Su Fraktalų relizu mes įnešame keletą pritrenkiančių papildymų ir pakeitimų į begalinį Rūką Fraktalų požemį. Štai trumpa apžvalga pokyčių, kurių jūs galite tikėtis!

Pokyčiai fraktalų rotacijoje

Tiems, kas nesusipažinęs su esama Rūkų Fraktalų struktūra – tai tarpusavyje susiję mini-požemiai, tampantys vis sudėtingesni, priklausomai nuo jūsų pakilimo lygio. Vidutiniškai vieno fraktalo perėjimas trunka 20-30 minučių, priklausomai nuo jūsų grupės meistriškumo ir sudėtingumo lygio.

Įeidami į Mistlock Observatory pro Fraktalų vartus šalia Marinero Forto (Fort Marriner) Liūtų Arkoje (Lion’s Arch) jūs atsidursite atsitiktiniame bendro rinkinio fraktale. Atlikę fraktalą, jūs galėsite pereiti į sekantį, kuris taip pat parenkamas atsitiktine tvarka. Perėjusi tris fraktalus, grupė patenka į trumpesnį fraktalą su bosu, po kurio jūs gausite apdovanojimus už visą perėjimą.

Esamojo fraktalų lygio perėjimas pakels jūsų asmeninį fraktalų sudėtingumą ir apdovanojimo lygį 1 punktu. Atitinkamai pagal lygio pakėlimą Rūkų Fraktaluose, priešai tampa vis sudėtingesni (iki maksimalaus lygio — 50). Esant sudėtingumui virš 10, atsiranda naujas nuostolio tipas — agonija (agony). Šis efektas nuima tam tikrą jūsų sveikatos procentą, bet jis gali būti sušvelnintas specialia ekipiruote Ascended, turinčia pasipriešinimo agonijai charakteristiką.

bad2007-Fractal-Rewards

Dabar Fraktalai vertinami pagal ilgį ir sudėtingumą. Lengvi fraktalai visados eis pirmi, o sudėtingesni – vėliau.

Visuose 50 lygių dabar bus fraktalas su bosu po trijų įprastų fraktalų standartinės rotacijos, vietoje boso atsiradimo tiktai poriniuose fraktalo lygiuose. Jums daugiau nereikia nerimauti dėl to, kad praleisite lygį ir negausite geresnio apdovanojimo!

Jūsų fraktalų sudėtingumas ir apdovanojimo lygis dabar prasiplės per visą profilį! Pradedant nuo relizo Fractured, jūs galėsite užeiti į aukšto lygio fraktalus su nauju personažu, ir jums nereikės vėl ir vėl rinkti lygius.

f26c904-FotM-Leaderboards

Nauji fraktalai

Į rotaciją bus pridėti šie trys nauji fraktalai:

 • Thaumanova Reactor Fractal: Jūs nubalsavote ir Kiel padarė! Peržiūrėkite momentus, sukėlusius Thaumanova Reactor sugriovimą, įvykusį dėl Inquest eksperimentų su Chaoso Energija.
 • Molten Furnace Fractal: Atgaivinkite Molten Alliance bazės apgulties pradžią iš relizo  Flame & Frost! Saugokitės Dredge Engineer!
 • Aetherblade Fractal: Piratus Aetherblade iš relizo Sky Pirates of Tyria dabar taip pat galima rasti rūkuose – o jų spąstai ir triukai tapo daug pražūtingesni!

5a9b901-Three-New-Fractals

Pridėti du nauji fraktalo bosai, suteikiantys pagalbą Jade Maw:

 • The Molten Berserker ir Dredge Firestorm iš požemio Molten Facility  sugrįžo! Mirtinas duetas išbandys jūsų gebėjimą daryti nuostolį, tuo pačiu išvengiant jų atakų.
 • Mai Trin iš Aetherblade Retreat taip pat atsistos tarp jūsų ir jūsų apdovanojimo. Venkite jos pirmojo padėjėjo patrankų sviedinių, kartu nuimdami jos skydus.

