirpti ore, arba pavogti įvairius daiktus iš savo priešų ir juos panaudoti ateityje kaip ginklus. Priešai visada turi stebėti savo nugarą, arba vagis tai padarys už juos.

Tuomet, kai kitos profesijos mūšio metu pasikliauna savo įgūdžių persikrovimo laiku, vagis pasikliauna iniciatyva. Vagis turi 10 iniciatyvos taškų, ir jis juos atstatinėja po vieną tašką kiekvieną sekundę. Kiekvienas įgūdis kainuoja tam tikrą skaičių iniciatyvos taškų, užtai pas juos nėra persikrovimo laiko, todėl vagis juos gali naudoti vėl ir vėl. Tai vagiui leidžia turėti kelis veikimo variantus, arba išreikšti save viename stipriame, viską sunaikinančiame puolime.

Vagys naudoja specialius įgūdžius, pavadinimu „Vagystė“ (Steal), kurie leidžia jiems gauti ginklus, priklausančius nuo to NPC arba žaidėjo, ant kurio panaudoja šį įgūdį. Pavyzdžiui, vagiant iš paukščio Моа (moa bird) vagis gali gauti kelėtą plunksnų, kurių pagalba jis galės apakinti aplinkui esančius priešus.

Kai naudojama kombinacija – ginklas pagrindinėje rankoje ir papildomas ginklas, vagis išsiskiria iš kitų profesijų. Pirmi du įgūdžiai skirti pagrindinėje rankoje esamam ginklui, likusius du įgūdžius vagis gauna dėl ginklo kitoje rankoje. Paskutinio įgūdžio, pavadinimu Dual Skill atsiradimas priklauso nuo abiejų ginklų, esančių abiejose rankose. Pavyzdžiui, vagis su kinžalais abiejose rankose gaus Leaping Death Blossom“, o vagis su kinžalu ir pistoletu gaus „Shadow Shot“.

Vagys taip pat turi specialius sugebėjimus:

Nematomumas (Stealth) – vagys gali išnykti šešėliuose. Tai jiems leidžia tapti nematomiems priešams ir išvengti NPC agresijos. Nors vagis ir nematomas, bet visgi jį galima pulti, užpultas jis praranda savo nematomumo rėžimą. Jei vagis pats puola nematomumo rėžime, jis tampa matomas.

Žingsniai šešėliuose (Shadow Stepping) – vagys gali greitai išeiti ir įeiti i kovą, naudodami techniką, pavadinimu žingsniai šešėliuose (Shadow Stepping). Šis įgūdis leidžia jiems akimirksniu išnykti vienoje vietoje, kad atsirastų visai kitoje vietoje, tai yra judėti šešėliais.

Spąstai (Traps)vagys gali naudoti spąstus, kad padarytų pasalą nieko neįtariantiems priešams, arba  kontroliuoti teritoriją. Pavyzdžiui, aktyvuotas įgūdis – šešėliniai spąstai (Shadow Trap) vagį padaro nematomu ir perkelia (Shadow Steps) pagalba į vietą, kur padėti spąstai.

Sugebėjimai

[jwplayer playlistid=”1440″]

Mechanika

Vagis gali panaudoti kaip ir tolimos, taip ir artimos kovos ginklus.

Pagrindinė ranka: kardas, kinžalas, pistoletas
Kita ranka: kinžalas ir pistoletas
Abejose rankose: trumpas lankas

Iniciatyva
Iniciatyva, tai pagrindinis vagies šaltinis. Vagis turi 10 iniciatyvos taškų, kurie regeneruojasi patys tokiu greičiu: vienas taškas – viena sekundė, kaip ir kovoje, taip ir nekovojant. Pirmas įgūdis įgūdžių juostoje visąlaik nemokamas, bet panaudojimui visų likusių ginklo įgūdžių reikalingi iniciatyvos taškai, užtai jiems nereikalingas persikrovimo laikas. Gydantys, utilitariniai ir elitiniai vagies įgūdžiai visiškai nenaudoja iniciatyvos taškų, tačiau jie turi persikrovimo laiką.

Vagystė
Virš įgūdžių juostos pas visus vagis yra specialus įgūdis – vogimas, kurį galima panaudoti priešams apvogti. Šis įgūdis neima realių daiktų iš inventoriaus, o greičiau sukuria panašius atitinkančius daiktus, priklausančius nuo taikinio. Vagystė nepanaikina nematomumo ir negali būti dažnai naudojama. Vogimo metu atsiranda ypatingi kontroliuojamieji ir pagalbiniai įgūdžiai.

Dvirankiai įgūdžiai (Dual Skills)
Dvirankiai įgūdžiai – specialūs įgūdžiai, priklauso nuo abiejų tipų ginklų, kuriuos naudoja vagis. Šio tipo įgūdžiai priklauso nuo abiejų ginklų tipų ir gali keistis priklausomai nuo jų eiliškumo. Pavyzdžiui, vagis, kuris laiko pagrindinėje rankoje pistoletą, o kitoje rankoje kinžalą, įgaus įgūdį „Shadow Strike“, o vagis, kuris laikys kinžalą pagrindinėje rankoje, o kitoje pistoletą, gaus įgūdį „Shadow Shot“. Trumpas lankas, laikomas išimtimi – jis neprideda jokių įgūdžių.

Nematomumas
Nematomumas turi ribotą laiką veiksmams ir gali būti nutrauktas visokiausiais būdais. Dažniausiai nematomumas nutraukiamas, kai personažas kažką puola. Kai kurios nematomumo rūšys nutraukiamos, tada kai personažas pardeda judėti. Būdamas nematomumo būsenoje vagis vis tiek gali būti užpultas, ir jei tai atsitiks, jis taps laikinai matomas.

Žingsniai šešėliuose (Shadow Stepping)
Žingsniai šešėliuose – teleportacijos technika, kurią vagys naudoja, tam kad pradėtų mūšį ir išeitų iš jo. Vagis persikelti gali tik ten, kur galima pereiti pėsčiomis ir negali persikelti pro uždarytus vartus arba per bet kurią kita užkardą.

Vaizdai