Karys

„Kirvis ar vėzdas? Šautuvas ar dvirankis kardas? Jūs žinote, jie visi šaunūs…”

Karys – ginklų meistras, ir jis remiasi savo judrumu, greitumu, stiprumu, tikslumu ir sugebėjimu nešioti sunkius šarvus. Karys yra labai ištvermingas ir ilgai gali kovoti kovose su priešu, gali kaupti adrenaliną galingam savo puolimui.

Adrenalinas daro karį stipresniu, ir su kiekvienu smūgiu, darančiu žalą, jis kaupia jėgą tam, kad atliktų galingus smūgius. Kiekvienas ginklų rinkinys turi atitinkamą topinį smūgį, kurį karys gali panaudoti, panaudodamas visus sukauptus adrenalino taškus vienoje vienintelėje, bet labai stiprioje atakoje. Karys gali šį super įgūdį panaudoti bet kuriuo metu, bet kuo daugiau adrenalino prikaupta, tuos didesnės griaunamos jėgos bus jo ataka. Kai kurios atakos taip pat uždeda skirtingas būsenas ant priešininko, o kitos daro tik labai didelę žalą.

Kiekvieno tipo ginklas  turi savo paskirtį, kuris leidžia kariui savaip nusistatyti savo žaidimo stilių. Karys pagrindinėje rankoje gali naudoti tokius ginklus, kaip kardas ir vėzdas, su skydu, karo ragu, arba tokiu pačiu ginklu, kaip ir pagrindinėje rankoje. Bet kario žaidimo stilius parenkamas pagal pagrindinėje rankoje esantį ginklą  arba pagal tai, kaip karys laiko dvirankį ginklą.

Karys su KARDU greitas ir mobilus, jis žaibišku greičiu padaro kraujuojančias žaizdas savo priešams, šokinėdamas nuo vieno prie kito su Savage Leap pagalba.
Karys su KIRVIU greitai užsiaugina adrenalino lygį, ir greičiausiai iš visų gali panaudoti galingą įgūdį.
Karys su PLAKTUKU iš karto žaloja visą priešų grupę.
Karys su VĖZDU apsvaigina savo priešininkus skausmingais smūgiais, padarydamas juos labiau pažeidžiamus būsimose atakose.
Karys su DVIRANKIU KARDU gali padaryti stiprius smūgius aplink save, judėdamas mūšio lauku.
Karys, naudodamas ILGĄ LANKĄ, uždega strėles, darydamas žalą iš karto keliems priešininkams.
Pistoletas – tai ginklas prieš vieną taikinį, kurio prireiks patraukti priešo dėmesiui į save, arba pribaigti priešui, jeigu jis bandys pabėgti.

Karys turi kelis specialius įgūdžių tipus :

– Stovėsena – tai palaikantis įgūdis, kuris leidžia sustiprinti kai kuriuos parametrus, sunaudodamas energiją. Pavyzdžiui, karys gali įgauti Berseker‘io būseną, kurioje jo energija labai greitai baigsis, bet užtai greitai regeneruosis adrenalinas. Iš Bersekerio stovėsenos galima greitai išeiti, po ko prasidės įgūdžio atsikrovimas.

– Grandininiai įgūdžiai – rinkinys iš trijų sugebėjimų, užimantis vieną kišenę valdymo panelėje. Grandininė reakcija tęsiasi, jeigu jūs sėkmingai pataikėte i taikinį. Pavyzdžiui, atakuojantis įgūdis su kardu Sever Artery (Perpjauti Arterijas), pereina į įgūdį Gash (Gili Žaizda), o po to seka įgūdis Final Thrust (Paskutinis Smūgis). Visi šie įgūdžiai yra naudojami eiliškumo tvarka, ir visi sudėti ant vieno klavišo. Taip kad, vietoje to, kad užimti tris kišenes valdymo panelėje, pilna įgūdžių kombinacija teužima vieną kišenę. Grandininiai įgūdžiai yra veiksmingi ir duoda du papildomus įgūdžius.

– Baneriai – kariai gali pasatyti banerius, kurie palaimins sąjungininkus. Banerius galima paimti į rankas ir nešiotis su savimi, taip perkeliant palaiminimo vietą. O taip pat jį galima įsmeigti į žemę, tai leis kariui pratęsti savo kovą. Vienas iš pavyzdžių – Banner of Courage (Vyriškumo Baneris), padidina žalą, kai yra kovojama artimose kovose.

– Riksmai – įgūdis, veikia didelėje teritorijoje, duoda premijas sąjungininkams arba uždeda sunkinančias būsenas priešininkams. Karys gali panaudoti riksmą On My Mark, kad sumažintų priešų šarvų stiprumą ir parodytų taikinį sąjungininkams.

– Įkraunatys įgūdžiai – kai kuriems įgūdžiams verta pataupyti jėgas, kad jie būtų atlikti efektingai. pavyzdžiui, karys su vėzdu gali „įkrauti“ galingą įgūdį Obliterate, aktyvuodamas jį vienu iš keturių stiprumo lygių, iš kurių kiekvienas padidins žalą įgūdžiui.

Sugebėjimai

[jwplayer config=”Custom Player” playlistid=”548″]

Mechanika

Karys gali panaudoti devynias ginklų rūšis. Naudojamus vienoje rankoje ginklus galima kombinuoti, o tai duoda 19 skirtingų variantų.
Pagrindinė ranka: kardas, kirvis, vėzdas.
Kita ranka: skydas, aro ragas, kardas, kirvis, vėzdas.
Abejose rankose: dvirankis kardas, karo plaktukas, ilgas lankas, šautuvas.

Karys gali lengvai persijungti tarp dviejų savo aktyvių ginklų rinkinių ir mūšio metu, perjunginėjat rinkinius, yra tam tikra pauzė, kas neduoda dažnai perjunginėti rinkinių. Tačiau karys gali nustatyti treitą Weapon Master (Ginklų Meistras), kad išvengtų perjungimo pauzės, ir naudoti daugiau dinamiškesnius mūšio variantus, keičiant ginklus pagal reikalingumą. Pakeisti aktyvius ginklų rinkinius karys gali tik ne kovos metu.

Adrenalinas
Karys pradeda kovoti be adrenalino, o po to gauna adrenalino už kiekvieną padarytą ataką. Yra trys lygiai leidžiantys užsidirbti adrenalino, ir kuo didesnis lygis – tuo daugiau reikia padaryti atakų, kad pilnai užpildytum adrenalino juostą. Išeikvoti adrenaliną galima  įvairiems sugebėjimams. Kiekvienas adrenalino lygis taip pat duoda pasyvią premiją daromai žalai nuo kiekvieno smūgio.

„Sprogstantys“ įgūdžiai
Šie įgūdžiai sunaudoja visą kario adrenaliną. Kiekvienam ginklui yra pridedamas vienas toks įgūdis, kuris sustiprėja priklausomai nuo adrenalino lygio. Šis pastiprinimas gali būti paprastas žalos pastiprinimas, taip pat tam tikros būsenos uždėjimas ant priešininko, laiko veikimo padidinimas, būsenų arba įgūdžio veikimo laiko prailginimas.

Vaizdai