Mistlock Instabilities:

Kaip visuomet sakydavo Desa, pasinėrimas į Rūkus – labai pavojingas hobis! Žaisdami aukščiau 30 sudėtingumo lygio, jūs pastebėsite naujus Mistlock Instabilities, kurie privers pakeisti jūsų požiūrį į tai, ką jūs laikėte žinomais išbandymais.

Kiekviename lygyje, pradedant nuo 31, atsiras naujas nestabilumas. Nestabilumas, susietas su fraktalų lygiu, taigi jis bus vienas ir tas pats visiems trims fraktalams ir bosui, bet jis bus pakeistas nauju išbandymu, kai tik jūs pereisite į sekantį fraktalų lygį.

Šie nestabilumai pridės naujų ir įvairių išbandymų netgi Rūkų Fraktalų veteranams!

3ded703-Agony-Resist-Updates

Infusions su Agonijos pasipriešinimu

Tam, kad jums būtų suteikta pagalba pasineriant į rūkus, visiems infused žiedams ir daiktams ant nugaros buvo pridėtas naujas slotas agony resist infusion.

 • Visi esami žiedai ir daiktai ant nugaros turės +5 agony resist infusion (pakeis +5 agony resist, kuris anksčiau buvo ant pačių daiktų).
 • Fraktaluose virš 10 lygio žaidėjai galės rasti +1 agony resist infusions.
 • Artificers virš 100 lygio galės apjungti dvi vieno lygio infusions su Thermocatalytic Reagent pagalba su tikslu gauti sekančio lygio infusion. Pavyzdžiui, jūs galėsite pasiimti dvi +2 infusions, apjungti jas su Thermocatalytic Reagent ir sukurti  +3 infusion.

Apdovanojimų atnaujinimas

Kartą per dieną jūs galėsite gauti ypatingą kasdieninę skrynią už fraktalo su bosu perėjimą. Šioje skrynioje bus daiktai, priklausantys nuo jūsų fraktalų lygio:

 • Empyreal Fragments
 • Fractal Relics
 • A Pristine Fractal Relic
 • Gold

Šioje skrynioje pasitaikys retas šansas rasti retų apdovanojimų. Kuo aukštesnis jūsų fraktalų lygis, tuo didesni jūsų šansai gauti šiuos daiktus:

 • Fraktalinio ginklo skinai  (Pradedant nuo 10 lygio)
 • Ascended žiedai (Pradedant nuo 10 lygio)
 • Ascended ginklas (Pradedant nuo 10 lygio)
 • Infused Ascended žiedai (Pradedant nuo 20 lygio)

6fb2808-Fractal-Tonic

Pradedant nuo 40 lygio, skrynia turės šansą duoti jums Endless Fractal Tonic. Naudodami šį daiktą, jūs transformuojatės į atsitiktinę būtybę, kurią galima rasti fraktaluose. Tonikas susijęs su akauntu, todėl jį gali naudoti bet koks personažas.

Už fraktalo perėjimą jūs taip pat gausite skrynią (galima gauti neribotą kiekį per dieną), kurioje rasite štai ką:

 • Fractal Relics
 • Agony resist infusions
 • Ekipiruotę (mėlyną ir geresnę)

Virš 30 lygio turėsite nedidelį šansą rasti visiškai naujas runas arba sigilus:

 • Rune of Resistance —suteikia bonusą toughness, būsenų poveikio laiko sumažinimas ir aegis, naudojant ženklus (signet)
 • Sigil of Momentum suteikia bafą toughness (bafai gali apsijungti) kiekvienu priešininko nužudymo atveju

Tikimės, kad šie pokyčiai leis jums pajausti išaugusį sudėtingumą ir apdovanojimo padidėjimą, priklausantį nuo jūsų pasinėrimo lygio į naujus ir senus fraktalus.