Mesmeras

Guild Wars 2 - Mesmeras

„Kai aš baigsiu su jumis, jūs nenorėsite pasitikėti savo protu.”

Mesmeras – Magas-dvikovininkas, jo kovos būdas remiasi apgaule ir savo oponentų kontrole. Neryžtingumas – jo pagrindinis sąjungininkas. Naudoja galingas iliuzijas tam, kad suklaidintų priešą, jis beveik niekada nesusiduria akis į akį su priešu. Nesąžiningoje kovoje jis panaudoja savo galingas jėgas ir taktiką. Jei manote, kad jau galite suprasti Mesmer‘o tikslus, iliuzijos išnyksta, klonai ištirpsta ore, ir pamatysite, kad visą laiką kovojate su oru. Sunku susekti tikrąjį Mesmer‘ą.

Mesmer‘as neturi grubios kario jėgos arba stipraus tolimo reindžerio puolimo. Vietoj to Mesmer‘as sukuria blokuojamų iliuzijų, būsenos ir atvaizdų tinklą. Dėka sumanaus žaidimo, Mesmer‘as visus šiuos dalykus gali sujungti į mirtiną galvosūkį, kurį turės išspręsti priešai, ir kuris padės sąjungininkams.

Iliuzijos

Mesmer‘as gali sukurti iliuzijas – vaizdus, atsirandančius fiziniu pavidalu. Dauguma iliuzijų nutaikytos į konkretų taikinį, bet kiekvienas gali jas pamatyti ir pulti jas. Jos egzistuoja tol, kol jų taikinys vis dar gyvas, ir jos gali būti sunaikintos tik tada, kai bus užpultos. Mesmer‘as gali išlaikyti ne daugiau kaip tris iliuzijas tuo pačiu metu, sukūrus naują iliuziją ir viršijus skaičių – seniausia (pati pirmoji sukurta iliuzija iš trijų) bus pakeista nauja. Yra dviejų rūšių iliuzijos: klonai ir fantazmai.

Klonai – iliuzija, kuri atrodo taip, kaip jos kūrėjas, gauna toki pati vardą bei pagrindines elgesio linijas. Klonai turi mažą gyvybės lygį ir, kaip taisyklė, daro mažai žalos. Pavyzdžiui, Mesmer‘as, ginkluotas kardu, turės du įgūdžius, kurie sukurs klonus: LEAP (šuolis), kuris perkelia Mesmer‘ą į priekį, paliekant savo vietoje kloną, ir Illusionary LEAP (iliuzinis šuolis), kuris sukuria į priekį šokantį kloną.

Fantazmai (Phantasms) – iliuzija atrodanti taip, kaip ir pats užkerėtojas, bet turi vardus ir naudoja savo iliuzinius ginklus, kurie atrodo kitaip ir turi specifines savybes. Fantazmai stiprūs, jie turi daug gyvybės ir padaro didelę žalą. Pavyzdžiui, Mesmeras su lazda gali iššaukti iliuzinį magą, kuris kovos su taikiniu ir papildomai darys žalą už kiekvieną būseną, kurią turės priešas.

Mantros

Sugebėjimų kategorija, kuri turės dvi fazes. Pradžioje Mesmeras aktyvuos mantrą, sugaišdamas daug laiko jos aktyvavimui, po to atitinkamame sugebėjimų lange atsiras momentinis įgūdis. Mantros yra labai naudingos, nes prieš mūšį jūs galite „užkrauti“ netgi kelias, o po to jūs galite jas panaudoti viduryje kuriamo įgūdžio, jo nepertraukdami. Pavyzdžiui, (Mantra of Pain) Skausmo Mantrą galima užkrauti ir gauti įgūdį, kuris darys momentinę žalą energijos ietimi, kurią galima naudoti tuo metu, kai yra siunčiamas užkeikimas (channeled spell), daromas dvirankiu kardu.

Sugebėjimai

[jwplayer playlistid=”2492″]

Mechanika

Ginklai
Mesmer‘as gali naudoti skirtingus ginklus: ir magiškus, ir artimos bei tolimos kovos.

Pagrindinė ranka: Kardas, Skeptras
Kita ranka: Fokusavimo artefaktas, Šautuvas, Kardas, Fakelas
Abejose rankose:
Lazda, Dvirankis kardas

Būsena  „Confused”

Mesmeras prideda į mūsų taupyklę naują būseną, tokiu pavadinimu  „Confused“ (suglumintas, supainiotas). Priešas tokioje būsenoje gauna žalą, kad ir kokį įgūdį panaudotų. Šią būseną galima kaupti –  ir  kuo daugiau confusion pas priešą, tuo daugiau žalos jis gaus.

Shattering (Sunaikinimas)

Mesmeras turi ypatingus sugebėjimus, kurie sugeba sugriauti iliuzijas. Sunaikinimas sunaikina iliuziją ir padaro antrinį efektą. Yra keturi skirtingi sunaikinimo įgūdžiai:

Mind Wrack – sunaikina jūsų iliuzijas, ir padaro žalą priešui, kuris būna šalia.
Cry of Frustration – sunaikina iliuziją ir uždeda būseną Confused artimiausiam priešui.
Diversion – sunaikina iliuziją ir suglumina artimiausią priešą.
Reflection – sunaikina iliuziją ir padaro aplink mesmer‘ą barjerą, atmušantį priešų pabūklus.

Vaizdai